Changeset 108959 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Feb 15, 2018, 4:37:23 AM (21 months ago)
Author:
hanjo.spip@…
Message:

[Salvatore] saisies Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/saisies/trunk/lang/saisies_nl.php

  r108853 r108959  
  6161        'option_afficher_si_explication' => 'Geef de voorwaarde op voor het vertonen van het veld in functie van de waarde van andere velden. De identificatie van de andere velden moet tussen <code>@</code> worden geplaatst. <br />Bijvoorbeeld <code>@selection_1@=="Toto"</code> geeft de voorwaarde aan dat het veld moet worden getoond wanneer veld <code>selection_1</code> de waarde <code>Toto</code> heeft.',
  6262        'option_afficher_si_label' => 'Tonen onder voorwaarde',
   63        'option_afficher_si_remplissage_uniquement_explication' => 'Door het aanvinken van dit vakje wordt de voorwaardelijke weergave alleen toegepast bij het invullen van het formulier en niet bij het weergeven van de resultaten.',
   64        'option_afficher_si_remplissage_uniquement_label' => 'Alleen bij het invullen van het formulier',
  6365        'option_attention_explication' => 'Een boodschap die belangrijker is dan de uitleg.',
  6466        'option_attention_label' => 'Waarschuwing',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.