source: spip-zone/_squelettes_/soyezcreateurs_net/plugins_2.1/plugins/soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_ca.php @ 65936

Last change on this file since 65936 was 65936, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (soyezcreateurs)

File size: 26.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/soyezcreateurs?lang_cible=ca
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'accessibilite_menu' => 'Anar al menú',
12        'accessibilite_recherche' => 'Anar a la cerca',
13        'accessibilite_texte' => 'Anar al text',
14        'accueil' => 'Inici',
15        'accueil_menu' => 'Inici',
16        'accueil_site' => 'Tornar a l\'Inici del lloc',
17        'agenda' => 'Agenda',
18        'agenda_exporter_ical' => 'Exportar en format iCal',
19        'agenda_fsd' => 'Del @djour_l@ @djour@ @dmois_l@ @dannee@ a @dheure@:@dminutes@ al @fjour_l@ @fjour@ @fmois_l@ @fannee@ a @fheure@:@fminutes@',
20        'agenda_fsd_notime' => 'Del @djour_l@ @djour@ @dmois_l@ @dannee@ al @fjour_l@ @fjour@ @fmois_l@ @fannee@',
21        'agenda_proposer_evenement' => 'Proposar un esdeveniment',
22        'agenda_proposer_evenement_explication' => 'Podeu proposar un esdeveniment a l\'administrador del lloc que serà qui decidirà si es publica o no. Com més detallats siguin els esdeveniments més possibilitats tenen de ser validats amb èxit.',
23        'agenda_proposer_evenement_title' => 'Podeu proposar un esdeveniment a l\'administrador del lloc',
24        'agenda_sd' => 'El @djour_l@ @djour@ @dmois_l@ @dannee@ de @dheure@:@dminutes@ a @fheure@:@fminutes@',
25        'agenda_sd_h' => 'El @djour_l@ @djour@ @dmois_l@ @dannee@ a @dheure@:@dminutes@',
26        'agenda_sd_notime' => 'El @djour_l@ @djour@ @dmois_l@ @dannee@',
27        'agenda_sinscrire' => 'Inscriure\'s a l\'esdeveniment',
28        'agendamoisde' => 'Agenda del mes de',
29        'aidesc' => 'Ajuda a SigueuCreatius',
30        'alaune' => 'A la portada ',
31        'annuaire' => 'Anuari',
32        'annuaire_consulter' => 'Consultar l\'anuari',
33        'annuaire_local' => 'Anuari local',
34        'annuaire_vide' => 'L\'anuari està buit.',
35        'archives' => 'Arxius',
36        'archives_title' => 'Consultar els articles arxivats',
37        'articlesconnexes' => 'Articles connexes',
38        'articlesordreantichrono' => 'Articles per ordre anticronològic',
39        'auteur' => 'Autor',
40        'auteurs_liste' => 'Llista d\'autors',
41        'auteurs_site' => 'Autors del lloc',
42
43        // C
44        'carte_monde' => 'Mapa del món',
45        'cfg_affichage_affiche' => 'Mostrar',
46        'cfg_affichage_impression' => 'Visualització completa',
47        'cfg_affichage_impression_ex' => 'Mostrar un enllaç al capdamunt de la pàgina, que permeti visualitzar la totalitat del contingut de la branca (articles compresos) de cara a una impressió',
48        'cfg_affichage_impression_label' => 'Visualització secció completa',
49        'cfg_affichage_masquer' => 'Amagar',
50        'cfg_affichage_nouveautes_ex' => 'Visualització d\'un bloc "Què hi ha de nou" al cartutx de cada secció, que llista els nous articles de l\'actual branca',
51        'cfg_affichage_nouveautes_label' => 'Visualització de les novetats per branca',
52        'cfg_affichage_plan_ex' => 'Aquest enllaç envia a una pàgina que llista tots els articles del lloc, classificats per ordre anticronològic</i>', # MODIF
53        'cfg_affichage_plan_label' => 'Mostrar l\'enllaç cap el pla anticronològic al cartutx <i>Què hi ha de nou?</i>',
54        'cfg_affichage_zone_bandeau' => 'Visualització a la banda superior',
55        'cfg_affichage_zone_principale' => 'Visualització a la zona del menú principal',
56        'cfg_affichage_zone_secondaire' => 'Visualització a la zona del menú secundari',
57        'cfg_affichagelistedocuments' => 'Visualització de la llista dels documents adjunts',
