Changeset 112408 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Nov 13, 2018, 4:39:19 AM (2 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

[Salvatore] formidable Export depuis http://trad.spip.net

Location:
_plugins_/formidable/trunk/lang
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/formidable/trunk/lang/formidable.xml

  r112123 r112408  
  77                <traducteur nom="klaus++" lien="https://trad.spip.net/auteur/klaus" />
  88        </langue>
  9         <langue code="en" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/formidable?lang_cible=en" total="255" traduits="254" relire="0" modifs="1" nouveaux="0" pourcent="99.61">
   9        <langue code="en" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/formidable?lang_cible=en" total="255" traduits="253" relire="0" modifs="2" nouveaux="0" pourcent="99.22">
  1010                <traducteur nom="Benitron" lien="https://trad.spip.net/auteur/benitron" />
  1111                <traducteur nom="George" lien="https://trad.spip.net/auteur/جورج-قندلفت" />
   
  1515                <traducteur nom="twelf" lien="https://trad.spip.net/auteur/twelf" />
  1616        </langue>
  17         <langue code="es" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/formidable?lang_cible=es" total="255" traduits="162" relire="0" modifs="16" nouveaux="77" pourcent="63.53">
   17        <langue code="es" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/formidable?lang_cible=es" total="255" traduits="161" relire="0" modifs="17" nouveaux="77" pourcent="63.14">
  1818                <traducteur nom="severo" lien="https://trad.spip.net/auteur/severo" />
  1919                <traducteur nom="tin" lien="https://trad.spip.net/auteur/tin" />
   
  2424                <traducteur nom="kent1" lien="https://trad.spip.net/auteur/kent1" />
  2525        </langue>
  26         <langue code="pt_br" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/formidable?lang_cible=pt_br" total="255" traduits="226" relire="0" modifs="12" nouveaux="17" pourcent="88.63">
   26        <langue code="pt_br" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/formidable?lang_cible=pt_br" total="255" traduits="225" relire="0" modifs="13" nouveaux="17" pourcent="88.24">
  2727                <traducteur nom="Ricardo Porto" lien="https://trad.spip.net/auteur/ricardo-porto" />
  2828                <traducteur nom="telopa" lien="https://trad.spip.net/auteur/telopa" />
   
  3131                <traducteur nom="Serge Markitanenko" lien="https://trad.spip.net/auteur/serge-markitanenko" />
  3232        </langue>
  33         <langue code="sk" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/formidable?lang_cible=sk" total="255" traduits="127" relire="0" modifs="12" nouveaux="116" pourcent="49.80">
   33        <langue code="sk" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/formidable?lang_cible=sk" total="255" traduits="126" relire="0" modifs="13" nouveaux="116" pourcent="49.41">
  3434                <traducteur nom="jaro" lien="https://trad.spip.net/auteur/jaro" />
  3535                <traducteur nom="kent1" lien="https://trad.spip.net/auteur/kent1" />
 • _plugins_/formidable/trunk/lang/formidable_en.php

  r112123 r112408  
  265265        'traiter_email_option_sujet_valeurs_brutes_label' => 'Raw values',
  266266        'traiter_email_option_sujet_valeurs_brutes_label_case' => 'The email is for a robot and not for a human. In the subject of the message, put the raw values (understandable by robots) fields and not the interpreted values (comprehensible by humans).',
  267         'traiter_email_option_vrai_envoyeur_explication' => 'Some SMTP servers do not allow to use arbitrary email for the "From" field. For this reason Formidable inserts the default email sender in the "Reply-To". Tick here to insert the email in the "From" field.',
   267        'traiter_email_option_vrai_envoyeur_explication' => 'Some SMTP servers do not allow to use arbitrary email for the "From" field. For this reason Formidable inserts the default email sender in the "Reply-To". Tick here to insert the email in the "From" field.', # MODIF
  268268        'traiter_email_option_vrai_envoyeur_label' => 'Insert email of the sender in the "From" field',
  269269        'traiter_email_page' => '<a href="@url@">From this page</a>.',
 • _plugins_/formidable/trunk/lang/formidable_es.php

