Changeset 113324 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2019, 3:20:26 PM (2 months ago)
Author:
bystrano@…
Message:

report de 113309 : arranger un peu l'affichage du formulaire de conf

Location:
_plugins_/logos_roles/branches/v1/css
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/css/logos_roles.css

  r113322 r113324  
  4242    .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_checkbox .choix {
  4343      border: none;
   44      border-radius: 0;
  4445      padding: 0;
  4546      display: grid;
   
  4950        grid-area: 1;
  5051        margin: 0;
  51         padding: 3px; } }
   52        padding: 3px; }
   53    .formulaire_configurer_logos_roles .saisie_checkbox .erreur_message {
   54      grid-column-start: 1;
   55      grid-column-end: 5;
   56      margin-top: -3px; } }
  5257
  53 .formulaire_configurer_logos_roles .editer_roles_logos.erreur {
  54   background-color: inherit; }
  55 
  56 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset {
  57   border: 1px solid #d7d7d7;
  58   border-radius: 5px; }
  59 
  60 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset {
  61   border: none; }
  62 
  63 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend {
  64   margin: 0 0 0 -1px;
  65   padding: 2px 5px 3px 3px;
  66   border: 1px solid #d7d7d7;
  67   border-radius: 3px;
  68   background-color: #ddd; }
  69   .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend:hover {
  70     background-color: #c9c9c9; }
  71 
  72 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset legend.legend {
  73   margin: 0; }
  74 
  75 .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .editer, .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .fieldset {
  76   padding: 0 20px 10px; }
   58.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees {
   59  margin-top: 4px; }
   60  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset {
   61    padding: 0;
   62    border: 1px solid #d7d7d7;
   63    border-radius: 5px; }
   64  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset {
   65    border: none; }
   66  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend {
   67    margin: 0 0 0 -1px;
   68    padding: 2px 5px 3px 3px;
   69    border: 1px solid #d7d7d7;
   70    border-radius: 3px;
   71    background-color: #ddd; }
   72    .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > legend.legend:hover {
   73      background-color: #c9c9c9; }
   74  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees.plie > fieldset legend.legend {
   75    margin: 0; }
   76  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees > fieldset > .editer-groupe {
   77    margin: 0; }
   78  .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .editer, .formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_options_avancees .fieldset {
   79    padding: 0 20px 10px; }
  7780
  7881.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions .legend {
  7982  padding-bottom: 3px;
  8083  margin-bottom: 2px; }
   84
   85.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions fieldset {
   86  padding-left: 0;
   87  padding-right: 0; }
  8188
  8289.formulaire_configurer_logos_roles .fieldset_dimensions .explication {
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/css/logos_roles.css.map