58        'cfg_affichagelistedocuments_cartouche' => 'A sota del requadre dels articles i de les seccions',
59        'cfg_affichagelistedocuments_enbas' => 'A sota dels articles i de les seccions',
60        'cfg_affichagelistedocuments_label' => 'Zona de publicació',
61        'cfg_affichagelistedocuments_listeravecarticles' => 'Llistar els documents adjunts a un article a les llistes d\'articles (centrals)',
62        'cfg_affichagelistedocuments_masquervus' => 'Ne pas afficher les documents insérés dans le contenu', # NEW
63        'cfg_affichagelistedocuments_noicon' => 'No mostrar la icona del document a les llistes',
64        'cfg_affichagelistedocuments_nulpart' => 'Cap (desmarcar les altres opcions!)',
65        'cfg_affichagelistedocuments_redirectsiunique' => 'Redirecció cap el document si és únic i no hi ha cap text a dins de l\'article',
66        'cfg_afficher_titre_invisible' => 'Invisible: el text està tallat a la capçalera',
67        'cfg_afficher_titre_label' => 'Publicació del nom del lloc',
68        'cfg_afficher_titre_visible' => 'Visible: capçalera sense text tallat',
69        'cfg_age_goodies' => 'Edat màxima dels goodies abans de ser arxivats',
70        'cfg_agenda_futurseul' => 'Agenda en un futur',
71        'cfg_agenda_ical_masque' => 'Visualització de la icona iCal en els esdeveniments',
72        'cfg_agenda_ical_masque_label' => 'Amagar',
73        'cfg_agenda_inscription' => 'Inscripció als esdeveniments',
74        'cfg_agenda_inscription_label' => 'Autoritzar que els visitants (registrats) s\'inscriguin als esdeveniments',
75        'cfg_agendascolaire' => 'Agenda escolar',
76        'cfg_agendathematique' => 'Publicació de l\'agenda temàtica',
77        'cfg_agendathematique_label' => 'Agenda temàtica (pla temàtica de les seccions i els articles de l\'Agenda)',
78        'cfg_alaune_label' => 'Número de "La primera pàgina"',
79        'cfg_annuel' => 'Anual',
80        'cfg_anonymatglobal' => 'Anonimat Global',
81        'cfg_anonymatglobal_ex' => 'Permet que no aparegui el nom de l\'autor d\'un article',
82        'cfg_anonymatglobal_label' => 'Anonimat global (pot ser reactivat article per article amb la Paraula-clau "DévoilerIdentite")',
83        'cfg_apparence_header' => 'Aparença del capdamunt de la pàgina',
84        'cfg_bandeau_annonce' => 'Visualització de la banda d\'anuncis',
85        'cfg_bandeau_contact' => 'Publicació de la banda de contacte',
86        'cfg_bandeau_page' => 'A la banda d\'encapçalament de la pàgina',
87        'cfg_banniere_degrade' => 'Fons degradat',
88        'cfg_banniere_lentilles' => 'Efecte de lentilles',
89        'cfg_banniere_metal' => 'En metall',
90        'cfg_bas_principale' => 'A sota del menú principal de navegació',
91        'cfg_bulle_aide_label' => 'Globus d\'ajuda mostrat originàriament pel navegador',
92        'cfg_cadre_vignettes' => 'Marc miniatures (mode portal)',
93        'cfg_cadreinfo' => 'Requadres informació',
94        'cfg_cadrestexte' => 'Requadres de contingut',
95        'cfg_cartouche' => 'Requadre "Què hi ha de nou", "Contingut"...',
96        'cfg_choix_banniere_label' => 'Tria del banner (si no hi ha logotip de canvi d\'imatge pel lloc)',
97        'cfg_code_pub_google' => 'Codi Google per la banda de publicitat',
98        'cfg_code_recherche_google' => 'Codi Google per la cerca i els botons del programari patrocinat',
99        'cfg_code_stats_google' => 'Codi Google pels estats amb Google Analytics (format: UA-xxxxx-x)',
100        'cfg_colonne_date' => 'Publicació al costat de la data d\'actualització del lloc',
101        'cfg_colonne_extra' => 'secundària (a sobre de les citacions)',
102        'cfg_colonne_nav' => 'principal (a sobre d\'Inici)',
103        'cfg_colonne_nav_liens' => 'A baix de la zona del menú principal',
104        'cfg_colonne_sec' => 'Publicació a sota de la zona de menú secundari',
105        'cfg_connexion_public' => 'Enllaç de connexió cap el públic',
