Changeset 103901 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Apr 11, 2017, 3:33:08 AM (4 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

[Salvatore] paquet-tipafriend Export depuis http://trad.spip.net

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/tipafriend/spip_3/lang/paquet-tipafriend_sk.php

  r103864 r103901  
  1313        'tipafriend_description' => 'Tento zásuvný modul ponúka kompletný formulár na poslanie ({akejkoľvek}) stránky v SPIPe priateľom, ktorých máte v zozname e-mailových adries.
  1414
  15 Používa sa tak, že do svojich šablón umiestnite tag  {{#TIPAFRIEND;}} podľa predvolených nastavení sa formulár zobrazí vo vyskakovacom okne, ale môžete ho dať do divu typu {{thickbox}} ({zásuvného modulu SPIPu}) cez Ovládací panel, na ktorý sa dostanete zo zásuvného modulu {{[CFG: nastavovacieho nástroja->https://contrib.spip.net/?rubrique575]}} ({nepovinné}).
   15Používa sa tak, že do svojich šablón umiestnite tag  {{#TIPAFRIEND;}} podľa predvolených nastavení sa formulár zobrazí vo vyskakovacom okne, ale môžete ho dať do divu typu {{thickbox}} ({zásuvného modulu SPIPu}) cez Ovládací panel, na ktorý sa dostanete zo zásuvného modulu {{[CFG: nastavovacieho nástroja->http://contrib.spip.net/?rubrique575]}} ({nepovinné}).
  1616
  1717Interná dokumentácia vám bude k dispozícii, ak zásuvný modul aktivujete na verejne prístupnej stránke [tipafriend_documentation->../?page=tipafriend_documentation].
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.