Changeset 113327 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2019, 3:20:34 PM (19 months ago)
Author:
bystrano@…
Message:

report de 113312 : On ne permet pas de supprimer les logos par défaut ou de survol

Location:
_plugins_/logos_roles/branches/v1
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/css/logos_roles.css

  r113326 r113327  
  5555      grid-column-end: 5;
  5656      margin-top: -3px; } }
   57
   58.formulaire_configurer_logos_roles .saisie-liste li:nth-child(1) .bouton-supprimer,
   59.formulaire_configurer_logos_roles .saisie-liste li:nth-child(2) .bouton-supprimer {
   60  min-width: 24px; }
   61  .formulaire_configurer_logos_roles .saisie-liste li:nth-child(1) .bouton-supprimer input,
   62  .formulaire_configurer_logos_roles .saisie-liste li:nth-child(2) .bouton-supprimer input {
   63    display: none; }
  5764
  5865.formulaire_configurer_logos_roles .saisie_etat {
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/css/logos_roles.css.map

  r113326 r113327  
  66        ],
  77        "names": [],
  8         "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAyBxC;IA5BL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;IATT,AAUQ,kCAV0B,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,aAAa,EAAE,CAAC;MAChB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MAtBT,AAiBY,kCAjBsB,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,GAOC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;IArBb,AAuBQ,kCAvB0B,CAC9B,gBAAgB,CAsBZ,eAAe,CAAC;MACZ,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,UAAU,EAAE,IAAI,GACnB;;AAKb,AACI,kCAD8B,CAC9B,YAAY,CAAC;EACT,KAAK,EAAE,KAAK,GAef;EAjBL,AAGQ,kCAH0B,CAC9B,YAAY,GAEJ,KAAK,CAAC;IACN,OAAO,EAAE,IAAI,GAChB;EALT,AAMQ,kCAN0B,CAC9B,YAAY,CAKR,MAAM,CAAC;IACH,OAAO,EAAE,SAAS,GAKrB;IAZT,AAQY,kCARsB,CAC9B,YAAY,CAKR,MAAM,CAEF,KAAK,CAAC;MACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,IAAI,GACZ;EAXb,AAcQ,kCAd0B,CAC9B,YAAY,CAaR,MAAM,CAAC;IACH,MAAM,EAAE,aAAa,GACxB;;AAhBT,AAkBI,kCAlB8B,CAkB9B,YAAY,EAlBhB,kCAAkC,CAkBhB,aAAa,CAAC;EACxB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,IAAI,GAId;EAxBL,AAqBQ,kCArB0B,CAkB9B,YAAY,CAGR,KAAK,EArBb,kCAAkC,CAkBhB,aAAa,CAGvB,KAAK,CAAC;IACF,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAvBT,AAyBI,kCAzB8B,CAyB9B,0BAA0B,CAAC;EACvB,UAAU,EAAE,GAAG,GA4BlB;EAtDL,AA2BQ,kCA3B0B,CAyB9B,0BAA0B,GAElB,QAAQ,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;EA/BT,AAgCQ,kCAhC0B,CAyB9B,0BAA0B,AAOrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC;IACd,MAAM,EAAE,IAAI,GACf;EAlCT,AAmCQ,kCAnC0B,CAyB9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IACzB,MAAM,EAAE,UAAU;IAClB,OAAO,EAAE,eAAe;IACxB,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,GAIzB;IA5CT,AAyCY,kCAzCsB,CAyB9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,AAMvB,MAAM,CAAC;MACJ,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;EA3Cb,AA6CQ,kCA7C0B,CAyB9B,0BAA0B,AAoBrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IAC5B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EA/CT,AAgDQ,kCAhD0B,CAyB9B,0BAA0B,GAuBlB,QAAQ,GAAG,cAAc,CAAC;IAC1B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EAlDT,AAmDQ,kCAnD0B,CAyB9B,0BAA0B,CA0BtB,OAAO,EAnDf,kCAAkC,CAyB9B,0BAA0B,CA0Bb,SAAS,CAAC;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AArDT,AAwDQ,kCAxD0B,CAuD9B,oBAAoB,CAChB,OAAO,CAAC;EACJ,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AA3DT,AA4DQ,kCA5D0B,CAuD9B,oBAAoB,CAKhB,QAAQ,CAAC;EACL,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;;AA/DT,AAgEQ,kCAhE0B,CAuD9B,oBAAoB,CAShB,YAAY,CAAC;EACT,yBAAyB,EAAE,GAAG;EAC9B,0BAA0B,EAAE,GAAG,GAClC;;AAnET,AAoEQ,kCApE0B,CAuD9B,oBAAoB,CAahB,OAAO,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK,GACf;;AAxET,AA0EI,kCA1E8B,CA0E9B,KAAK,CAAC;EACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,IAAI,EAAE,GAAG,GACZ"
