Changeset 113310 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2019, 2:42:17 PM (14 months ago)
Author:
bystrano@…
Message:

ajouter une saisie radio actif/inactif pour les types de logos

Location:
_plugins_/logos_roles/trunk
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.css

  r113309 r113310  
  5858      margin-top: -3px; } }
  5959
   60.formulaire_configurer_logos_roles .saisie_etat {
   61  float: right; }
   62  .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_etat > label {
   63    display: none; }
   64  .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_etat .choix {
   65    padding: 0 5px 0 0; }
   66    .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_etat .choix label {
   67      position: relative;
   68      top: -2px; }
   69  .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_etat .radio {
   70    margin: 4px 1px 0 3px; }
   71
   72.formulaire_configurer_logos_roles .saisie_slug, .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_titre {
   73  clear: none;
   74  width: 25em; }
   75
  6076.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees {
  6177  margin-top: 4px; }
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.css.map

  r113309 r113310  
  66        ],
  77        "names": [],
  8         "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAyBxC;IA5BL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;IATT,AAUQ,kCAV0B,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,aAAa,EAAE,CAAC;MAChB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MAtBT,AAiBY,kCAjBsB,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,GAOC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;IArBb,AAuBQ,kCAvB0B,CAC9B,gBAAgB,CAsBZ,eAAe,CAAC;MACZ,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,UAAU,EAAE,IAAI,GACnB;;AAKb,AACI,kCAD8B,CAC9B,0BAA0B,CAAC;EACvB,UAAU,EAAE,GAAG,GA4BlB;EA9BL,AAGQ,kCAH0B,CAC9B,0BAA0B,GAElB,QAAQ,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;EAPT,AAQQ,kCAR0B,CAC9B,0BAA0B,AAOrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC;IACd,MAAM,EAAE,IAAI,GACf;EAVT,AAWQ,kCAX0B,CAC9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IACzB,MAAM,EAAE,UAAU;IAClB,OAAO,EAAE,eAAe;IACxB,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,GAIzB;IApBT,AAiBY,kCAjBsB,CAC9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,AAMvB,MAAM,CAAC;MACJ,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;EAnBb,AAqBQ,kCArB0B,CAC9B,0BAA0B,AAoBrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IAC5B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EAvBT,AAwBQ,kCAxB0B,CAC9B,0BAA0B,GAuBlB,QAAQ,GAAG,cAAc,CAAC;IAC1B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EA1BT,AA2BQ,kCA3B0B,CAC9B,0BAA0B,CA0BtB,OAAO,EA3Bf,kCAAkC,CAC9B,0BAA0B,CA0Bb,SAAS,CAAC;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AA7BT,AAgCQ,kCAhC0B,CA+B9B,oBAAoB,CAChB,OAAO,CAAC;EACJ,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAnCT,AAoCQ,kCApC0B,CA+B9B,oBAAoB,CAKhB,QAAQ,CAAC;EACL,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;;AAvCT,AAwCQ,kCAxC0B,CA+B9B,oBAAoB,CAShB,YAAY,CAAC;EACT,yBAAyB,EAAE,GAAG;EAC9B,0BAA0B,EAAE,GAAG,GAClC;;AA3CT,AA4CQ,kCA5C0B,CA+B9B,oBAAoB,CAahB,OAAO,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK,GACf;;AAhDT,AAkDI,kCAlD8B,CAkD9B,KAAK,CAAC;EACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,IAAI,EAAE,GAAG,GACZ"
   8        "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAyBxC;IA5BL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;IATT,AAUQ,kCAV0B,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,aAAa,EAAE,CAAC;MAChB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MAtBT,AAiBY,kCAjBsB,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,GAOC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;IArBb,AAuBQ,kCAvB0B,CAC9B,gBAAgB,CAsBZ,eAAe,CAAC;MACZ,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,UAAU,EAAE,IAAI,GACnB;;AAKb,AACI,kCAD8B,CAC9B,YAAY,CAAC;EACT,KAAK,EAAE,KAAK,GAef;EAjBL,AAGQ,kCAH0B,CAC9B,YAAY,GAEJ,KAAK,CAAC;IACN,OAAO,EAAE,IAAI,GAChB;EALT,AAMQ,kCAN0B,CAC9B,YAAY,CAKR,MAAM,CAAC;IACH,OAAO,EAAE,SAAS,GAKrB;IAZT,AAQY,kCARsB,CAC9B,YAAY,CAKR,MAAM,CAEF,KAAK,CAAC;MACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,IAAI,GACZ;EAXb,AAcQ,kCAd0B,CAC9B,YAAY,CAaR,MAAM,CAAC;IACH,MAAM,EAAE,aAAa,GACxB;;AAhBT,AAkBI,kCAlB8B,CAkB9B,YAAY,EAlBhB,kCAAkC,CAkBhB,aAAa,CAAC;EACxB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,IAAI,GACd;;AArBL,AAsBI,kCAtB8B,CAsB9B,0BAA0B,CAAC;EACvB,UAAU,EAAE,GAAG,GA4BlB;EAnDL,AAwBQ,kCAxB0B,CAsB9B,0BAA0B,GAElB,QAAQ,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;EA5BT,AA6BQ,kCA7B0B,CAsB9B,0BAA0B,AAOrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC;IACd,MAAM,EAAE,IAAI,GACf;EA/BT,AAgCQ,kCAhC0B,CAsB9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IACzB,MAAM,EAAE,UAAU;IAClB,OAAO,EAAE,eAAe;IACxB,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,GAIzB;IAzCT,AAsCY,kCAtCsB,CAsB9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,AAMvB,MAAM,CAAC;MACJ,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;EAxCb,AA0CQ,kCA1C0B,CAsB9B,0BAA0B,AAoBrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IAC5B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EA5CT,AA6CQ,kCA7C0B,CAsB9B,0BAA0B,GAuBlB,QAAQ,GAAG,cAAc,CAAC;IAC1B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EA/CT,AAgDQ,kCAhD0B,CAsB9B,0BAA0B,CA0BtB,OAAO,EAhDf,kCAAkC,CAsB9B,0BAA0B,CA0Bb,SAAS,CAAC;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAlDT,AAqDQ,kCArD0B,CAoD9B,oBAAoB,CAChB,OAAO,CAAC;EACJ,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAxDT,AAyDQ,kCAzD0B,CAoD9B,oBAAoB,CAKhB,QAAQ,CAAC;EACL,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;;AA5DT,AA6DQ,kCA7D0B,CAoD9B,oBAAoB,CAShB,YAAY,CAAC;EACT,yBAAyB,EAAE,GAAG;EAC9B,0BAA0B,EAAE,GAAG,GAClC;;AAhET,AAiEQ,kCAjE0B,CAoD9B,oBAAoB,CAahB,OAAO,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK,GACf;;AArET,AAuEI,kCAvE8B,CAuE9B,KAAK,CAAC;EACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,IAAI,EAAE,GAAG,GACZ"
  99}
 • _plugins_/logos_roles/trunk/css/logos_roles.scss

