Changeset 103900 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Apr 11, 2017, 3:33:08 AM (4 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

[Salvatore] tipafriend Export depuis http://trad.spip.net

Location:
_plugins_/tipafriend/spip_3/lang
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/tipafriend/spip_3/lang/tipafriend.xml

  r102343 r103900  
  11<traduction module="tipafriend" gestionnaire="salvatore" url="https://trad.spip.net" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_plugins_/tipafriend/spip_3/lang/" reference="fr">
  2         <langue code="en" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/tipafriend?lang_cible=en" total="114" traduits="114" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   2        <langue code="en" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/tipafriend?lang_cible=en" total="114" traduits="110" relire="0" modifs="4" nouveaux="0" pourcent="96.49">
  33                <traducteur nom="Benitron" lien="https://trad.spip.net/auteur/benitron" />
  44                <traducteur nom="jaro" lien="https://trad.spip.net/auteur/jaro" />
   
  99        <langue code="fr" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/tipafriend?lang_cible=fr" total="114" traduits="114" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  1010        </langue>
  11         <langue code="sk" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/tipafriend?lang_cible=sk" total="114" traduits="114" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   11        <langue code="sk" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/tipafriend?lang_cible=sk" total="114" traduits="110" relire="0" modifs="4" nouveaux="0" pourcent="96.49">
  1212                <traducteur nom="jaro" lien="https://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  1313        </langue>
 • _plugins_/tipafriend/spip_3/lang/tipafriend_en.php

  r103864 r103900  
  3939        'cfgform_comment_taf_css' => 'the plugin defines CSS styles on the model of the SPIP’s distribution ; by default, these styles are included in the form but you can here choose not to include them.',
  4040        'cfgform_info_balise' => 'The tag returns the link to open the form page. You can change the image displayed by directly editing the skeleton "<strong>modeles/tipafriend.html</strong>" in the plugin.',
  41         'cfgform_info_patron_html' => 'If the plugin <a href="https://contrib.spip.net/?article3371"><strong>Facteur</strong></a> is installed and running on your site it is possible to construct an HTML version of the email sent.',
   41        'cfgform_info_patron_html' => 'If the plugin <a href="http://contrib.spip.net/?article3371"><strong>Facteur</strong></a> is installed and running on your site it is possible to construct an HTML version of the email sent.', # MODIF
  4242        'cfgform_info_patrons' => 'Your personal patrons are to be placed in the subdirectory "<strong>patrons/</strong>" of your skeletons directory.',
  4343        'cfgform_info_squelettes' => 'Your personal skeletons are to be placed directly in your home skeletons directory.',
   
  9999- [Include the model ’tipafriend_mail_default.html’->@url_model@] <small>(model=...)</small>
  100100- [See the raw model with dummy values->@url_model_brut@]
  101 - [See the HTML model with dummy values->@url_model_html@] <small>(you need the plugin {{[Facteur->https://contrib.spip.net/?article3371]}})</small>
   101- [See the HTML model with dummy values->@url_model_html@] <small>(you need the plugin {{[Facteur->http://contrib.spip.net/?article3371]}})</small>
  102102
  103103{{{CFG Configuration Settings of TIPAFRIEND}}}
  104104
  105 If the plugin {{[CFG : Configuration Engine->https://contrib.spip.net/?rubrique575]}} is active on your site, the link below shows you the configuration values ​​recorded for the plugin "Tip A Friend".
   105If the plugin {{[CFG : Configuration Engine->http://contrib.spip.net/?rubrique575]}} is active on your site, the link below shows you the configuration values ​​recorded for the plugin "Tip A Friend".
  106106
  107 @cfg_param@',
   107@cfg_param@', # MODIF
  108108
  109109        // E
   
  134134
  135135        // L
  136         'licence' => 'Copyright © 2009 [Piero Wbmstr->https://contrib.spip.net/PieroWbmstr] distributed under [GNU GPL v3->http://www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.html] license.',
   136        'licence' => 'Copyright © 2009 [Piero Wbmstr->http://contrib.spip.net/PieroWbmstr] distributed under [GNU GPL v3->http://www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.html] license.', # MODIF
  137137
  138138        // M
   
