Changeset 113309 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2019, 2:42:14 PM (19 months ago)
Author:
bystrano@…
Message:

arranger un peu l'affichage du formulaire de conf

Location:
_plugins_/logos_roles/trunk/css
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.css

  r113307 r113309  
  4444    .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_checkbox .choix {
  4545      border: none;
   46      border-radius: 0;
  4647      padding: 0;
  4748      display: grid;
   
  5152        grid-area: 1;
  5253        margin: 0;
  53         padding: 3px; } }
   54        padding: 3px; }
   55    .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_checkbox .erreur_message {
   56      grid-column-start: 1;
   57      grid-column-end: 5;
   58      margin-top: -3px; } }
  5459
  55 .formulaire_configurer_logos_roles .editer_roles_logos.erreur {
  56   background-color: inherit; }
  57 
  58 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset {
  59   border: 1px solid #d7d7d7;
  60   border-radius: 5px; }
  61 
  62 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset {
  63   border: none; }
  64 
  65 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend {
  66   margin: 0 0 0 -1px;
  67   padding: 2px 5px 3px 3px;
  68   border: 1px solid #d7d7d7;
  69   border-radius: 3px;
  70   background-color: #ddd; }
  71   .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend:hover {
  72     background-color: #c9c9c9; }
  73 
  74 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset legend.legend {
  75   margin: 0; }
  76 
  77 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .editer, .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .fieldset {
  78   padding: 0 20px 10px; }
   60.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees {
   61  margin-top: 4px; }
   62  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset {
   63    padding: 0;
   64    border: 1px solid #d7d7d7;
   65    border-radius: 5px; }
   66  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset {
   67    border: none; }
   68  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend {
   69    margin: 0 0 0 -1px;
   70    padding: 2px 5px 3px 3px;
   71    border: 1px solid #d7d7d7;
   72    border-radius: 3px;
   73    background-color: #ddd; }
   74    .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend:hover {
   75      background-color: #c9c9c9; }
   76  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset legend.legend {
   77    margin: 0; }
   78  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > .editer-groupe {
   79    margin: 0; }
   80  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .editer, .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .fieldset {
   81    padding: 0 20px 10px; }
  7982
  8083.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions .legend {
  8184  padding-bottom: 3px;
  8285  margin-bottom: 2px; }
   86
   87.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions fieldset {
   88  padding-left: 0;
   89  padding-right: 0; }
  8390
  8491.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions .explication {
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.css.map