   8        "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAkBI,uBAlBmB,CAkBnB,OAAO,CAAC;EACJ,UAAU,EAAE,iBAAiB,GAuBhC;EA1CL,AAoBQ,uBApBe,CAkBnB,OAAO,CAEH,KAAK,CAAC;IACF,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;EAxBT,AA0BQ,uBA1Be,CAkBnB,OAAO,CAQH,QAAQ,CAAC;IACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;EA5BT,AA8BQ,uBA9Be,CAkBnB,OAAO,CAYH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;IACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;EAhCT,AAkCQ,uBAlCe,CAkBnB,OAAO,CAgBH,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;IACJ,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;EApCT,AAsCQ,uBAtCe,CAkBnB,OAAO,CAoBH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAyBxC;IA5BL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;IATT,AAUQ,kCAV0B,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,aAAa,EAAE,CAAC;MAChB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MAtBT,AAiBY,kCAjBsB,CAC9B,gBAAgB,CASZ,MAAM,GAOC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;IArBb,AAuBQ,kCAvB0B,CAC9B,gBAAgB,CAsBZ,eAAe,CAAC;MACZ,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,UAAU,EAAE,IAAI,GACnB;;AAKb,AAGQ,kCAH0B,CAC9B,aAAa,CAAC,EAAE,AAAA,UAAW,CAAA,CAAC,EAExB,iBAAiB;AAHzB,kCAAkC,CAE9B,aAAa,CAAC,EAAE,AAAA,UAAW,CAAA,CAAC,EACxB,iBAAiB,CAAC;EACd,SAAS,EAAE,IAAI,GAIlB;EART,AAKY,kCALsB,CAC9B,aAAa,CAAC,EAAE,AAAA,UAAW,CAAA,CAAC,EAExB,iBAAiB,CAEb,KAAK;EALjB,kCAAkC,CAE9B,aAAa,CAAC,EAAE,AAAA,UAAW,CAAA,CAAC,EACxB,iBAAiB,CAEb,KAAK,CAAC;IACF,OAAO,EAAE,IAAI,GAChB;;AAPb,AAUI,kCAV8B,CAU9B,YAAY,CAAC;EACT,KAAK,EAAE,KAAK,GAef;EA1BL,AAYQ,kCAZ0B,CAU9B,YAAY,GAEJ,KAAK,CAAC;IACN,OAAO,EAAE,IAAI,GAChB;EAdT,AAeQ,kCAf0B,CAU9B,YAAY,CAKR,MAAM,CAAC;IACH,OAAO,EAAE,SAAS,GAKrB;IArBT,AAiBY,kCAjBsB,CAU9B,YAAY,CAKR,MAAM,CAEF,KAAK,CAAC;MACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,IAAI,GACZ;EApBb,AAuBQ,kCAvB0B,CAU9B,YAAY,CAaR,MAAM,CAAC;IACH,MAAM,EAAE,aAAa,GACxB;;AAzBT,AA2BI,kCA3B8B,CA2B9B,YAAY,EA3BhB,kCAAkC,CA2BhB,aAAa,CAAC;EACxB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,IAAI,GAId;EAjCL,AA8BQ,kCA9B0B,CA2B9B,YAAY,CAGR,KAAK,EA9Bb,kCAAkC,CA2BhB,aAAa,CAGvB,KAAK,CAAC;IACF,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAhCT,AAkCI,kCAlC8B,CAkC9B,0BAA0B,CAAC;EACvB,UAAU,EAAE,GAAG,GA4BlB;EA/DL,AAoCQ,kCApC0B,CAkC9B,0BAA0B,GAElB,QAAQ,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;EAxCT,AAyCQ,kCAzC0B,CAkC9B,0BAA0B,AAOrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC;IACd,MAAM,EAAE,IAAI,GACf;EA3CT,AA4CQ,kCA5C0B,CAkC9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IACzB,MAAM,EAAE,UAAU;IAClB,OAAO,EAAE,eAAe;IACxB,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI,GAIzB;IArDT,AAkDY,kCAlDsB,CAkC9B,0BAA0B,GAUlB,QAAQ,GAAG,MAAM,AAAA,OAAO,AAMvB,MAAM,CAAC;MACJ,gBAAgB,EAAE,OAAO,GAC5B;EApDb,AAsDQ,kCAtD0B,CAkC9B,0BAA0B,AAoBrB,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,AAAA,OAAO,CAAC;IAC5B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EAxDT,AAyDQ,kCAzD0B,CAkC9B,0BAA0B,GAuBlB,QAAQ,GAAG,cAAc,CAAC;IAC1B,MAAM,EAAE,CAAC,GACZ;EA3DT,AA4DQ,kCA5D0B,CAkC9B,0BAA0B,CA0BtB,OAAO,EA5Df,kCAAkC,CAkC9B,0BAA0B,CA0Bb,SAAS,CAAC;IACf,OAAO,EAAE,WAAW,GACvB;;AA9DT,AAiEQ,kCAjE0B,CAgE9B,oBAAoB,CAChB,OAAO,CAAC;EACJ,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AApET,AAqEQ,kCArE0B,CAgE9B,oBAAoB,CAKhB,QAAQ,CAAC;EACL,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;;AAxET,AAyEQ,kCAzE0B,CAgE9B,oBAAoB,CAShB,YAAY,CAAC;EACT,yBAAyB,EAAE,GAAG;EAC9B,0BAA0B,EAAE,GAAG,GAClC;;AA5ET,AA6EQ,kCA7E0B,CAgE9B,oBAAoB,CAahB,OAAO,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK,GACf;;AAjFT,AAmFI,kCAnF8B,CAmF9B,KAAK,CAAC;EACF,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,IAAI,EAAE,GAAG,GACZ"
  99}
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/css/logos_roles.scss

