Changeset 113304 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2019, 2:42:01 PM (19 months ago)
Author:
bystrano@…
Message:

Alléger le formulaire de conf : passer les options avancées dans un fieldset

Location:
_plugins_/logos_roles/trunk
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.css

  r111572 r113304  
  4040      grid-column-start: 1;
  4141      grid-column-end: 5;
  42       width: auto; }
   42      width: auto;
   43      padding-bottom: 5px; }
  4344    .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_checkbox .choix {
  4445      border: none;
   
  5253        padding: 3px; } }
  5354
  54 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset .editer-groupe .editer {
  55   padding: 10px;
   55.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset {
   56  border: 1px solid #d7d7d7;
   57  border-radius: 5px; }
   58
   59.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset {
   60  border: none; }
   61
   62.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend {
   63  margin: 0 0 0 -1px;
   64  padding: 2px 5px 3px 3px;
   65  border: 1px solid #d7d7d7;
   66  border-radius: 3px;
   67  background-color: #ddd; }
   68  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend:hover {
   69    background-color: #c9c9c9; }
   70
   71.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset legend.legend {
   72  margin: 0; }
   73
   74.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .editer, .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .fieldset {
   75  padding: 0 20px 10px; }
   76
   77.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions .legend {
   78  padding-bottom: 3px;
   79  margin-bottom: 2px; }
   80
   81.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions .explication {
   82  border-bottom-left-radius: 5px;
   83  border-bottom-right-radius: 5px; }
   84
   85.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions .editer {
  5686  display: inline-block;
  57   max-width: 225px; }
   87  padding: 8px 0 0;
   88  width: 49.6%; }
  5889
  5990/*# sourceMappingURL=logos_roles.css.map */
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.css.map

  r111572 r113304  
  66        ],
  77        "names": [],
  8         "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAkBxC;IArBL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI,GACd;IART,AASQ,kCAT0B,CAC9B,gBAAgB,CAQZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MApBT,AAeY,kCAfsB,CAC9B,gBAAgB,CAQZ,MAAM,GAMC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;;AAMjB,AACI,kCAD8B,CAC9B,SAAS,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EAC7B,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,SAAS,EAAE,KAAK,GACnB"
   8        "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAmBxC;IAtBL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;IATT,AAUQ,kCAV0B,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MArBT,AAgBY,kCAhBsB,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,GAMC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;;AAMjB,AAEQ,kCAF0B,CAC9B,0BAA0B,GAClB,QAAQ,CAAC;EACT,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AALT,AAMQ,kCAN0B,CAC9B,0BAA0B,AAKrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC;EACd,MAAM,EAAE,IAAI,GACf;;AART,AASQ,kCAT0B,CAC9B,0BAA0B,GAQlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;EACzB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,OAAO,EAAE,eAAe;EACxB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,GAIzB;EAlBT,AAeY,kCAfsB,CAC9B,0BAA0B,GAQlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,AAMvB,MAAM,CAAC;IACJ,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;;AAjBb,AAmBQ,kCAnB0B,CAC9B,0BAA0B,AAkBrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;EAC5B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;;AArBT,AAsBQ,kCAtB0B,CAC9B,0BAA0B,CAqBtB,OAAO,EAtBf,kCAAkC,CAC9B,0BAA0B,CAqBb,SAAS,CAAC;EACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAxBT,AA2BQ,kCA3B0B,CA0B9B,oBAAoB,CAChB,OAAO,CAAC;EACJ,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AA9BT,AA+BQ,kCA/B0B,CA0B9B,oBAAoB,CAKhB,YAAY,CAAC;EACT,yBAAyB,EAAE,GAAG;EAC9B,0BAA0B,EAAE,GAAG,GAClC;;AAlCT,AAmCQ,kCAnC0B,CA0B9B,oBAAoB,CAShB,OAAO,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK,GACf"
  99}
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.scss

  r111572 r113304  
  6060                grid-column-end: 5;
  6161                width: auto;
   62                padding-bottom: 5px;
  6263            }
  6364            .choix {
   