106        'cfg_connexion_public_ex' => 'Mostrar l\'enllaç de connexió en el públic per permetre l\'ús dels "crayons" a la part pública sense passar per la interfície ecrire/',
107        'cfg_connexion_public_label' => 'Mostrar l\'enllaç de connexió',
108        'cfg_contenu' => 'Contingut',
109        'cfg_couleurs_css' => 'Configuració dels colors CSS',
110        'cfg_couleurs_css_contenu' => 'Configuració dels colors CSS del contingut',
111        'cfg_couleurs_css_lettre' => 'Configuració dels colors de les NewsLetters',
112        'cfg_datepublication' => 'Visualització de la data de publicació',
113        'cfg_datepublication_ex' => ' (si està desactivat, es pot tornar a activar article per article amb le Paraula Clau "DevoilerDate")',
114        'cfg_datepublication_label' => 'Mostrar la data de publicació dels articles',
115        'cfg_datepublicationgoodies_ex' => 'En mode Portail communiquant', # NEW
116        'cfg_datepublicationgoodies_label' => 'Affichage de la date de publication des <b>Goodies</b>', # NEW
117        'cfg_debut_contenu' => 'Au début du contenu (flottant en haut à droite)', # NEW
118        'cfg_decalage_bas_label' => 'Desplaçar cap a sota del logotip si és a l\'encapçalament (en píxel)',
119        'cfg_decalage_droite_label' => 'Desplaçament cap a la dreta del logo si està present a l\'encapçalament (en píxel)',
120        'cfg_em' => 'en <b>em</b>',
121        'cfg_entete_page' => 'Encapçalament de la pàgina',
122        'cfg_ephemeride' => 'Efemèride',
123        'cfg_ephemeride_label' => 'Publicació de l\'efemèride',
124        'cfg_evenements_label' => 'Publicació dels esdeveniments',
125        'cfg_exemple' => 'Exemple: <strong>negreta</strong> i <em>cursiva</em>',
126        'cfg_exemple_rendu' => 'Exemple d\'interpretació',
127        'cfg_explicationslogin' => 'Explicacions per la pàgina de login en accés restringit',
128        'cfg_feedflare' => 'FeedFlare',
129        'cfg_fin_contenu' => 'À la fin du contenu, en bas', # NEW
130        'cfg_fond' => 'Fons',
131        'cfg_fond_degrade' => 'Degradat',
132        'cfg_footer' => 'Peu de pàgina',
133        'cfg_formulaire_recherche' => 'Formulari de Cerca',
134        'cfg_futur_seul' => 'Només en el futur',
135        'cfg_geolocalisation_label' => 'Mostrar la geolocalització a sota de la cerca',
136        'cfg_globale' => 'Global a tot el lloc',
137        'cfg_goodies_label' => 'Número de goodies per secció (mode portal comunicant)',
138        'cfg_googleplusun_explication' => '<a href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html">Google +1</a>: servei de Google per indicar als altres el seu interès per una pàgina.',
139        'cfg_googleplusun_info' => 'Google +1',
140        'cfg_googleplusun_non' => 'No mostrar el distintiu Google +1',
141        'cfg_googleplusun_oui' => 'Mostrar el distintiu Google +1',
142        'cfg_haut_footer' => 'Publicació al capdamunt del peu de pàgina',
143        'cfg_hauteur' => 'Alçada',
144        'cfg_hauteur_videoaccueil' => 'Alçada del vídeo d\'inici (0 per alçada automàtica)',
145        'cfg_header' => 'Capçalera',
146        'cfg_homeagenda_ex' => 'Concerne les événements affichés en mode portail au centre de la page', # NEW
147        'cfg_homeagenda_label' => 'Affichage des événements sur la page d\'accueil', # NEW
148        'cfg_identifiant_addthis' => 'Identificador <a href="http://www.addthis.com/">AddThis</a>',
149        'cfg_indexation' => 'Indexació',
150        'cfg_indexation_info' => 'Indexació del lloc pels motors de cerca',
151        'cfg_indexation_non' => 'No indexar el lloc als motors de cerca',
152        'cfg_indexation_oui' => 'Indexar el lloc als motors de cerca',
153        'cfg_inf_rainette_ville' => 'Permet mostrar les condicions i les previsions meteorològiques d\'una vila francesa gràcies a un codi disponible <a href="http://www.weather.com/outlook/weatherbycountry/france?from=enhsearch_reg">al lloc weather.com ®</a> .',