  r113309 r113310  
  8585
  8686.formulaire_configurer_logos_roles {
   87    .saisie_etat {
   88        float: right;
   89        & > label {
   90            display: none;
   91        }
   92        .choix {
   93            padding: 0 5px 0 0;
   94            label {
   95                position: relative;
   96                top: -2px;
   97            }
   98        }
   99
   100        .radio {
   101            margin: 4px 1px 0 3px;
   102        }
   103    }
   104    .saisie_slug, .saisie_titre {
   105        clear: none;
   106        width: 25em;
   107    }
  87108    .fieldset_options_avancees {
  88109        margin-top: 4px;
 • _plugins_/logos_roles/trunk/formulaires/configurer_logos_roles.php

  r113308 r113310  
  2525                        ),
  2626                        'saisies' => array(
   27                                array(
   28                                        'saisie' => 'radio',
   29                                        'options' => array(
   30                                                'nom' => 'etat',
   31                                                'label' => _T('logos_roles:label_etat_type'),
   32                                                'datas' => array(
   33                                                        1 => _T('logos_roles:label_etat_actif'),
   34                                                        0 => _T('logos_roles:label_etat_inactif'),
   35                                                ),
   36                                                'defaut' => 1,
   37                                                'conteneur_class' => 'saisie_etat',
   38                                        ),
   39                                ),
  2740                                array(
  2841                                        'saisie' => 'input',
   
  129142
  130143        $erreurs = array();
   144
   145        // On ne garde que les rôles pour lesquels on a saisi autre chose qu'un
   146        // état.
   147        set_request('roles_logos', array_filter(
   148                _request('roles_logos'),
   149                function ($role) {
   150                        return ($role['slug'] !== '') or
   151                                ($role['titre'] !== '') or
   152                                (isset($role['objets']) and is_array($role['objets'])) or
   153                                ($role['dimensions']['largeur'] !== '') or
   154                                ($role['dimensions']['hauteur'] !== '');
   155                }
   156        ));
   157
  131158        $roles = _request('roles_logos');
  132159
 • _plugins_/logos_roles/trunk/lang/logos_roles_fr.php

  r113308 r113310  
  2727
  2828        // L
   29        'label_etat_type' => 'État',
   30        'label_etat_actif' => 'Actif',
   31        'label_etat_inactif' => 'Inactif',
  2932        'label_fieldset_dimensions_role' => 'Dimensions du logo',
  3033        'label_fieldset_options_avancees' => 'Options avancées',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.