  7879
  7980.formulaire_configurer_logos_roles {
  80     .fieldset .editer-groupe .editer {
  81         padding: 10px;
  82         display: inline-block;
  83         max-width: 225px;
   81    .fieldset_options_avancees {
   82        & > fieldset {
   83            border: 1px solid #d7d7d7;
   84            border-radius: 5px;
   85        }
   86        &.plie > fieldset {
   87            border: none;
   88        }
   89        & > fieldset > legend.legend {
   90            margin: 0 0 0 -1px;
   91            padding: 2px 5px 3px 3px;
   92            border: 1px solid #d7d7d7;
   93            border-radius: 3px;
   94            background-color: #ddd;
   95            &:hover {
   96                background-color: #c9c9c9;
   97            }
   98        }
   99        &.plie > fieldset legend.legend {
   100            margin: 0;
   101        }
   102        .editer, .fieldset {
   103            padding: 0 20px 10px;
   104        }
   105    }
   106    .fieldset_dimensions {
   107        .legend {
   108            padding-bottom: 3px;
   109            margin-bottom: 2px;
   110        }
   111        .explication {
   112            border-bottom-left-radius: 5px;
   113            border-bottom-right-radius: 5px;
   114        }
   115        .editer {
   116            display: inline-block;
   117            padding: 8px 0 0;
   118            width: 49.6%;
   119        }
  84120    }
  85121}
 • _plugins_/logos_roles/trunk/formulaires/configurer_logos_roles.php

  r111572 r113304  
  4040                                ),
  4141                                array(
  42                                         'saisie' => 'checkbox',
  43                                         'options' => array(
  44                                                 'nom' => 'objets',
  45                                                 'label' => _T('logos_roles:label_saisie_objets_role'),
  46                                                 'datas' => $datas_objets,
  47                                         ),
  48                                 ),
  49                                 array(
  5042                                        'saisie' => 'fieldset',
  5143                                        'options' => array(
  52                                                 'nom' => 'dimensions',
  53                                                 'label' => _T('logos_roles:label_fieldset_dimensions_role'),
  54                                                 'explication' => _T('logos_roles:explication_fieldset_dimensions_role'),
   44                                                'nom' => 'options_avancees',
   45                                                'label' => _T('logos_roles:label_fieldset_options_avancees'),
   46                                                'pliable' => 'oui',
   47                                                'plie' => 'oui',
   48                                                'conteneur_class' => 'fieldset_options_avancees',
  5549                                        ),
  5650                                        'saisies' => array(
  5751                                                array(
  58                                                         'saisie' => 'input',
   52                                                        'saisie' => 'checkbox',
  5953                                                        'options' => array(
  60                                                                 'nom' => 'dimensions[largeur]',
  61                                                                 'label' => _T('logos_roles:label_saisie_largeur_role'),
   54                                                                'nom' => 'objets',
   55                                                                'label' => _T('logos_roles:label_saisie_objets_role'),
   56                                                                'datas' => $datas_objets,
  6257                                                        ),
  6358                                                ),
  6459                                                array(
  65                                                         'saisie' => 'input',
   60                                                        'saisie' => 'fieldset',
  6661                                                        'options' => array(
  67                                                                 'nom' => 'dimensions[hauteur]',
  68                                                                 'label' => _T('logos_roles:label_saisie_hauteur_role'),
   62                                                                'nom' => 'dimensions',
   63                                                                'label' => _T('logos_roles:label_fieldset_dimensions_role'),
   64                                                                'explication' => _T('logos_roles:explication_fieldset_dimensions_role'),
   65                                                                'conteneur_class' => 'fieldset_dimensions',
  6966                                                        ),
   67                                                        'saisies' => array(
   68                                                                array(
   69                                                                        'saisie' => 'input',
   70                                                                        'options' => array(
   71                                                                                'nom' => 'dimensions[largeur]',
   72                                                                                'label' => _T('logos_roles:label_saisie_largeur_role'),
   73                                                                        ),
   74                                                                ),
   75                                                                array(
   76                                                                        'saisie' => 'input',
   77                                                                        'options' => array(
   78                                                                                'nom' => 'dimensions[hauteur]',
   79                                                                                'label' => _T('logos_roles:label_saisie_hauteur_role'),
   80                                                                        ),
   81                                                                ),
   82                                                        )
  7083                                                ),
  71                                         )
   84                                        ),
  7285                                ),
  7386                        ),
 • _plugins_/logos_roles/trunk/lang/logos_roles_fr.php

  r111572 r113304  
  2626        // L
  2727        'label_fieldset_dimensions_role' => 'Dimensions du logo',
   28        'label_fieldset_options_avancees' => 'Options avancées',
  2829        'label_saisie_largeur_role' => 'Largeur [px]',
  2930        'label_saisie_hauteur_role' => 'Hauteur [px]',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.