  r112106 r112408  
  177177        'traiter_email_option_sujet_explication' => 'Construye este asunto usando los @raccourcis@ (usa la ayuda memoria). Si lo dejas en blanco se usará uno por defecto. ',
  178178        'traiter_email_option_sujet_label' => 'Asunto del mensaje', # MODIF
  179         'traiter_email_option_vrai_envoyeur_explication' => 'Algunos servidores SMTP no permiten el uso de un correo electrónico arbitrario para el campo "From". Por esta razón Formidable inserta  por defecto el correo del remitente en el campo "Reply-to". Marca aquí para insertarlo en el campo "From".',
   179        'traiter_email_option_vrai_envoyeur_explication' => 'Algunos servidores SMTP no permiten el uso de un correo electrónico arbitrario para el campo "From". Por esta razón Formidable inserta  por defecto el correo del remitente en el campo "Reply-to". Marca aquí para insertarlo en el campo "From".', # MODIF
  180180        'traiter_email_option_vrai_envoyeur_label' => 'Inserta el correo del remitente en el campo "From"',
  181181        'traiter_email_page' => '<a href="@url@">Desde esta página</a>.',
 • _plugins_/formidable/trunk/lang/formidable_pt_br.php

  r112106 r112408  
  241241        'traiter_email_option_sujet_explication' => 'Construa o assunto com ajuda de @raccourcis@. Se for deixando em branco, o assunto será construído automaticamente.',
  242242        'traiter_email_option_sujet_label' => 'Assunto da mensagem', # MODIF
  243         'traiter_email_option_vrai_envoyeur_explication' => 'Alguns servidores SMTP não permitem a utilização de um e-mail arbitrário para o campo "From". Por isso, Formidable insere por padrão o e-mail do remetente no campo "Reply-To". Marce esta opção para inserir o e-mail no campo "From".',
   243        'traiter_email_option_vrai_envoyeur_explication' => 'Alguns servidores SMTP não permitem a utilização de um e-mail arbitrário para o campo "From". Por isso, Formidable insere por padrão o e-mail do remetente no campo "Reply-To". Marce esta opção para inserir o e-mail no campo "From".', # MODIF
  244244        'traiter_email_option_vrai_envoyeur_label' => 'Inserir o e-mail do remetente no campo "From"',
  245245        'traiter_email_page' => '<a href="@url@">A partir desta página</a>.',
 • _plugins_/formidable/trunk/lang/formidable_sk.php

  r110850 r112408  
  141141        'traiter_email_option_sujet_explication' => 'Vytvorte predmet pomocou @raccourcis@. Ak neurobíte nič, predmet bude vytvorený automaticky.',
  142142        'traiter_email_option_sujet_label' => 'Predmet správy', # MODIF
  143         'traiter_email_option_vrai_envoyeur_explication' => 'Niektoré servery SMTP neumožňujú používať ľubovoľný e-mail pre pole "From" (Od koho). Z tohto dôvodu Formidable podľa predvolených nastavení vkladá e-mail odosielateľa do poľa "Reply-To". Ak chcete, aby bol vložený do poľa "From", zaškrtnite túto možnosť tu.',
   143        'traiter_email_option_vrai_envoyeur_explication' => 'Niektoré servery SMTP neumožňujú používať ľubovoľný e-mail pre pole "From" (Od koho). Z tohto dôvodu Formidable podľa predvolených nastavení vkladá e-mail odosielateľa do poľa "Reply-To". Ak chcete, aby bol vložený do poľa "From", zaškrtnite túto možnosť tu.', # MODIF
  144144        'traiter_email_option_vrai_envoyeur_label' => 'Vložiť e-mail odosielateľa do poľa "From" (= "Od koho")',
  145145        'traiter_email_page' => '<a href="@url@">Z tejto stránky.</a>',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.