source: spip-zone/_squelettes_/escal/trunk/lang/escal_sq.php @ 110610

Last change on this file since 110610 was 110610, checked in by salvatore@…, 8 months ago

[Salvatore] escal Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'de' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.17 %)
La langue 'eo' devrait être supprimée car trop peu traduite (17.93 %)
La langue 'es' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.17 %)
La langue 'ja' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.17 %)
La langue 'lv' devrait être supprimée car trop peu traduite (19.80 %)
La langue 'nl' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.17 %)
La langue 'ru' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.78 %)
La langue 'sq' devrait être supprimée car trop peu traduite (19.93 %)
La langue 'uk' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.66 %)

File size: 7.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/escal?lang_cible=sq
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'a_decouvrir' => 'për të zbuluar',
14        'a_telecharger' => 'A télécharger',
15        'acces_direct' => 'qasje të drejtpërdrejtë',
16        'accueil' => 'i mirëpritur ',
17        'actus' => 'lajm',
18        'adresse_non' => 'ky autor nuk ka dhënë adresën e tij të postës elektronike',
19        'agenda' => 'ditar',
20        'alerte_javascript' => 'Kjo faqe nuk mund të funksionojë si duhet pa JavaScript. Ju lutem ri',
21        'alt_telechargements' => 'Shkarkime',
22        'annuaire' => 'drejtori',
23        'annuaire_invitation' => 'Ju përdorni ESCAL?<br />Pastaj shtoni faqen tuaj në këtë faqe.',
24        'article' => 'artikull',
25        'article_archive' => 'Mos harroni!',
26        'article_dernier' => 'Artikulli i fundit:',
27        'article_forum' => 'Forumi Neni',
28        'article_imprimer' => 'shtyp',
29        'article_licence' => 'leje :',
30        'article_mise_en_ligne' => 'Neni regjistrimit online',
31        'article_modifie' => 'Rifreskimi i fundit',
32        'article_trouve' => 'Artikulli gjetur',
33        'article_une' => 'Vendos këtë artikull për një',
34        'articles' => 'mall',
35        'articles_associes' => 'Shih artikuj në lidhje me',
36        'articles_associes_mot' => 'Artikuj që lidhen me fjalën',
37        'articles_auteur' => 'Ky autor ka shkruar :',
38        'articles_autres' => 'dhe të tjera',
39        'articles_derniers' => 'Artikujt e fundit',
40        'articles_trouves' => 'artikujt gjetur',
41        'aujourdhui' => 'sot:',
42        'auteurs' => 'autorët',
43        'avec' => 'me',
44        'avec_le_squelette' => 'me shtylla kurrizore', # MODIF
45
46        // B
47        'bandeau' => 'rrip',
48        'bienvenue' => 'i mirëpritur',
49
50        // C
51        'calendrier' => 'kalendar',
52        'clic_telechargement' => 'Klikoni për të parë apo të pa',
53        'collegues' => 'Të gjithë kolegët',
54        'commentaires' => 'komente',
55        'comments_derniers' => 'Latest',
56        'contact' => 'kontakt',
57        'contact_alerte_domaine' => 'Emri i domain është i pavlefshëm',
58        'contact_alerte_entete' => 'input juaj përmban lëshime apo gabime!',
59        'contact_alerte_interdit' => ' Mesazhi juaj përmban karaktere të paligjshme',
60        'contact_alerte_mail' => 'Adresa juaj e emailit nuk është e saktë.',
61        'contact_alerte_message' => ' Ju nuk keni dialed mesazh! Distracted (e)?',
62        'contact_bienvenue' => 'Për referencë teknike,
63                          <br />ju lutemi plotësoni të gjitha fushat në këtë formë.',
64        'contact_envoyer' => 'dërgoj',
65        'contact_interdit' => 'karaktere të ndaluara:',
66        'contact_mail' => 'e-mail juaj:',
67        'contact_message' => 'Mesazhi juaj:',
68        'contact_motif' => 'Arsyeja për mesazhin tuaj:',
69        'contact_motif1' => 'informacion',
70        'contact_motif2' => 'regjistrim',
71        'contact_motif3' => 'problem teknik',
72        'contact_motif4' => 'Mendimi juaj në faqen e internetit',
73        'contact_motif5' => 'tjetër',
74        'contact_nom' => 'Emri juaj:',
75        'contact_prenom' => 'Emri:',
76        'contact_retour_commentaire' => 'Mesazhi juaj u dërgua me webmaster
77                                                                <br/>i cili do të përgjigjet sa më shpejt të jetë e mundur në:',
78        'contenu_site' => 'Kjo faqe përfshijnë: ',
79        'copyright' => 'Të gjitha të drejtat e rezervuara',
80
81        // D
82        'dans_site' => 'Kjo faqe',
83
84        // E
85        'en_ligne' => 'Aktualisht Online:',
86        'envoi_mail_message' => 'mesazh:',
87        'envoi_mail_motif' => 'Arsyeja:',
88        'envoi_mail_nom' => 'Emri:',
89        'envoi_mail_prenom' => 'Emri i parë:',
90        'envoyer_message' => 'Dërgo një mesazh',
91        'erreur404' => 'gabim 404',
92        'erreur404_message' => 'Faqja që kërkohet nuk ekziston ose më shumë në vend.
93                                                Nëse ju mendoni se ka një gabim në faqen e internetit,
