Changeset 123160 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 27, 2020, 12:27:11 AM (8 months ago)
Author:
Salvatore
Message:

[Salvatore] escal Export depuis https://trad.spip.net de la langue nl
[Salvatore] escal Mise a jour du bilan depuis https://trad.spip.net

Location:
_squelettes_/escal/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/escal/trunk

  • Property subgit:lock:2739e85368b0e2ac260109539b60afe17b76336b deleted
  • Property subgit:lock:d566919dd7c33cb74bfa98e00048e6b26db0038b set to 2020-03-27T01:27:15.971
 • _squelettes_/escal/trunk/lang/escal.xml

  r123068 r123160  
  2323        </langue>
  2424        <langue code="lv" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/escal?lang_cible=lv" />
  25         <langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/escal?lang_cible=nl" />
   25        <langue code="nl" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/escal?lang_cible=nl" total="870" traduits="1" relire="0" modifs="855" nouveaux="14" pourcent="0.11">
   26                <traducteur nom="Hanjo" lien="https://trad.spip.net/auteur/hanjo" />
   27        </langue>
  2628        <langue code="ru" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/escal?lang_cible=ru" />
  2729        <langue code="sq" url="https://trad.spip.net/tradlang_module/escal?lang_cible=sq">
 • _squelettes_/escal/trunk/lang/escal_nl.php

  r123068 r123160  
  430430                                                en utilisant la page [Contact|Page contact->@url@] de ce site.', # MODIF
  431431        'erreur404' => 'Error 404', # MODIF
  432         'erreur404_message' => 'De pagina die u opvraagt is onbestaand, niet meer online, of verplaatst.
  433                     Als u denkt dat dit fout is,
  434                     kan u de webmaster contacteren
  435                     met de [Contact|Contactpagina->@url@] pagina van deze site.', # MODIF
   432        'erreur404_message' => 'De pagina die je opvraagt bestaat niet, is niet meer online, of werd verplaatst.
   433Wanneer je denkt dat dit fout is, kun je contact opnemen met de webmaster op de [Contact|Contactpagina->@url@] pagina van deze site.',
  436434        'escal' => 'Escal', # MODIF
  437435        'espace_redacteurs' => 'Editors area', # MODIF
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.