154        'cfg_info' => 'Configuració de la plantilla SigueuCreatius',
155        'cfg_largeur' => 'Amplada',
156        'cfg_largeur_colonnes_centrales' => 'Amplada de cadascuna de les 3 columnes centrals',
157        'cfg_largeur_conteneur' => 'Amplada del contenidor',
158        'cfg_largeur_max_img' => 'Amplada màxima de les imatges (les imatges més grans es reduiran automàticament)',
159        'cfg_largeur_menu_p' => 'Amplada del menú principal',
160        'cfg_largeur_menu_sec' => 'Amplada del menú secundari (si està separat del primer)',
161        'cfg_largeur_ombre' => 'Amplada de l\'ombra al costat (simètric!)',
162        'cfg_largeur_splickrbox' => 'Largeur de la colonne contenant le Splickrbox', # NEW
163        'cfg_largeur_videoaccueil' => 'Amplada del vídeo d\'inici (0 per una amplada automàtica)',
164        'cfg_largeurs_colonnes' => 'Amplada de les columnes',
165        'cfg_layout_accueil' => 'Inici',
166        'cfg_layout_agencement' => 'Distribució',
167        'cfg_layout_defaut' => 'Per defecte',
168        'cfg_layout_gala' => 'Distribució de les columnes a la pàgina',
169        'cfg_layout_gala_explications' => '<p>Distribució del lloc.<br />Pels articles i les seccions, la regulació es pot fer de manera individual afectant una de les paraules clau del format a aquestes darreres.</p>',
170        'cfg_layout_gala_intro' => '<p>Basat en <a href="http://blog.html.it/layoutgala/" hreflang="en">Layout Gala</a></p>',
171        'cfg_lien_clic' => 'Enllaç clic',
172        'cfg_lien_non_visite' => 'Enllaç no visitat',
173        'cfg_lien_survol' => 'Enllaç survol',
174        'cfg_lien_visite' => 'Enllaç visitat',
175        'cfg_locale_menu' => 'Local a cada sector del menú de dalt',
176        'cfg_localement' => 'Només localment en la secció en curs',
177        'cfg_logo' => 'Logotip',
178        'cfg_logolocal' => 'Herència del logo de seccions',
179        'cfg_logolocal_herite' => 'Logo heretat dels predecessors',
180        'cfg_logolocal_label' => 'Mode',
181        'cfg_logolocal_local' => 'Logo específic a cada secció',
182        'cfg_maj' => 'Data d\'actualització',
183        'cfg_marges_colonnes_centrales' => 'Amplada del marge de cada costat dels blocs centrals.',
184        'cfg_masque' => 'Amagar el pictograma de flux RSS a les pàgines (Lloc + Agenda)',
185        'cfg_max_agenda_label' => 'Número màxim d\'elements mostrats a sota de l\'agenda',
186        'cfg_menu_actif' => 'Menú actiu',
187        'cfg_menu_clic' => 'Menú clic',
188        'cfg_menu_footer_liens' => 'A peu de pàgina',
189        'cfg_menu_haut' => 'Menús a dalt & a baix',
190        'cfg_menu_haut_affichagelogo_deroulant' => 'Menus déroulants', # NEW
191        'cfg_menu_haut_affichagelogo_deroulant_non' => 'N\'afficher que le texte', # NEW
192        'cfg_menu_haut_affichagelogo_label' => 'Logos du Menu Haut', # NEW
193        'cfg_menu_haut_affichagelogo_logoonly' => 'Affichage du logo seul', # NEW
194        'cfg_menu_haut_affichagelogo_logoplustexte' => 'Affichage du logo et du titre de la rubrique', # NEW
195        'cfg_menu_inactif' => 'Menú inactiu',
196        'cfg_menu_survol' => 'Menú survol',
197        'cfg_menuderoulant' => 'Menú desplegable', # MODIF
198        'cfg_menuderoulant_deroule' => 'Desplegat',
199        'cfg_menuderoulant_label' => 'Visualització',
200        'cfg_menuderoulant_replie' => 'Replegat',
201        'cfg_menuderoulantgauche' => 'Menu de gauche', # NEW
202        'cfg_miniagenda' => 'Mini Agenda',
203        'cfg_miniagenda_label' => 'Publicació de la mini agenda',
204        'cfg_mode_affichage' => 'Tria del tipus de visualització del lloc',
205        'cfg_mode_affichage_bandeau' => 'Publicació a la banda de dalt',
206        'cfg_mode_affichage_citations_label' => 'Tipus de publicació de les citacions (si n\'hi han)',
207        'cfg_mode_affichage_deepmenu_arborescent' => 'Toute l\'arborescence', # NEW
208        'cfg_mode_affichage_deepmenu_deroulant' => 'Seulement le premier niveau', # NEW