  r113322 r113324  
  66        ],
  77        "names": [],
  8         "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAmBxC;IAtBL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;IATT,AAUQ,kCAV0B,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MArBT,AAgBY,kCAhBsB,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,GAMC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;;AAMjB,AACI,kCAD8B,CAC9B,mBAAmB,AAAA,OAAO,CAAC;EACvB,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;;AAHL,AAKQ,kCAL0B,CAI9B,0BAA0B,GAClB,QAAQ,CAAC;EACT,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AART,AASQ,kCAT0B,CAI9B,0BAA0B,AAKrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC;EACd,MAAM,EAAE,IAAI,GACf;;AAXT,AAYQ,kCAZ0B,CAI9B,0BAA0B,GAQlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;EACzB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,OAAO,EAAE,eAAe;EACxB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,GAIzB;EArBT,AAkBY,kCAlBsB,CAI9B,0BAA0B,GAQlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,AAMvB,MAAM,CAAC;IACJ,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;;AApBb,AAsBQ,kCAtB0B,CAI9B,0BAA0B,AAkBrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;EAC5B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;;AAxBT,AAyBQ,kCAzB0B,CAI9B,0BAA0B,CAqBtB,OAAO,EAzBf,kCAAkC,CAI9B,0BAA0B,CAqBb,SAAS,CAAC;EACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AA3BT,AA8BQ,kCA9B0B,CA6B9B,oBAAoB,CAChB,OAAO,CAAC;EACJ,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAjCT,AAkCQ,kCAlC0B,CA6B9B,oBAAoB,CAKhB,YAAY,CAAC;EACT,yBAAyB,EAAE,GAAG;EAC9B,0BAA0B,EAAE,GAAG,GAClC;;AArCT,AAsCQ,kCAtC0B,CA6B9B,oBAAoB,CAShB,OAAO,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK,GACf;;AA1CT,AA4CI,kCA5C8B,CA4C9B,KAAK,CAAC;EACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,IAAI,EAAE,GAAG,GACZ"
   8        "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAyBxC;IA5BL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;IATT,AAUQ,kCAV0B,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,aAAa,EAAE,CAAC;MAChB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MAtBT,AAiBY,kCAjBsB,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,GAOC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;IArBb,AAuBQ,kCAvB0B,CAC9B,gBAAgB,CAsBZ,eAAe,CAAC;MACZ,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,UAAU,EAAE,IAAI,GACnB;;AAKb,AACI,kCAD8B,CAC9B,0BAA0B,CAAC;EACvB,UAAU,EAAE,GAAG,GA4BlB;EA9BL,AAGQ,kCAH0B,CAC9B,0BAA0B,GAElB,QAAQ,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;EAPT,AAQQ,kCAR0B,CAC9B,0BAA0B,AAOrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC;IACd,MAAM,EAAE,IAAI,GACf;EAVT,AAWQ,kCAX0B,CAC9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IACzB,MAAM,EAAE,UAAU;IAClB,OAAO,EAAE,eAAe;IACxB,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,GAIzB;IApBT,AAiBY,kCAjBsB,CAC9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,AAMvB,MAAM,CAAC;MACJ,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;EAnBb,AAqBQ,kCArB0B,CAC9B,0BAA0B,AAoBrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IAC5B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EAvBT,AAwBQ,kCAxB0B,CAC9B,0BAA0B,GAuBlB,QAAQ,GAAG,cAAc,CAAC;IAC1B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EA1BT,AA2BQ,kCA3B0B,CAC9B,0BAA0B,CA0BtB,OAAO,EA3Bf,kCAAkC,CAC9B,0BAA0B,CA0Bb,SAAS,CAAC;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AA7BT,AAgCQ,kCAhC0B,CA+B9B,oBAAoB,CAChB,OAAO,CAAC;EACJ,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAnCT,AAoCQ,kCApC0B,CA+B9B,oBAAoB,CAKhB,QAAQ,CAAC;EACL,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;;AAvCT,AAwCQ,kCAxC0B,CA+B9B,oBAAoB,CAShB,YAAY,CAAC;EACT,yBAAyB,EAAE,GAAG;EAC9B,0BAA0B,EAAE,GAAG,GAClC;;AA3CT,AA4CQ,kCA5C0B,CA+B9B,oBAAoB,CAahB,OAAO,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK,GACf;;AAhDT,AAkDI,kCAlD8B,CAkD9B,KAAK,CAAC;EACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,IAAI,EAAE,GAAG,GACZ"
  99}
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/css/logos_roles.scss

  r113322 r113324  
  5858            .choix {
  5959                border: none;
   60                border-radius: 0;
  6061                padding: 0;
  6162                display: grid;
   
  6869                }
  6970            }
   71            .erreur_message {
   72                grid-column-start: 1;
   73                grid-column-end: 5;
   74                margin-top: -3px;
   75            }
  7076        }
  7177    }
   
  7379
  7480.formulaire_configurer_logos_roles {
  75     .editer_roles_logos.erreur {
  76         background-color: inherit;
  77     }
  7881    .fieldset_options_avancees {
   82        margin-top: 4px;
  7983        & > fieldset {
   84            padding: 0;
  8085            border: 1px solid #d7d7d7;
  8186            border-radius: 5px;
   
  97102            margin: 0;
  98103        }
   104        & > fieldset > .editer-groupe {
   105            margin: 0;
   106        }
  99107        .editer, .fieldset {
  100108            padding: 0 20px 10px;
   
  105113            padding-bottom: 3px;
  106114            margin-bottom: 2px;
   115        }
   116        fieldset {
   117            padding-left: 0;
   118            padding-right: 0;
  107119        }
  108120        .explication {
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.