Ignore:
Timestamp:
Dec 18, 2018, 4:38:48 AM (2 months ago)
Author:
salvatore@…
Message:

[Salvatore] formidable Export depuis http://trad.spip.net

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/formidable/trunk/lang/formidable_sk.php

  r112408 r112898  
  155155        'traiter_enregistrement_option_anonymiser_explication' => 'Vypísať výsledky anonymného formulára(nenechávať si záznamy identifikujúce respondentov).', # MODIF
  156156        'traiter_enregistrement_option_anonymiser_label' => 'Anonymizované podobe',
  157         'traiter_enregistrement_option_anonymiser_variable_explication' => 'Čo systémová premenná slúži na výpočet jednej hodnoty pre každého autora, bez toho, aby odhalil svoju identitu.',
  158         'traiter_enregistrement_option_anonymiser_variable_label' => 'Premenná, z ktorých anonymizujú formulár',
   157        'traiter_enregistrement_option_anonymiser_variable_explication' => 'Čo systémová premenná slúži na výpočet jednej hodnoty pre každého autora, bez toho, aby odhalil svoju identitu.', # MODIF
   158        'traiter_enregistrement_option_anonymiser_variable_label' => 'Premenná, z ktorých anonymizujú formulár', # MODIF
  159159        'traiter_enregistrement_option_auteur' => 'Použiť mená autorov vo formulároch',
  160160        'traiter_enregistrement_option_auteur_explication' => 'K formuláru priradiť jedného autora alebo viacerých. Ak aktivujete túto možnosť, k údajom formulára budú mať prístup len autori formulára.',
  161         'traiter_enregistrement_option_choix_select_label' => 'Vyberte premennú, ktorá z dostupnej',
  162         'traiter_enregistrement_option_identification_explication' => 'Ak sa odpovede dajú upraviť, aký spôsob sa použije ako prvý, aby sa zistilo, či sa odpoveď menila?',
   161        'traiter_enregistrement_option_identification_explication' => 'Ak sa odpovede dajú upraviť, aký spôsob sa použije ako prvý, aby sa zistilo, či sa odpoveď menila?', # MODIF
  163162        'traiter_enregistrement_option_identification_label' => 'Identifikácia',
  164163        'traiter_enregistrement_option_moderation_label' => 'Kontrola',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.