  r113326 r113327  
  7979
  8080.formulaire_configurer_logos_roles {
   81    .saisie-liste li:nth-child(1),
   82    .saisie-liste li:nth-child(2) {
   83        .bouton-supprimer {
   84            min-width: 24px;
   85            input {
   86                display: none;
   87            }
   88        }
   89    }
  8190    .saisie_etat {
  8291        float: right;
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/formulaires/configurer_logos_roles.php

  r113326 r113327  
  203203function formulaires_configurer_logos_roles_verifier_dist() {
  204204
   205        // Avant l'appel à saisies_liste_verifier, on peut intercepter les boutons
   206        // de suppression
   207        $raw_post = _request('roles_logos');
   208        if (isset($raw_post['action']['supprimer-0'])) {
   209                return array('message_erreur' => _T('logos_roles:erreur_suppression_logo_defaut'));
   210        }
   211        if (isset($raw_post['action']['supprimer-1'])) {
   212                return array('message_erreur' => _T('logos_roles:erreur_suppression_logo_survol'));
   213        }
   214
  205215        if (saisies_liste_verifier('roles_logos')) {
  206216                return array();
 • _plugins_/logos_roles/branches/v1/lang/logos_roles_fr.php

  r113325 r113327  
  2020        'erreur_sans_objets' => 'Veuillez choisir au moins un objet éditorial',
  2121        'erreur_slug_invalide' => 'Seules les lettres minuscules et les _ sont autorisés dans ce champ',
   22        'erreur_suppression_logo_defaut' => 'Vous ne pouvez pas supprimer le logo par défaut.',
   23        'erreur_suppression_logo_survol' => 'Vous ne pouvez pas supprimer le logo de survol.',
  2224        'explication_saisie_slug_role' => 'Un nom "machine" unique pour définir le nom de la balise qui permet de récupérer le logo. P.ex. « accueil » donnera #LOGO_ACCUEIL.',
  2325        'explication_saisie_titre_role' => "Le titre du rôle, tel qu'il apparaitra dans l'interface. Pour les sites multilingues, on peut aussi utiliser une <a href='https://www.spip.net/fr_article2124.html'>balise multi</a> ou une chaîne de langue du type \"module:chaine_de_langue\".",
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.