Changeset 113099 in spip-zone for _plugins_/noizetier/trunk/lang


Ignore:
Timestamp:
Dec 24, 2018, 4:39:17 AM (2 years ago)
Author:
hanjo.spip@…
Message:

[Salvatore] noizetier Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

Location:
_plugins_/noizetier/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/noizetier/trunk/lang/noizetier.xml

  r112737 r113099  
  2121        <langue code="fr" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/noizetier?lang_cible=fr" total="197" traduits="197" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2222        </langue>
  23         <langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/noizetier?lang_cible=nl" total="197" traduits="177" relire="0" modifs="8" nouveaux="12" pourcent="89.85">
   23        <langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/noizetier?lang_cible=nl" total="197" traduits="197" relire="0" modifs="0" nouveaux="0" pourcent="100.00">
  2424                <traducteur nom="Hanjo" lien="https://trad.spip.net/auteur/hanjo" />
  2525        </langue>
 • _plugins_/noizetier/trunk/lang/noizetier_nl.php

  r112737 r113099  
  2929        'compositions_non_installe' => '<b>Plugin Composities:</b> deze plugin is niet op de site geïnstalleerd. Dat is niet vereist, maar wanneer hij is geactiveerd, kun je direct composities aanwijzen.',
  3030        'configurer_ajax_noisette_label' => 'AJAX inclusie',
  31         'configurer_balise_noisette_label' => 'Omhullend baken', # MODIF
   31        'configurer_balise_noisette_label' => 'Omhulling van nootjes',
  3232        'configurer_objets_noisettes_explication' => 'Bij dit soort inhoud mogen de nootjes <strong>per inhoud</strong> worden aangepast.',
  3333        'configurer_objets_noisettes_label' => 'Aanpassing op inhoud toestaan voor:',
   
  7070        'explication_heritages_composition' => 'De momenteel bewerkte compositie is gebaseerd op het inhoudstype « @type@ » dat onderliggende types heeft. Je kunt voor ieder onderliggend type een standaard toe te passen compositie aangeven.',
  7171        'explication_noisette' => 'Nootje van type « @noisette@ »',
  72         'explication_noisette_css' => 'Je kunt een alles omhullend baken opnemen voor aanvullende  CSS classes.', # MODIF
   72        'explication_noisette_css' => 'Je kunt een alles omhullend baken opnemen voor aanvullende CSS classes.',
  7373        'explication_noizetier_ajax' => 'De standaard AJAX modus kan voor ieder nootje individueel worden aangepast (YAML-bestand).',
  74         'explication_noizetier_balise' => 'De standaard modus in een alles omhullend baken kan voor ieder individueel nootje worden aangepast (parameters).', # MODIF
   74        'explication_noizetier_balise' => 'De standaard modus in een alles omhullend baken kan voor ieder individueel nootje worden aangepast (parameters).',
  7575        'explication_noizetier_cfg_constant' => 'Deze waarde wordt momenteel door een constante bepaald en kan hier niet worden aangepast.',
  7676        'explication_noizetier_profondeur_max' => 'Je kunt nootjes van het type container invoegen. Bepaal het gewenste maximum aantal niveaus.',
   
  107107        'formulaire_icon_explication' => 'Je mag het relatieve pad naar het ikoon gebruiken (bijvoorbeeld: <i>images/object-lijst-inhoud.png</i>).',
  108108        'formulaire_identifiant_deja_pris' => 'Deze identificatie is al in gebruik!',
   109        'formulaire_import_contenu' => 'Kies de te importeren elementen',
   110        'formulaire_import_contenu_compositions_virtuelles' => 'Virtuele composities',
   111        'formulaire_import_contenu_configuration' => 'De configuratie van de plugin',
   112        'formulaire_import_contenu_noisettes' => 'De nootjes',
   113        'formulaire_import_contenu_pages_explicites' => 'Blokken uitgesloten van specifieke pagina’s',
  109114        'formulaire_import_fusion' => 'Met de huidige configuratie samenvoegen',
  110115        'formulaire_import_remplacer' => 'De huidige configuratie vervangen',
  111         'formulaire_liste_compos_config' => 'Dit configuratiebestand bepaalt de volgende composities:', # MODIF
  112         'formulaire_liste_pages_config' => 'Dit configuratiebestand bepaalt de nootjes op de volgende bladzijden:', # MODIF
   116        'formulaire_import_resume' => 'Het te importeren bestand werd gemaakt met versie @version@, dataschema @schema@.',
   117        'formulaire_liste_compos_config' => 'Dit configuratiebestand bepaalt de volgende composities: @liste@.',
   118        'formulaire_liste_pages_config' => 'Dit configuratiebestand bepaalt de nootjes op de volgende bladzijden:  @liste@.',
  113119        'formulaire_modifier_composition' => 'Deze compositie aanpassen',
  114120        'formulaire_modifier_composition_heritages' => 'Geërfde composities',
   
  134140        'icone_introuvable' => 'Ikoon niet te vinden!',
  135141        'ieconfig_ne_pas_importer' => 'Niet importeren',
  136         'ieconfig_noizetier_export_explication' => 'Exporteert de configuratie van de nootjes en de composities.', # MODIF
  137         'ieconfig_noizetier_export_option' => 'In deze export opnemen?', # MODIF
   142        'ieconfig_noizetier_export_explication' => 'Exporteert de configuratie van de plugin en de productiegegevens van de virtuele composities en de nootjes.',
   143        'ieconfig_noizetier_export_option' => 'Gegevens in deze export opnemen?',
  138144        'ieconfig_non_installe' => '<b>Plugin Import/Export van configuraties:</b> deze plugin is niet op de site geïnstalleerd. Dat is niet noodzakelijk, maar wanneer deze is geäctiveerd, kun je eenvoudig nootjes in- en uitvoeren.',
  139145        'ieconfig_probleme_import_config' => 'Er is een probleem opgetreden bij het importeren van de configuratie.',
   
  156162        'label_niveau_titre' => 'Niveau van de titel:',
  157163        'label_noisette_css' => 'CSS classes',
   164        'label_noisette_encapsulation' => 'Omhulling',
  158165        'label_noizetier_ajax' => 'Ieder nootje standaard in AJAX opnemen',
  159         'label_noizetier_balise' => 'Neem standaard ieder nootje in een baken op', # MODIF
   166        'label_noizetier_balise' => 'Neem standaard ieder nootje in een baken op (HTML markup)',
  160167        'label_texte' => 'Tekst:',
  161168        'label_texte_introductif' => 'Introductietekst (optioneel):',
   
  204211        // O
  205212        'operation_annulee' => 'Handeling geannuleerd.',
   213        'option_noisette_encapsulation_defaut' => 'Gebruik de standaard voor noiZetier ingestelde modus <em>(@defaut@)</em>',
   214        'option_noisette_encapsulation_non' => 'Gebruik nooit omhullende bakens',
   215        'option_noisette_encapsulation_oui' => 'Omhul het nootje',
   216        'option_noizetier_encapsulation_non' => 'zonder omhulling',
   217        'option_noizetier_encapsulation_oui' => 'met omhulling',
  206218        'oui' => 'Ja',
  207219
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.