Changeset 109284 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 4, 2018, 10:05:23 AM (17 months ago)
Author:
bystrano@…
Message:

arrange un peu le style du formulaire editer_logo

Location:
_plugins_/logos_roles/trunk/css
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.css

  r109140 r109284  
  1010  padding-top: 8px;
  1111  padding-bottom: 8px; }
  12 .formulaire_editer_logo .apercu label {
  13   margin-top: 1px;
  14   margin-bottom: 3px;
  15   text-align: center; }
  16 .formulaire_editer_logo .apercu .boutons {
  17   border-radius: 0; }
  18 .formulaire_editer_logo .apercu input.file {
  19   margin-top: 5px; }
  20 .formulaire_editer_logo .apercu input.submit {
  21   margin-top: 5px; }
   12.formulaire_editer_logo .apercu {
   13  text-align: center !important; }
   14  .formulaire_editer_logo .apercu label {
   15    margin-top: 1px;
   16    margin-bottom: 3px;
   17    text-align: center; }
   18  .formulaire_editer_logo .apercu .boutons {
   19    border-radius: 0; }
   20  .formulaire_editer_logo .apercu input.file {
   21    margin-top: 5px; }
   22  .formulaire_editer_logo .apercu a.popin {
   23    padding: 1px 5px 2px; }
   24  .formulaire_editer_logo .apercu input.submit {
   25    margin-top: 5px;
   26    padding: 1px 5px 2px; }
  2227
  2328.formulaire_editer_logo_site .apercu label {
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.css.map

  r109140 r109284  
  11{
  22"version": 3,
  3 "mappings": "AACI,0BAAG;EACC,aAAa,EAAE,GAAG;AAGtB,0BAAG;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK;AAG3B,8CAAuB;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG;AAInB,qCAAM;EACF,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;AAGtB,wCAAS;EACL,aAAa,EAAE,CAAC;AAGpB,0CAAW;EACP,UAAU,EAAE,GAAG;AAGnB,4CAAa;EACT,UAAU,EAAE,GAAG;;AAMvB,0CAAc;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC;;AAItB,yBAwBC;EAtBO,mDAAiB;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc;IACrC,yDAAM;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IAEf,0DAAO;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM;MACnB,8DAAK;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG",
   3"mappings": "AACI,0BAAG;EACC,aAAa,EAAE,GAAG;AAGtB,0BAAG;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK;AAG3B,8CAAuB;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG;AAGvB,+BAAQ;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB;EAC7B,qCAAM;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM;EAGtB,wCAAS;IACL,aAAa,EAAE,CAAC;EAGpB,0CAAW;IACP,UAAU,EAAE,GAAG;EAGnB,uCAAQ;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW;EAGxB,4CAAa;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW;;AAM5B,0CAAc;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC;;AAItB,yBAwBC;EAtBO,mDAAiB;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc;IACrC,yDAAM;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IAEf,0DAAO;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM;MACnB,8DAAK;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG",
  44"sources": ["logos_roles.scss"],
  55"names": [],
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.scss

  r109140 r109284  
  1818
  1919    .apercu {
   20        text-align: center !important;
  2021        label {
  2122            margin-top: 1px;
   
  3233        }
  3334
   35        a.popin {
   36            padding: 1px 5px 2px;
   37        }
   38
  3439        input.submit {
  3540            margin-top: 5px;
   41            padding: 1px 5px 2px;
  3642        }
  3743    }
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.