Changeset 113319 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2019, 3:20:14 PM (19 months ago)
Author:
bystrano@…
Message:

report de 113304 : Alléger le formulaire de conf : passer les options avancées dans un fieldset

Location:
_plugins_/logos_roles/branches/v1
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/css/logos_roles.css

  r111569 r113319  
  3838      grid-column-start: 1;
  3939      grid-column-end: 5;
  40       width: auto; }
   40      width: auto;
   41      padding-bottom: 5px; }
  4142    .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_checkbox .choix {
  4243      border: none;
   
  5051        padding: 3px; } }
  5152
  52 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset .editer-groupe .editer {
  53   padding: 10px;
   53.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset {
   54  border: 1px solid #d7d7d7;
   55  border-radius: 5px; }
   56
   57.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset {
   58  border: none; }
   59
   60.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend {
   61  margin: 0 0 0 -1px;
   62  padding: 2px 5px 3px 3px;
   63  border: 1px solid #d7d7d7;
   64  border-radius: 3px;
   65  background-color: #ddd; }
   66  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend:hover {
   67    background-color: #c9c9c9; }
   68
   69.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset legend.legend {
   70  margin: 0; }
   71
   72.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .editer, .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .fieldset {
   73  padding: 0 20px 10px; }
   74
   75.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions .legend {
   76  padding-bottom: 3px;
   77  margin-bottom: 2px; }
   78
   79.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions .explication {
   80  border-bottom-left-radius: 5px;
   81  border-bottom-right-radius: 5px; }
   82
   83.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions .editer {
  5484  display: inline-block;
  55   max-width: 225px; }
   85  padding: 8px 0 0;
   86  width: 49.6%; }
  5687
  5788/*# sourceMappingURL=logos_roles.css.map */
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/css/logos_roles.css.map

  r111569 r113319  
  66        ],
  77        "names": [],
  8         "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAmBQ,uBAnBe,CAkBnB,OAAO,CACH,KAAK,CAAC;EACF,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;;AAvBT,AAyBQ,uBAzBe,CAkBnB,OAAO,CAOH,QAAQ,CAAC;EACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;;AA3BT,AA6BQ,uBA7Be,CAkBnB,OAAO,CAWH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;EACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;;AA/BT,AAiCQ,uBAjCe,CAkBnB,OAAO,CAeH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;EACT,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAkBxC;IArBL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI,GACd;IART,AASQ,kCAT0B,CAC9B,gBAAgB,CAQZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MApBT,AAeY,kCAfsB,CAC9B,gBAAgB,CAQZ,MAAM,GAMC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;;AAMjB,AACI,kCAD8B,CAC9B,SAAS,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EAC7B,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,SAAS,EAAE,KAAK,GACnB"
   8        "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAmBxC;IAtBL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;IATT,AAUQ,kCAV0B,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MArBT,AAgBY,kCAhBsB,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,GAMC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;;AAMjB,AAEQ,kCAF0B,CAC9B,0BAA0B,GAClB,QAAQ,CAAC;EACT,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AALT,AAMQ,kCAN0B,CAC9B,0BAA0B,AAKrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC;EACd,MAAM,EAAE,IAAI,GACf;;AART,AASQ,kCAT0B,CAC9B,0BAA0B,GAQlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;EACzB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,OAAO,EAAE,eAAe;EACxB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,GAIzB;EAlBT,AAeY,kCAfsB,CAC9B,0BAA0B,GAQlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,AAMvB,MAAM,CAAC;IACJ,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;;AAjBb,AAmBQ,kCAnB0B,CAC9B,0BAA0B,AAkBrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;EAC5B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;;AArBT,AAsBQ,kCAtB0B,CAC9B,0BAA0B,CAqBtB,OAAO,EAtBf,kCAAkC,CAC9B,0BAA0B,CAqBb,SAAS,CAAC;EACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAxBT,AA2BQ,kCA3B0B,CA0B9B,oBAAoB,CAChB,OAAO,CAAC;EACJ,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AA9BT,AA+BQ,kCA/B0B,CA0B9B,oBAAoB,CAKhB,YAAY,CAAC;EACT,yBAAyB,EAAE,GAAG;EAC9B,0BAA0B,EAAE,GAAG,GAClC;;AAlCT,AAmCQ,kCAnC0B,CA0B9B,oBAAoB,CAShB,OAAO,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK,GACf"
  99}
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/css/logos_roles.scss

  r111569 r113319  
  5454                grid-column-end: 5;
  5555                width: auto;
   56                padding-bottom: 5px;
  5657            }
  5758            .choix {
   
