source: spip-zone/_squelettes_/escal/branche_V3/lang/escal_lv.php @ 95623

Last change on this file since 95623 was 95623, checked in by jcvilleneuve@…, 3 years ago

Escal V3 : le message avec le dernier commentaire remonte en début de liste dans le forum du site + ajout de l'icone "code" dans la barre des forums + petite simplification d'un formulaire de config + corrections mineures dans fichiers de langues (crédits aux contributeurs)

File size: 7.8 KB
Line 
1<?php
2// fichier de langue letton pour le squelette Escal par Jaseur Boréal
3           
4if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;       
5           
6$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(   
7           
8// A       
9'acces_direct'=> 'Tieša piekluve',
10'accueil'=> 'Majas',       
11'actus'=> 'Jaunumi',       
12'adresse_non'=> 'šis autors nesniedza savu e-pasta adresi',       
13'agenda'=> 'Darba karteba',       
14'alerte_javascript'=> 'šilapa nevar stradat pareizi bez JavaScript. Ludzu, aktivizejiet to.',     
15'annuaire'=> 'Katalogs',           
16'annuaire_invitation'=> 'Vai izmantojat ariESCAL? <br /> Tatad pievienot savu vietni uz šaja lapa.',
17'alt_telechargements'=> 'Lejupielades',   
18'article'=> 'raksts',     
19'articles'=> 'raksti',
20'article_archive' => 'Atceries!',
21'article_forum'=> 'Forums Raksta',         
22'articles_associes'=> 'Skatet saistetos rakstus',         
23'articles_associes_mot'=> 'Raksti, kas saistetas ar vardu',       
24'articles_auteur'=> 'šis autors raksta:',         
25'articles_autres'=> 'un parejos',         
26'article_dernier'=> 'Pedejais publicets raksts:',         
27'articles_derniers'=> 'Pedejie raksti',   
28'article_imprimer'=> 'Drukāt',
29'article_licence' => 'Licence',
30'article_mise_en_ligne'=> 'Raksts publicets',   
31'article_modifie' => 'pēdējās izmaiņas' ,   
32'article_trouve'=> 'pants atrasts',       
33'articles_trouves'=> 'raksti atrasts',     
34'article_une'=> 'Nodot šo rakstu pirmaja lapa',
35'a_telecharger' => 'Lejupielādēt',
36'a_decouvrir' => 'Atklāt',
37'aujourdhui'=> 'šodien:',         
38'auteurs'=> 'autori',     
39'avec'=> 'platums',       
40'avec_le_squelette'=> 'ar veidni',         
41// B       
42'bandeau'=> 'Karogs',     
43'bienvenue'=> 'Velams',   
44// C       
45'calendrier'=> 'Kalendars',       
46'clic_telechargement'=> 'Uzspied, lai redzetu, vai lejupieladet',         
47'collegues'=> 'Visi kole?i',       
48'commentaires'=> 'komentari',     
49'derniers commentaires'=> 'Pedejie komentari',     
50
51'contact'=> 'Sazinieties ar',     
52'contact_bienvenue'=> 'Lai sazinatos ar tehnisko referentu,       
53                <br /> ludzu aizpildiet visas šes veidlapas laukiem.',     
54'contact_nom'=> 'Tavs vards:',     
55'contact_prenom'=> 'Jusu Vards:',         
56'contact_mail'=> 'Jusu e-pasta adrese:',           
57'contact_motif'=> 'Priekšmets zinu:',     
58'contact_motif1'=> 'Informacija',         
59'contact_motif2'=> 'Re?istracija',         
60'contact_motif3'=> 'Tehniska problema',   
61'contact_motif4'=> 'Jusu viedoklis par darba vietu',       
62'contact_motif5'=> 'Cits',         
63'contact_message'=> 'Jusu zinojums:',
64'contact_interdit' => 'Nelegālie rakstzīmes: ',   
65'contact_envoyer'=> 'Nosutet',
66'contact_alerte_entete' => 'Jūsu ieguldījums ir izlaidumi vai kļūdas!',
67'contact_alerte_mail' => 'Jusu e-pasta adrese nav pareiza.',
68'contact_alerte_domaine' => 'Domēna vārds nav derīgs',
69'contact_alerte_message' => ' Jums nav rakstet jebkurš zinojums! Izklaidega?',
70'contact_alerte_interdit' => ' Jūsu ziņojums ir neatļautas rakstzīmes',
71'contact_retour_commentaire' => 'Jusu zinojums tika veiksmegi nosuteta uz webmaster no vietnes
72                                <br />kurš Jums atbildesim pec iespejas atrak šaja adrese:', 
73   
74'contenu_site'=> 'šivietne satur:',
75'copyright' => 'Visas tiesibas aizsargatas',
76// D       
77'dans_site'=> 'šaja vietne',       
78// E       
79'en_ligne'=> 'šobred tiešsaiste: ',       
80'envoi_mail_nom'=> 'Nosaukums: ',         
81'envoi_mail_prenom'=> 'Vards: ',           
82'envoi_mail_motif'=> 'Temats: ',           
83'envoi_mail_message'=> 'Zina: ',           
84'envoyer_message'=> 'Nosutet zinu',       
85'erreur404'=> 'Kluda 404',         
86'erreur404_message'=> 'lapu velaties nav, vairs nav tiešsaiste vai ir parvietots.         
87                           
88                      Ja jūs domājat, ka ir kļūda mājas lapā,
89                      Jūs varat ziņot ar problēmu webmaster
90                      izmantojot  [Kontakti|Page kontakts->@url@] no šīs vietnes',