  158158        'page_test' => 'Test page (local)',
  159159        'page_test_balise' => 'TIPAFRIEND tag render',
  160         'page_test_cfg_pas_installe' => 'The [CFG-> https://contrib.spip.net/?rubrique575] plugin does not seem to be installed ...',
   160        'page_test_cfg_pas_installe' => 'The [CFG-> http://contrib.spip.net/?rubrique575] plugin does not seem to be installed ...', # MODIF
  161161        'page_test_fin_simulation' => '— End of the inclusion for simulation',
  162162        'page_test_in_new_window' => 'Test page in a new window',
 • _plugins_/tipafriend/spip_3/lang/tipafriend_sk.php

  r103864 r103900  
  4747Zásuvný modul definuje štýly CSS na modely štýlov distribúcie SPIPu; tieto štýly sa podľa predvolených nastavení vkladajú do formulára, ale môžete sa rozhodnúť, že ich tam nevložíte.',
  4848        'cfgform_info_balise' => 'Tag vypíše odkaz na otvorenie stránky s formulárom na odoslanie. Zobrazený obrázok môžete zmeniť priamo úpravou šablóny  <strong>"modeles/tipafriend.html"</strong> zásuvného modulu.',
  49         'cfgform_info_patron_html' => '<strong>Ak je na vašej stránke nainštalovaný a aktivovaný zásuvný modul <a href="https://contrib.spip.net/?article3371"><strong>Faktor,</strong></a> dá sa vytvoriť HTML verzia odoslaného e-mailu.',
   49        'cfgform_info_patron_html' => '<strong>Ak je na vašej stránke nainštalovaný a aktivovaný zásuvný modul <a href="http://contrib.spip.net/?article3371"><strong>Faktor,</strong></a> dá sa vytvoriť HTML verzia odoslaného e-mailu.', # MODIF
  5050        'cfgform_info_patrons' => 'Vaše vlastné vzory sa umiestňujú do podpriečinka  <strong>patrons/</strong> vášho priečinka so šablónami.',
  5151        'cfgform_info_squelettes' => 'Vaše vlastné šablóny sa priamo umiestňujú do priečinka so šablónami.',
   
  107107- [Vložiť šablónu "tipafriend_mail_default.html"->@url_model@] <small>(model=...)</small>
  108108- [Zobraziť šablónu ako nenaformátovaný text s fiktívnymi hodnotami->@url_model_brut@]
  109 - [Zobraziť šablónu ako HTML s fiktívnymi hodnotami->@url_model_html@] <small>(vyžaduje si zásuvný modul {{[Facteur->https://contrib.spip.net/?article3371]}})</small>
   109- [Zobraziť šablónu ako HTML s fiktívnymi hodnotami->@url_model_html@] <small>(vyžaduje si zásuvný modul {{[Facteur->http://contrib.spip.net/?article3371]}})</small>
  110110
  111111{{{Parametre CFG pre TIPAFRIEND}}}
  112112
  113 Ak je zásuvný modul {{[CFG: nástroj na nastavenie->https://contrib.spip.net/?rubrique575]}} aktivovaný na vašej stránky, po kliknutí na tento odkaz sa zobrazia hodnoty na nastavení uložené pre zásuvný modul "Odporučiť priateľom".
  114 
  115 @cfg_param@',
   113Ak je zásuvný modul {{[CFG: nástroj na nastavenie->http://contrib.spip.net/?rubrique575]}} aktivovaný na vašej stránky, po kliknutí na tento odkaz sa zobrazia hodnoty na nastavení uložené pre zásuvný modul "Odporučiť priateľom".
   114
   115@cfg_param@', # MODIF
  116116
  117117        // E
   
  142142
  143143        // L
  144         'licence' => 'Copyright © 2009 [Piero Wbmstr->https://contrib.spip.net/PieroWbmstr] distribuovaný s licenciou [GNU GPL v3.->http://www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.html]',
   144        'licence' => 'Copyright © 2009 [Piero Wbmstr->http://contrib.spip.net/PieroWbmstr] distribuovaný s licenciou [GNU GPL v3.->http://www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.html]', # MODIF
  145145
  146146        // M
   
  166166        'page_test' => 'Testovacia stránka (lokálne)',
  167167        'page_test_balise' => 'Zápis tagu TIPAFRIEND',
  168         'page_test_cfg_pas_installe' => 'Zdá sa, že zásuvný modul [CFG->https://contrib.spip.net/?rubrique575] nie je nainštalovaný.',
   168        'page_test_cfg_pas_installe' => 'Zdá sa, že zásuvný modul [CFG->http://contrib.spip.net/?rubrique575] nie je nainštalovaný.', # MODIF
  169169        'page_test_fin_simulation' => '— Koniec pridávania na simuláciu',
  170170        'page_test_in_new_window' => 'Testovacia stránka v novom okne',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.