  7273
  7374.formulaire_configurer_logos_roles {
  74     .fieldset .editer-groupe .editer {
  75         padding: 10px;
  76         display: inline-block;
  77         max-width: 225px;
   75    .fieldset_options_avancees {
   76        & > fieldset {
   77            border: 1px solid #d7d7d7;
   78            border-radius: 5px;
   79        }
   80        &.plie > fieldset {
   81            border: none;
   82        }
   83        & > fieldset > legend.legend {
   84            margin: 0 0 0 -1px;
   85            padding: 2px 5px 3px 3px;
   86            border: 1px solid #d7d7d7;
   87            border-radius: 3px;
   88            background-color: #ddd;
   89            &:hover {
   90                background-color: #c9c9c9;
   91            }
   92        }
   93        &.plie > fieldset legend.legend {
   94            margin: 0;
   95        }
   96        .editer, .fieldset {
   97            padding: 0 20px 10px;
   98        }
   99    }
   100    .fieldset_dimensions {
   101        .legend {
   102            padding-bottom: 3px;
   103            margin-bottom: 2px;
   104        }
   105        .explication {
   106            border-bottom-left-radius: 5px;
   107            border-bottom-right-radius: 5px;
   108        }
   109        .editer {
   110            display: inline-block;
   111            padding: 8px 0 0;
   112            width: 49.6%;
   113        }
  78114    }
  79115}
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/formulaires/configurer_logos_roles.php

  r111569 r113319  
  3939                                ),
  4040                                array(
  41                                         'saisie' => 'checkbox',
  42                                         'options' => array(
  43                                                 'nom' => 'objets',
  44                                                 'label' => _T('logos_roles:label_saisie_objets_role'),
  45                                                 'datas' => $datas_objets,
  46                                         ),
  47                                 ),
  48                                 array(
  4941                                        'saisie' => 'fieldset',
  5042                                        'options' => array(
  51                                                 'nom' => 'dimensions',
  52                                                 'label' => _T('logos_roles:label_fieldset_dimensions_role'),
  53                                                 'explication' => _T('logos_roles:explication_fieldset_dimensions_role'),
   43                                                'nom' => 'options_avancees',
   44                                                'label' => _T('logos_roles:label_fieldset_options_avancees'),
   45                                                'pliable' => 'oui',
   46                                                'plie' => 'oui',
   47                                                'conteneur_class' => 'fieldset_options_avancees',
  5448                                        ),
  5549                                        'saisies' => array(
  5650                                                array(
  57                                                         'saisie' => 'input',
   51                                                        'saisie' => 'checkbox',
  5852                                                        'options' => array(
  59                                                                 'nom' => 'dimensions[largeur]',
  60                                                                 'label' => _T('logos_roles:label_saisie_largeur_role'),
   53                                                                'nom' => 'objets',
   54                                                                'label' => _T('logos_roles:label_saisie_objets_role'),
   55                                                                'datas' => $datas_objets,
  6156                                                        ),
  6257                                                ),
  6358                                                array(
  64                                                         'saisie' => 'input',
   59                                                        'saisie' => 'fieldset',
  6560                                                        'options' => array(
  66                                                                 'nom' => 'dimensions[hauteur]',
  67                                                                 'label' => _T('logos_roles:label_saisie_hauteur_role'),
   61                                                                'nom' => 'dimensions',
   62                                                                'label' => _T('logos_roles:label_fieldset_dimensions_role'),
   63                                                                'explication' => _T('logos_roles:explication_fieldset_dimensions_role'),
   64                                                                'conteneur_class' => 'fieldset_dimensions',
  6865                                                        ),
   66                                                        'saisies' => array(
   67                                                                array(
   68                                                                        'saisie' => 'input',
   69                                                                        'options' => array(
   70                                                                                'nom' => 'dimensions[largeur]',
   71                                                                                'label' => _T('logos_roles:label_saisie_largeur_role'),
   72                                                                        ),
   73                                                                ),
   74                                                                array(
   75                                                                        'saisie' => 'input',
   76                                                                        'options' => array(
   77                                                                                'nom' => 'dimensions[hauteur]',
   78                                                                                'label' => _T('logos_roles:label_saisie_hauteur_role'),
   79                                                                        ),
   80                                                                ),
   81                                                        )
  6982                                                ),
  70                                         )
   83                                        ),
  7184                                ),
  7285                        ),
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/lang/logos_roles_fr.php

  r111569 r113319  
  2626        // L
  2727        'label_fieldset_dimensions_role' => 'Dimensions du logo',
   28        'label_fieldset_options_avancees' => 'Options avancées',
  2829        'label_saisie_largeur_role' => 'Largeur [px]',
  2930        'label_saisie_hauteur_role' => 'Hauteur [px]',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.