91'espace_redacteurs'=> 'Redaktori plateba',         
92'escal'=> 'Escal',         
93'Escal : elements'=> 'Escal: krasas',     
94'Escal : the colors'=> 'Escal: elementi',         
95'and'=> 'un',     
96'evenements'=> 'Notikumi, kas nak',       
97'evenements_ajouter'=> 'Pievienot notikuma <br /> (Rezervets piekluve)',           
98'evenements_non'=> 'Pasakumi nav nakt',   
99// F       
100'fleche'=> 'bultina',     
101'fois'=> 'reizes',         
102'form_pet_envoi_mail_confirmation'=> 'E-pasts apstiprinajumu nupat nosutets uz webmaster no vietnes, lai apstiprinatu savu re?istraciju.',         
103'format'=> 'Faila tips:',         
104'forum'=> 'Forums',       
105//G       
106'gros_jour'=> 'Lielakais dienu',           
107// H       
108'haut_page'=> 'Lapas augša',
109'hebergeur' => 'Saimnieks:',
110// I       
111'identification'=> 'Identifikacija',       
112// J       
113'jours'=> 'dienas',       
114// L       
115'le'=> 'uz',       
116'lire_article'=> 'Laset rakstu ...',       
117'lire_suite'=> 'Laset vairak ...',         
118// M       
119'menu'=> 'Izvelne',       
120'mentions'=> 'Juridiska informacija',     
121'message_non'=> '(Bez vests bredi)',       
122'meteo_titre_conditions'=> 'Laika apstakli',       
123'mots_cles'=> 'atslegvardi',       
124'mots_clefs'=> 'Atslegvardi',     
125'mots_clefs_associes'=> 'Saistetie atslegvardi',           
126'moyenne_visites'=> 'Videjais',   
127// P       
128'pages'=> 'lapas',         
129'page_auteur'=> 'Autors \ s lapas',       
130'page_contact'=> 'Kontaktu lapu',         
131'page_contact2'=> 'Kontaktu lapu no',     
132'pages_vues'=> 'Lapu skaits apmekleja:',           
133'photos_hasard'=> 'Daži fotografijas <br /> nejauši',     
134'plan_site'=> 'Vietnes karte',     
135'poster_message'=> 'Rakstet jaunu zinu',           
136'premier_visiteur'=> 'Jums ir pirma!',     
137'publie'=> 'Publicets',   
138'puce'=> 'apakšteikums',           
139// R       
140'rappel_discussion'=> 'Atgadinajums par diskusiju',       
141'recherche'=> 'Meklet',
142'recherche_multi' => 'Daudzkritēriju<br />meklēšana',
143'recherche_multi_resultat' => 'Meklējuma rezultāti:',
144'rechercher'=> 'Meklešana ...',   
145'recherche_articles_non'=> 'Nav rakstu atrasts ar šo ierakstu',   
146'recherche_resultat'=> 'Rezultats meklešanu',     
147'recherche_sites_non'=> 'Ne vietne atrodama šaja meklešana',       
148'rubrique_trouvée'=> 'rubrika atrasta',   
149'rubriques_trouvées'=> 'rubrika atrasts',         
150'repondre_message'=> 'Atbildet uz šo zinojumu',   
151'rubriques'=> 'sekcijas',         
152'rubrique_articles'=> 'Raksti šaja sadala',       
153'rubrique_contenu'=> 'šisadala satur',     
154'rubrique_sites_references'=> 'Piesaistetas vietam šaja sadala',           
155'rubrique_sous_rubriques'=> 'Apakšiedalas šes sadalas',   
156// S       
157'sites'=> 'Vietas',       
158'sites_favoris'=> 'Iecienetakas vietnes',         
159'site_realise_avec'=> 'Vietne izveidota ar',       
160'site_reference'=> 'Atsauces vietne',     
161'sites_references'=> 'piesaistetas vietam',       
162'sous_rubrique'=> 'apakšiedala',           
163'sous_rubriques'=> 'apakšiedalas',         
164'statistiques'=> 'Statistika vietas',     
165'sujets'=> 'temas',       
166'sur_forum'=> 'Par foruma ir:',   
167'sur_web'=> 'Uz temekli',         
168// T       
169'taille_augmenter'=> 'Palielinatu izmeru burtiem',         
170'taille_diminuer'=> 'Samazinat lielumu rakstzemem',       
171'taille_fichier'=> 'Faila izmers',         
172'telechargement'=> 'Lejupieladejamo failu:',       
173'telechargements'=> 'Faili lejupieladei skaits:',         
174'title_articles_derniers'=> 'Pedejie raksti',     
175'title_contact'=> 'Sazinieties ar tehnisko referentu',     
176'title_espace_redacteurs'=> 'Privata telpa rakstniekiem un administratoriem',     
177'title_haut_page'=> 'Iet atpakal uz lapas augšu',         
178'title_escal'=> 'Saite uz oficiala vietne Escal',         
179'title_mentions'=> 'Juridiska informacija no vietnes',     
180'title_w3c'=> 'Valid XHTML 1,0 Stingri vietne',   
181'top_articles'=> 'Popularakas raksti',     
182'total_visites'=> 'Kopejais apmeklejumu skaits:',         
183'traductions_article'=> 'Tulkojumi no šo rakstu:',         
184// V
185'video' => 'Video',
186'visites_jour'=> 'apmekle dienas',         
187'visiteur'=> 'apmekletajs',       
188'visiteurs'=> 'apmekletaji',       
189'votre_nom'=> 'Tavs vards?',       
190'vu'=> 'reizi',   
191// W       
192'webmestre'=> 'Webmaster',         
193           
194           
195);         
196?>       
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.