209        'cfg_mode_affichage_deepmenu_label' => 'Profondeur du menu du haut', # NEW
210        'cfg_mode_affichage_deepmenu_rien' => 'Pas de menu déroulant', # NEW
211        'cfg_mode_affichage_dessus_contenu' => 'Publicació a sobre del contingut, de la mateixa amplada ',
212        'cfg_mode_affichage_haut_label' => 'Tipus de publicació del menú de dalt (si n\'hi ha)',
213        'cfg_mode_affichage_label' => 'Tipus de publicació de la pàgina d\'inici del lloc',
214        'cfg_mode_affichage_logo_label' => 'Tipus de publicació del logotip (si n\'hi ha)',
215        'cfg_mode_bandeau_contact_label' => 'Tipus de publicació de la banda de contacte',
216        'cfg_mode_communiquant' => 'Mostrar un portal de benvinguda del tipus comunicació',
217        'cfg_mode_edito' => 'Publicació de l\'Editorial',
218        'cfg_mode_evenementiel' => 'Visualització d\'un portal d\'inici de tipus cronològic',
219        'cfg_mode_international' => 'Visualització d\'un portal de benvinguda de tipus internacional',
220        'cfg_mode_mairie' => 'Publicació d\'un portal d\'inici del tipus ajuntament',
221        'cfg_mode_nouveautes' => 'Publicació, en forma d\'extracte, de les darreres novetats',
222        'cfg_mode_portail' => 'Publicació d\'un portal d\'inici',
223        'cfg_mode_portail_actu' => 'Visualització d\'\'un portal d\'inici orientat a les actualitats',
224        'cfg_nav' => 'Navegació',
225        'cfg_nav_p' => 'Navegació principal',
226        'cfg_nav_sec' => 'Navegació secundària',
227        'cfg_navigationtransversale_label' => 'Navegació transversal',
228        'cfg_navigationtransversalelocale' => 'Navegació transversal local',
229        'cfg_nombres_quoideneuf' => 'Els números que hi ha de nou',
230        'cfg_nombres_quoideneuf_lettres' => 'Els números què hi ha de nou per la NewsLetter',
231        'cfg_non_secondaire' => 'No, la publicació a sota de la navegació secundària',
232        'cfg_numero_cnil' => 'Publicació del número CNIL',
233        'cfg_numero_cnil_label' => 'Núm. d\'enregistrament CNIL',
234        'cfg_numero_xiti' => 'Núm. d\'inscripció Xiti',
235        'cfg_ordre_quoideneuf_date' => 'Per data inversa de publicació',
236        'cfg_ordre_quoideneuf_date_modif' => 'Per data inversa de modificació',
237        'cfg_ordre_quoideneuf_label' => 'Classificació',
238        'cfg_page' => 'Pàgina',
239        'cfg_parametres_addthis' => 'Paràmetres AddThis',
240        'cfg_parametres_google' => 'Paràmetres Google',
241        'cfg_parametres_xiti' => 'Paràmetres XiTi',
242        'cfg_pas_affichage_rss' => 'Mo mostrar-lo (excepte com logotip del Flux RSS)',
243        'cfg_pas_datepublication' => 'Desactivació de la data de publicació',
244        'cfg_pas_ephemeride' => 'Esdeveniment no publicat',
245        'cfg_pied' => 'Peu de pàgina',
246        'cfg_police_nav' => 'Font de la navegació',
247        'cfg_police_texte' => 'Font de text',
248        'cfg_polices_affichage' => 'Configuració de les fonts de visualització',
249        'cfg_polices_tailles' => 'Configuració de la mida de les fonts',
250        'cfg_position_cartouche' => 'Position du cartouche de navigation', # NEW
251        'cfg_position_flux_rss' => 'Flux RSS',
252        'cfg_position_flux_rss_label' => 'Posició de la icona de flux RSS',
253        'cfg_position_liens_nav' => 'Enllaços de navegació genèrics (posició i visualització)',
254        'cfg_position_liens_nav_label' => 'Posició',
255        'cfg_position_nuage' => 'Posició del nucli de marcadors',
256        'cfg_position_panier' => 'Posició de la cistella de compres ',
257        'cfg_position_panier_label' => 'Publicació a dalt de la columna:',
258        'cfg_px' => 'en <b>px</b>',
259        'cfg_quoideneuf_label' => 'Número de "Què hi ha de nou"',
260        'cfg_rainette_ville' => 'Codi Ciutat (Météo)',
261        'cfg_realisation' => 'Realització',
