Changeset 113091 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Dec 23, 2018, 4:39:11 AM (18 months ago)
Author:
salvatore@…
Message:

[Salvatore] saisies Export depuis http://trad.spip.net

Location:
_plugins_/saisies/trunk/lang
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/saisies/trunk/lang/saisies.xml

  r112663 r113091  
  66                <traducteur nom="Torsten Willmann" lien="https://trad.spip.net/auteur/torsten-willmann" />
  77        </langue>
  8         <langue code="en" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=en" total="189" traduits="189" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   8        <langue code="en" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=en" total="189" traduits="188" relire="0" modifs="1" nouveaux="0" pourcent="99.47">
  99                <traducteur nom="George" lien="https://trad.spip.net/auteur/جورج-قندلفت" />
  1010                <traducteur nom="Hanjo" lien="https://trad.spip.net/auteur/hanjo" />
   
  3131        <langue code="it" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=it" total="189" traduits="139" relire="0" modifs="3" nouveaux="47" pourcent="73.54">
  3232        </langue>
  33         <langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=nl" total="189" traduits="189" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
   33        <langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/saisies?lang_cible=nl" total="189" traduits="188" relire="0" modifs="1" nouveaux="0" pourcent="99.47">
  3434                <traducteur nom="Hanjo" lien="https://trad.spip.net/auteur/hanjo" />
  3535                <traducteur nom="mpossoz" lien="https://trad.spip.net/auteur/mpossoz" />
 • _plugins_/saisies/trunk/lang/saisies_en.php

  r113020 r113091  
  6161        'option_aff_rub_interface_label' => 'Multilingual display',
  6262        'option_afficher_si_explication' => 'Specify the conditions to display the field based on the value of the other fields. The identifier of the other fields has to be entered between <code>@</code>. <br />Example <code>@selection_1@=="Toto"</code> conditions the display of the field only when field <code>selection_1</code> has a value of <code>Toto</code>.<br />
  63 It is possible to use Boolean operators <code> || </code> (or) and <code> && </code> (and).',
   63It is possible to use Boolean operators <code> || </code> (or) and <code> && </code> (and).', # MODIF
  6464        'option_afficher_si_label' => 'Conditional display',
  6565        'option_afficher_si_remplissage_uniquement_explication' => 'By checking this box, the conditional display will only apply when filling in the form, not when displaying the results.',
 • _plugins_/saisies/trunk/lang/saisies_nl.php

  r112662 r113091  
  6060        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Toon alleen rubrieken in de gebruikerstaal',
  6161        'option_aff_rub_interface_label' => 'Meertalige display',
  62         'option_afficher_si_explication' => 'Geef de voorwaarde op voor het vertonen van het veld in functie van de waarde van andere velden. De identificatie van de andere velden moet tussen <code>@</code> worden geplaatst. <br />Bijvoorbeeld <code>@selection_1@=="Toto"</code> geeft de voorwaarde aan dat het veld moet worden getoond wanneer veld <code>selection_1</code> de waarde <code>Toto</code> heeft.<br/>Je kunt daarbij de booleaanse operators <code>||</code> (of) en <code>&&</code> (en) gebruiken.',
   62        'option_afficher_si_explication' => 'Geef de voorwaarde op voor het vertonen van het veld in functie van de waarde van andere velden. De identificatie van de andere velden moet tussen <code>@</code> worden geplaatst. <br />Bijvoorbeeld <code>@selection_1@=="Toto"</code> geeft de voorwaarde aan dat het veld moet worden getoond wanneer veld <code>selection_1</code> de waarde <code>Toto</code> heeft.<br/>Je kunt daarbij de booleaanse operators <code>||</code> (of) en <code>&&</code> (en) gebruiken.', # MODIF
  6363        'option_afficher_si_label' => 'Tonen onder voorwaarde',
  6464        'option_afficher_si_remplissage_uniquement_explication' => 'Door het aanvinken van dit vakje wordt de voorwaardelijke weergave alleen toegepast bij het invullen van het formulier en niet bij het weergeven van de resultaten.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.