Ignore:
Timestamp:
Apr 16, 2019, 3:39:57 AM (2 months ago)
Author:
hanjo.spip@…
Message:

[Salvatore] saisies Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/saisies/trunk/lang/saisies_nl.php

  r114634 r114995  
  228228
  229229        // V
   230        'verifier_valeurs_acceptables_explication' => 'Controleer of de geposte waarde zich bevindt binnen de toegelaten waardes zoals gedefinieerd voor het veld. Gebruik deze optie niet wanneer velden dynamisch worden gevuld of door middel van Javascript.',
   231        'verifier_valeurs_acceptables_label' => 'Toegelaten waarden verifiëren',
  230232        'vue_sans_reponse' => '<i>Zonder antwoord</i>',
  231233
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.