262        'cfg_redirection_ancien_site' => 'Redirecció cap al lloc antic',
263        'cfg_rss_label' => 'Número RSS',
264        'cfg_rss_label_ex' => 'Número de sindicacions visualitzades pel flux RSS a la navegació secundària',
265        'cfg_scolaire' => 'Escolar (de setembre a desembre de l\'any següent)',
266        'cfg_sousmenulocaux' => 'Submenú local',
267        'cfg_sousmenulocaux_ex' => 'Modifica el menú principal per, eventualment, no fer aparèixer les subseccions, excepte per la branca en curs',
268        'cfg_sousmenulocaux_label' => 'Visualització de subseccions al menú principal ',
269        'cfg_sponsor' => 'Aprecieu aquest esquelet, podeu manifestar-ho utilitzant aquest identificador per les publicitats i les cerques: @id@ (els esquelets corresponents els podeu descarregar a <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/extra/ads_column.html">ads_column.html</a> i a <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/navigation/ads_search.html">ads_search.html</a> i instal·lar-los a la vostra carpeta esquelets).',
270        'cfg_systematiquement' => 'Sistemàticament',
271        'cfg_taille_logos_max' => 'Mida màxima dels logos del menú alt i de la caixa d\'eines', # MODIF
272        'cfg_taille_logos_max_contenu_automatique' => 'Taille maximum des logos des contenus automatiques centraux', # NEW
273        'cfg_taille_logos_max_listes_sites' => 'Taille maximum des logos des sites affichés en liste dans le contenu central', # NEW
274        'cfg_taille_logos_max_outils' => 'Taille maximum des logos de la boite à outil', # NEW
275        'cfg_texte_bandeau_annonce' => 'Text de la cibertira d\'anuncis al capdamunt del lloc ',
276        'cfg_texte_bandeau_label' => 'Text de la tira de contacte del lloc',
277        'cfg_texte_central' => 'Text central',
278        'cfg_texte_explicationslogin' => 'Text d\'explicació (autoritzades les dreceres tipogràfiques)',
279        'cfg_texte_police_choisie' => 'Aquest text es mostra en la font seleccionada ',
280        'cfg_textesiplanvide' => 'Text si el pla està buit',
281        'cfg_textesiplanvide_label' => 'Text al mapa del web si aquest no té cap contingut',
282        'cfg_titraille' => 'Títol',
283        'cfg_titraille_ssniveaux' => 'Titulars',
284        'cfg_tous_evenements' => 'Tots els esdeveniments',
285        'cfg_type_agenda_label' => 'Agenda de tipus',
286        'cfg_url_feedflare' => 'URL FeedFlare',
287        'cfg_url_redirection' => 'URL del lloc antic (per redirecció 301 si l\'article no existeix)',
288        'cfg_url_xiti' => 'URL del vostre marcador Xiti',
289        'cfg_vignettes' => 'Miniatures tipus portal',
290        'cfg_vignettes_choix_auto' => 'Miniatures calculades automàticament',
291        'cfg_vignettes_choix_graphiste' => 'Miniatures lliures (fetes per un grafista)',
292        'cfg_vignettesauto' => 'Miniatures:',
293        'cfg_zone_forum' => 'Configuració textos del fòrum',
294        'cfg_zone_forum_invite' => 'Convida a participar al Fòrum',
295        'cfg_zone_forum_laisser_vide' => 'Deixar buit per utilitzar el text per defecte.',
296        'cfg_zone_forum_titre' => 'Títol de l\'espai Fòrum',
297        'cfg_zone_recherche_label' => 'Zona de visualització del formulari de cerca',
298        'chapitre_complet' => 'Capítol complet per imprimir',
299        'chapitre_complet_title' => 'Mostrar completament el contingut de la secció: ',
300        'chercheravecgoogle' => 'Amb <a href=\'http://www.google.com/\'><img src=\'http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif\' alt=\'Google\' title=\'Google\' style=\'vertical-align:middle;\' width=\'75\' height=\'32\' /></a> cercar a la Web!',
301        'clever_uns' => 'Anul·lació de la inscripció realitzada ',
302        'clevermail' => 'CleverMail',
303        'commencer' => 'Per començar bé',
304        'configurersc' => 'Configurar SigueuCreatius',
305        'connexion' => 'Connexió',
306        'connexiontitle' => 'Accedir a l\'espai reservat',