  r113307 r113309  
  66        ],
  77        "names": [],
  8         "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAmBxC;IAtBL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;IATT,AAUQ,kCAV0B,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MArBT,AAgBY,kCAhBsB,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,GAMC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;;AAMjB,AACI,kCAD8B,CAC9B,mBAAmB,AAAA,OAAO,CAAC;EACvB,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;;AAHL,AAKQ,kCAL0B,CAI9B,0BAA0B,GAClB,QAAQ,CAAC;EACT,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AART,AASQ,kCAT0B,CAI9B,0BAA0B,AAKrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC;EACd,MAAM,EAAE,IAAI,GACf;;AAXT,AAYQ,kCAZ0B,CAI9B,0BAA0B,GAQlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;EACzB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,OAAO,EAAE,eAAe;EACxB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,GAIzB;EArBT,AAkBY,kCAlBsB,CAI9B,0BAA0B,GAQlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,AAMvB,MAAM,CAAC;IACJ,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;;AApBb,AAsBQ,kCAtB0B,CAI9B,0BAA0B,AAkBrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;EAC5B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;;AAxBT,AAyBQ,kCAzB0B,CAI9B,0BAA0B,CAqBtB,OAAO,EAzBf,kCAAkC,CAI9B,0BAA0B,CAqBb,SAAS,CAAC;EACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AA3BT,AA8BQ,kCA9B0B,CA6B9B,oBAAoB,CAChB,OAAO,CAAC;EACJ,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAjCT,AAkCQ,kCAlC0B,CA6B9B,oBAAoB,CAKhB,YAAY,CAAC;EACT,yBAAyB,EAAE,GAAG;EAC9B,0BAA0B,EAAE,GAAG,GAClC;;AArCT,AAsCQ,kCAtC0B,CA6B9B,oBAAoB,CAShB,OAAO,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK,GACf;;AA1CT,AA4CI,kCA5C8B,CA4C9B,KAAK,CAAC;EACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,IAAI,EAAE,GAAG,GACZ"
   8        "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAyBxC;IA5BL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;IATT,AAUQ,kCAV0B,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,aAAa,EAAE,CAAC;MAChB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MAtBT,AAiBY,kCAjBsB,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,GAOC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;IArBb,AAuBQ,kCAvB0B,CAC9B,gBAAgB,CAsBZ,eAAe,CAAC;MACZ,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,UAAU,EAAE,IAAI,GACnB;;AAKb,AACI,kCAD8B,CAC9B,0BAA0B,CAAC;EACvB,UAAU,EAAE,GAAG,GA4BlB;EA9BL,AAGQ,kCAH0B,CAC9B,0BAA0B,GAElB,QAAQ,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;EAPT,AAQQ,kCAR0B,CAC9B,0BAA0B,AAOrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC;IACd,MAAM,EAAE,IAAI,GACf;EAVT,AAWQ,kCAX0B,CAC9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IACzB,MAAM,EAAE,UAAU;IAClB,OAAO,EAAE,eAAe;IACxB,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,GAIzB;IApBT,AAiBY,kCAjBsB,CAC9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,AAMvB,MAAM,CAAC;MACJ,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;EAnBb,AAqBQ,kCArB0B,CAC9B,0BAA0B,AAoBrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IAC5B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EAvBT,AAwBQ,kCAxB0B,CAC9B,0BAA0B,GAuBlB,QAAQ,GAAG,cAAc,CAAC;IAC1B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EA1BT,AA2BQ,kCA3B0B,CAC9B,0BAA0B,CA0BtB,OAAO,EA3Bf,kCAAkC,CAC9B,0BAA0B,CA0Bb,SAAS,CAAC;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AA7BT,AAgCQ,kCAhC0B,CA+B9B,oBAAoB,CAChB,OAAO,CAAC;EACJ,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAnCT,AAoCQ,kCApC0B,CA+B9B,oBAAoB,CAKhB,QAAQ,CAAC;EACL,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;;AAvCT,AAwCQ,kCAxC0B,CA+B9B,oBAAoB,CAShB,YAAY,CAAC;EACT,yBAAyB,EAAE,GAAG;EAC9B,0BAA0B,EAAE,GAAG,GAClC;;AA3CT,AA4CQ,kCA5C0B,CA+B9B,oBAAoB,CAahB,OAAO,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK,GACf;;AAhDT,AAkDI,kCAlD8B,CAkD9B,KAAK,CAAC;EACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,IAAI,EAAE,GAAG,GACZ"
  99}
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.scss

  r113307 r113309  
  6464            .choix {
  6565                border: none;
   66                border-radius: 0;
  6667                padding: 0;
  6768                display: grid;
   
  7475                }
  7576            }
   77            .erreur_message {
   78                grid-column-start: 1;
   79                grid-column-end: 5;
   80                margin-top: -3px;
   81            }
  7682        }
  7783    }
   
  7985
  8086.formulaire_configurer_logos_roles {
  81     .editer_roles_logos.erreur {
  82         background-color: inherit;
  83     }
  8487    .fieldset_options_avancees {
   88        margin-top: 4px;
  8589        & > fieldset {
   90            padding: 0;
  8691            border: 1px solid #d7d7d7;
  8792            border-radius: 5px;
   
  103108            margin: 0;
  104109        }
   110        & > fieldset > .editer-groupe {
   111            margin: 0;
   112        }
  105113        .editer, .fieldset {
  106114            padding: 0 20px 10px;
   
  111119            padding-bottom: 3px;
  112120            margin-bottom: 2px;
   121        }
   122        fieldset {
   123            padding-left: 0;
   124            padding-right: 0;
  113125        }
  114126        .explication {
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.