94                                                ju mund të raportoni problemin që webmasteri duke përdorur [Kontaktoni | faqen e kontaktit -> @ url @]
95                                                e kësaj faqe interneti.',
96        'escal' => 'Escal',
97        'espace_redacteurs' => 'redaktorët zonë ',
98        'et' => 'dhe',
99        'evenements' => 'Ngjarje të ardhshme ',
100        'evenements_ajouter' => 'Shto ngjarje<br />(qasje të kufizuar)',
101        'evenements_non' => 'Ka evenimente te ardhshme ',
102
103        // F
104        'fleche' => 'shigjetë ',
105        'fois' => 'kohë ',
106        'form_pet_envoi_mail_confirmation' => 'Një email konfirmimi është dërguar webmasteri i faqes, në mënyrë që të vërtetoni regjistrimin tuaj. ',
107        'format' => 'formati:',
108        'forum' => 'Forum',
109        'forum_trouve' => 'esazhi forumi gjetur',
110        'forums_trouves' => 'mesazhi forum gjetur',
111
112        // G
113        'gros_jour' => 'ditë e më e madhe',
114
115        // H
116        'haut_page' => 'më i lartë',
117        'hebergeur' => 'host:',
118
119        // I
120        'identification' => 'identifikim',
121
122        // J
123        'jours' => 'ditë',
124
125        // L
126        'le' => 'le',
127        'lire_article' => 'Lexoni artikullin ...',
128        'lire_suite' => 'Lexo më shumë ...',
129
130        // M
131        'mentions' => 'ngulit',
132        'menu' => 'Në menynë',
133        'message_non' => '(Nuk ka mesazh për momentin)',
134        'meteo_titre_conditions' => 'kushtet aktuale',
135        'mots_clefs' => 'Keyword',
136        'mots_clefs_associes' => 'Keywords ngjashme',
137        'mots_cles' => 'Keyword',
138        'moyenne_visites' => 'mesatarisht që nga viti',
139
140        // P
141        'page_auteur' => 'Page Author',
142        'page_contact' => 'Faqe kontakt',
143        'page_contact2' => 'Page Kontakt',
144        'pages' => 'Faqet',
145        'pages_vues' => 'Numri i faqeve të vizituara:',
146        'photos_hasard' => 'Disa fotografi<br />në mënyrë të rastësishme',
147        'plan_site' => 'sitemap',
148        'poster_message' => 'Posto një mesazh të ri',
149        'premier_visiteur' => 'Ju jeni të parët!',
150        'publie' => 'botuar',
151        'puce' => 'patate të skuqura',
152
153        // R
154        'rappel_discussion' => 'Reminder e diskutimit',
155        'recherche' => 'kërkim',
156        'recherche_articles_non' => 'Nuk ka artikuj gjetur për këtë kërkim',
157        'recherche_forum_non' => 'Asnjë mesazh i forumit gjetur për këtë kërkim',
158        'recherche_multi' => 'Kërko<br />multi-kriteret',
159        'recherche_multi_resultat' => 'Rezultati i kërkimit:',
160        'recherche_resultat' => 'Rezultatet e kerkimit per',
161        'recherche_rubriques_non' => 'Nuk ka gjetur për këtë kërkim seksion',
162        'recherche_sites_non' => 'Asnjë faqe gjeti për këtë kërkim',
163        'rechercher' => 'Kërko ...',
164        'repondre_message' => 'Përgjigje për këtë post',
165        'rubrique_articles' => 'Artikujt në këtë seksion',
166        'rubrique_contenu' => 'Ky seksion përmban',
167        'rubrique_sites_references' => 'Faqet e përmendura në këtë seksion',
168        'rubrique_sous_rubriques' => 'Nën-seksionet e këtij seksioni',
169        'rubrique_trouvee' => 'tema',
170        'rubriques' => 'seksione',
171        'rubriques_trouvees' => 'tema',
172
173        // S
174        'site_realise_avec' => 'Site krijuar me', # MODIF
175        'site_reference' => 'faqe referohet',
176        'sites' => 'Sites',
177        'sites_favoris' => 'Faqe të preferuar',
178        'sites_references' => 'faqet e cekura',
179        'sous_rubrique' => 'titull',
180        'sous_rubriques' => 'nën-kategori',
181        'statistiques' => 'Statistikat e Faqes',
182        'sujets' => 'tema',
183        'sur_forum' => 'Në forum është:',
184        'sur_web' => 'Në web',
185
186        // T
187        'taille_augmenter' => 'Rritja e madhësinë e shkronjave',
188        'taille_diminuer' => 'Të ulur madhësinë e shkronjave',
189        'taille_fichier' => 'Madhësia e dokumentit:',
190        'telechargement' => 'Files për të shkarkuar:',
191        'telechargements' => 'Files për të shkarkuar:',
192        'title_articles_derniers' => 'Shkrimet e fundit ',
193        'title_contact' => 'Kontakt ekspert teknik ',
194        'title_escal' => 'Link në faqen zyrtare Escal ',
195        'title_espace_redacteurs' => 'Zona private të autorëve dhe administratorëve ',
196        'title_haut_page' => 'shkoni krye të faqes ',
197        'title_mentions' => 'Site Imprint ',
198        'title_w3c' => 'Site XHTML valide 1.0 Strict ',
199        'top_articles' => 'opular Products ',
200        'total_visites' => 'Numri total i vizitave:',
201        'traductions_article' => 'Përkthime të këtij neni:',
202
203        // V
204        'visites_jour' => 'vizita në ditë',
205        'visiteur' => 'vizitorët',
206        'visiteurs' => 'vizitorët',
207        'votre_nom' => 'Emri juaj?',
208        'vu' => 'parë',
209
210        // W
211        'webmestre' => 'Webmaster'
212);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.