307        'copyright_cnil' => 'Declaració CNIL nº ',
308        'copyright_icra' => 'Etiquetat gràcies a <a href="http://www.icra.org/sitelabel">ICRA</a>',
309        'copyright_realisation' => 'Realització: ',
310        'copyright_spip' => 'La plantilla <a href=\'http://www.pyrat.net/\' title=\'Visitar el lloc del creador d\'aquest esquelet\'>SigueuCreatiuss</a>  llançat per <a href=\'http://www.spip.net/\' title=\'Visitar el lloc d\'SPIP, programari de gestió de continguts web amb llicència GPL\'>SPIP</a>',
311
312        // D
313        'deconnexion' => 'desconnexió',
314        'deconnexiontitle' => 'Desconnectar-vos',
315        'deposer_intention' => 'Enviar una intenció de súplica',
316        'derniereactualites' => 'Darreres actualitats',
317        'dernieremaj' => 'Darrera actualització del lloc:',
318        'derniersarticlespublies' => 'Els últims articles publicats',
319        'descriptif' => 'Descripció',
320        'docatelecharger' => 'Documents per descarregar',
321
322        // E
323        'ecoute' => 'Escoltar:',
324        'editos' => 'Editorials',
325        'erreur' => 'Error!',
326        'erreur_documentexistepas' => 'Error: aquest document no existeix!',
327        'erreur_excuses_404' => 'Ho sentim molt...',
328        'erreur_excuses_404_explications' => '<p>La pàgina que busqueu no s\'ha trobat perquè:</p><ol><li>ja no és actual,</li><li>l\'enllaç cap a la pàgina que busqueu està obsoleta,</li><li>la pàgina cercada ha estat desplaçada.</li></ol><p>Gràcies per començar la vostra cerca a la <a href="@urlsite@">Pàgina d\'inici: @nomsite@</a>, o cercar una paraula clau amb el formulari de més avall.</p>',
329
330        // F
331        'forum' => 'Fòrum',
332        'forum_enreponse' => 'En resposta a l\'article:',
333        'forum_enreponse_breve' => 'En resposta a la breu:',
334        'forum_enreponse_message' => 'En resposta al missatge:',
335        'forum_prenom' => 'Qui sou? ',
336        'forum_repondre' => 'Afegir el vostre testimoni',
337        'forum_vosreponses' => 'Els vostres testimonis',
338        'forum_votre_prenom' => 'El vostre nom:',
339
340        // L
341        'layout_accueil_title' => 'Format d\'acord a la pàgina d\'inici',
342        'layout_defaut_title' => 'Format, per defecte, pel lloc (articles i seccions)',
343        'liresuitede' => 'Llegir la continuació de:',
344        'liresuiteeditorial' => 'Llegir la continuació de l\'editorial',
345        'liresuitesyndic' => 'Llegir la continuació al lloc d\'origen...',
346        'listezones' => 'llista de les zones on es pot clicar',
347
348        // M
349        'memerubrique' => 'A la mateixa secció...',
350        'mentions_legales_obligatoires' => 'Menció legal obligatòria ([CNIL|Commision Nationale Informatique et Liberté->http://www.cnil.fr/] i [LcEN|Loi sur la confiance en l\'économie Numérique->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L]). Tout ce qu\'[il faut savoir->http://www.juriblogsphere.net/2009/12/04/les-informations-legales-a-faire-figurer-sur-un-site-internet/]. [Décryptage des obligations légales->http://www.maitre-eolas.fr/post/2008/03/24/905-blogueurs-et-responsabilite-reloaded].',
351        'menu_deplier' => 'Desplegar: ',
352        'menu_picalt' => 'Clicar per ',
353        'menu_replier' => 'reduir: ',
354        'mot' => 'Paraula',
355        'mots' => 'Paraules',
356        'mots_title' => 'Les paraules clau del lloc',
357        'motsgroupe' => 'Grup de Paraules',
358        'multimedia' => 'Escoltar',
359        'multimedia_title' => 'Escoltar o visiona l\'extracte (obre una nova finestra)',
360
361        // N
362        'newsletter' => 'Butlletí de notícies del lloc',
363        'newsletter_recevoir' => 'Rebre el butlletí de notícies del lloc ',
364
365        // O
366        'ordreantichronologique' => 'ordre anti-cronològic',
367        'ou_sommes_nous' => 'Localitzeu-nos en un mapa!',
368
369        // P
370        'par' => 'per',
371        'participez' => 'Participeu en la vida del lloc!',
372        'plan_menu' => 'Mapa del lloc',
373        'plus_loin' => 'Vegeu també',
374        'plus_loin_title' => 'Lloc de referència',
375        'precisezrecherche' => 'Afineu la cerca',
376        'publiele' => 'Publicat el',
377
378        // Q
379        'quoideneuf' => 'Què hi ha de nou?',
380
381        // R
382        'recherche_infructueuse' => 'Recerca infructuosa. ',
383        'recherche_label' => 'Cerca al lloc ',
384        'recherche_title' => 'Introduïu la cerca ',
385        'recherche_title_ok' => 'Iniciar la cerca ',
386        'recherche_total' => 'Nombre total d\'articles trobats ',
387        'recherche_value' => 'Cerca?',
388        'retouraccueil' => 'Tornar a la pàgina principal ',
389        'retoursommaire' => 'Tornar a l\'Inici',
390        'retourtop' => 'Tornar amunt ',
391        'rubrique_securisee' => 'Accés reservat obert',
392
393        // S
394        'savoirplus' => 'Per saber-ne més...',
395        'savoirpluscritere' => 'Saber més sobre el criteri',
396        'sedna' => 'Sedna (agredador de flux RSS)',
397        'sommaire' => 'Sumari',
398        'soyezcreateurs' => 'Sigueu Creatius',
399        'soyezcreateurs_couleurs' => 'Colors',
400        'soyezcreateurs_google' => 'Referenciament',
401        'soyezcreateurs_layout' => 'Posicionament',
402        'syndiquer_agenda' => 'Sindicar l\'agenda',
403
404        // T
405        'themes' => 'Temes',
406        'tousarticlesantichrono' => 'Tots els articles per ordre anti-cronològic',
407        'tout' => 'Tot',
408        'toutleplan' => 'Tot el lloc en una pàgina',
409
410        // V
411        'voirarticlespar' => 'Veure els articles per',
412        'voirdetailannee' => 'Veure el detall de l\'any',
413        'voirdetailmois' => 'Veure el detall del mes de ',
414        'voirimage' => 'Veure només la imatge',
415        'voirle' => 'Veure el ',
416        'voirsitespar' => 'Veure els llocs amb',
417
418        // W
419        'wdcalendar_all_day' => 'Tot el dia',
420        'wdcalendar_apr' => 'Abr.',
421        'wdcalendar_aug' => 'Ag.',
422        'wdcalendar_cancel' => 'Anular ',
423        'wdcalendar_current_date' => 'Cliqueu per veure la data actual',
424        'wdcalendar_day' => 'Dia',
425        'wdcalendar_day_letter' => 'd.',
426        'wdcalendar_day_plural' => 'dies',
427        'wdcalendar_dec' => 'Des.',
428        'wdcalendar_event' => 'Esdeveniment',
429        'wdcalendar_feb' => 'Febr.',
430        'wdcalendar_fri' => 'Dv.',
431        'wdcalendar_jan' => 'Gen.',
432        'wdcalendar_jul' => 'Jul.',
433        'wdcalendar_jun' => 'Juny',
434        'wdcalendar_loading_data' => 'Càrrega de dades...',
435        'wdcalendar_loading_fail' => 'Ho sentim, no podem carregar les vostres dades, gràcies per provar-ho més tard',
436        'wdcalendar_location' => 'Lloc',
437        'wdcalendar_mar' => 'Març',
438        'wdcalendar_may' => 'Maig',
439        'wdcalendar_mon' => 'Dl.',
440        'wdcalendar_month' => 'Mes',
441        'wdcalendar_next_month' => 'Mes següent',
442        'wdcalendar_nov' => 'Nov.',
443        'wdcalendar_oct' => 'Oct.',
444        'wdcalendar_others' => 'Altres',
445        'wdcalendar_participant' => 'Participant',
446        'wdcalendar_prev_month' => 'Mes anterior',
447        'wdcalendar_refresh' => 'Actualitzar',
448        'wdcalendar_sat' => 'Ds.',
449        'wdcalendar_see_detail' => 'Veure detalls',
450        'wdcalendar_sep' => 'Set.',
451        'wdcalendar_sun' => 'Dg.',
452        'wdcalendar_thu' => 'Dj.',
453        'wdcalendar_time' => 'Hora',
454        'wdcalendar_today' => 'Avui',
455        'wdcalendar_tue' => 'Dt.',
456        'wdcalendar_undefined' => 'Indefinit',
457        'wdcalendar_wed' => 'Dc.',
458        'wdcalendar_week' => 'Setmana',
459        'wdcalendar_what' => 'Subjecte'
460);
461
462?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.