Changeset 31744 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2009, 8:10:37 PM (11 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (soyezcreateurs)

Location:
_squelettes_/soyezcreateurs_net/plugins_2.0/plugins/__soyezcreateurs/lang
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/plugins_2.0/plugins/__soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_ca.php

  r31074 r31744  
  5555        // C
  5656        'carte_monde' => 'Mapa del món',
  57         'cfg_actuelle_url_date' => 'Actualment, el URL de destí és ',
  5857        'cfg_affichage_impression' => 'Visualització completa',
  59         'cfg_affichage_impression_label' => 'Visualització de la secció completa:',
   58        'cfg_affichage_impression_label' => '<MODIF>Visualitzaci&oacute; de la secci&oacute; completa:',
  6059        'cfg_affichage_nouveautes_label' => 'Visualitzaci&oacute; de les novetats per branca',
  6160        'cfg_affichage_plan_label' => 'Mostrar l\'enlla&ccedil; cap el pla anticronol&ograve;gic al cartutx <i>Qu&egrave; hi ha de nou?</i>',
   
  8382        'cfg_bas_principale' => 'A sota del men&uacute; principal de navegaci&oacute;',
  8483        'cfg_bulle_aide_label' => 'Globus d\'ajuda mostrat origin&agrave;riament pel navegador',
  85         'cfg_cadre_vignettes' => 'Marc vinyetes (mode portal)',
   84        'cfg_cadre_vignettes' => 'Marc miniatures (mode portal)',
  8685        'cfg_choix_banniere_label' => 'Tria del banner (si no hi ha logotip de canvi d\'imatge pel lloc)',
  8786        'cfg_choix_banniere_tableau' => 'Llista de banners',
   
  9190        'cfg_colonne_date' => 'Publicaci&oacute; al costat de la data d\'actualitzaci&oacute; del lloc',
  9291        'cfg_colonne_sec' => 'Publicaci&oacute; a sota de la columna secund&agrave;ria',
  93         'cfg_contenu' => 'Contingut:',
   92        'cfg_contenu' => '<MODIF>Contingut:',
  9493        'cfg_couleurs_css' => 'Configuraci&oacute; dels colors CSS',
  9594        'cfg_couleurs_css_contenu' => 'Configuraci&oacute; dels colors CSS del contingut',
   
  108107        'cfg_feedflare' => 'FeedFlare',
  109108        'cfg_fond' => 'Fons',
  110         'cfg_footer' => 'Peu de p&agrave;gina:',
   109        'cfg_footer' => '<MODIF>Peu de p&agrave;gina:',
  111110        'cfg_formulaire_recherche' => 'Formulari de Cerca',
  112111        'cfg_futur_seul' => 'Nom&eacute;s en el futur',
   
  115114        'cfg_haut_footer' => 'Publicaci&oacute; al capdamunt del peu de p&agrave;gina',
  116115        'cfg_hauteur' => 'Al&ccedil;ada',
  117         'cfg_header' => 'Cap&ccedil;alera:',
   116        'cfg_header' => '<MODIF>Cap&ccedil;alera:',
  118117        'cfg_identifiant_addthis' => 'Identificador <a href="http://www.addthis.com/">AddThis</a>',
  119118        'cfg_indexation' => 'Indexaci&oacute;',
   
  164163        'cfg_mode_portail' => 'Publicaci&oacute; d\'un portal d\'inici',
  165164        'cfg_mode_portail_actu' => 'Visualitzaci&oacute; d\'\'un portal d\'inici orientat a les actualitats',
  166         'cfg_nav' => 'Navegaci&oacute;:',
   165        'cfg_nav' => '<MODIF>Navegaci&oacute;:',
  167166        'cfg_nav_p' => 'Navegaci&oacute; principal',
  168167        'cfg_nav_sec' => 'Navegaci&oacute; secund&agrave;ria',
   
  183182        'cfg_pas_ephemeride' => 'Esdeveniment no publicat',
  184183        'cfg_pied' => 'Peu de p&agrave;gina',
  185         'cfg_police_nav' => 'Font de la navegaci&oacute;:',
  186         'cfg_police_texte' => 'Font de text:',
   184        'cfg_police_nav' => '<MODIF>Font de la navegaci&oacute;:',
   185        'cfg_police_texte' => '<MODIF>Font de text:',
  187186        'cfg_polices_affichage' => 'Configuraci&oacute; de les fonts de visualitzaci&oacute;',
  188187        'cfg_polices_tailles' => 'Configuraci&oacute; de la mida de les fonts',
   
  205204        'cfg_texte_police_choisie' => 'Aquest text es mostra en la font seleccionada ',
  206205        'cfg_textesiplanvide' => 'Text si el pla est&agrave; buit',
  207         'cfg_textesiplanvide_label' => 'Text en el pla del lloc si el pla est&agrave; buit de contingut:',
   206        'cfg_textesiplanvide_label' => '<MODIF>Text en el pla del lloc si el pla est&agrave; buit de contingut:',
  208207        'cfg_titraille' => 'Titular',
  209208        'cfg_tous_evenements' => 'Tots els esdeveniments',
  210209        'cfg_type_agenda_label' => 'Agenda de tipus',
  211         'cfg_url_date_label' => 'URL associat amb la data actual',
  212210        'cfg_url_feedflare' => 'URL FeedFlare',
  213211        'cfg_url_redirection' => 'URL del lloc antic (per redirecci&oacute; 301 si l\'article no existeix)',
  214212        'cfg_url_xiti' => 'URL del vostre marcador Xiti',
  215         'cfg_vignettes' => 'Miniatures tipus portal:',
   213        'cfg_vignettes' => '<MODIF>Miniatures tipus portal:',
   214        'cfg_vignettes_choix_auto' => 'Miniatures calculades autom&agrave;ticament',
   215        'cfg_vignettes_choix_graphiste' => 'Miniatures lliures (fetes per un grafista)',
   216        'cfg_vignettesauto' => 'Miniatures:',
  216217        'cfg_zone_recherche_label' => 'Zona de visualitzaci&oacute; del formulari de cerca',
  217218        'chapitre_complet' => 'Cap&iacute;tol complet per imprimir',
   
  228229        'copyright_icra' => 'Etiquetat gr&agrave;cies a <a href="http://www.icra.org/sitelabel">ICRA</a>',
  229230        'copyright_realisation' => 'Realitzaci&oacute;: ',
  230         'copyright_spip' => '<MODIF>Aquesta eina utilitza l\'esquelet: <a href=\'http://www.pyrat.net/\' title=\'Visitar el lloc del creador d\'aquest esquelet\'>Pyrat.net</a> propulsat per <a href=\'http://www.spip.net/\' title=\'Visitar el lloc d\'SPIP, programari de gesti&oacute; de continguts web amb llic&egrave;ncia GPL lliure\'>SPIP</a>',
   231        'copyright_spip' => 'L\'esquelet <a href=\'http://www.pyrat.net/\' title=\'Visitar el lloc del creador d\'aquest esquelet\'>SigueuCreadors</a>  llan&ccedil;at per <a href=\'http://www.spip.net/\' title=\'Visitar el lloc d\'SPIP, programari de gesti&oacute; de continguts web amb llic&egrave;ncia GPL\'>SPIP</a>',
  231232
  232233        // D
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/plugins_2.0/plugins/__soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_en.php

  r31074 r31744  
  5555        // C
  5656        'carte_monde' => 'World map',
  57         'cfg_actuelle_url_date' => 'Currently, the URL of destination is ',
  5857        'cfg_affichage_impression' => 'Full display',
  59         'cfg_affichage_impression_label' => 'Display entire section :',
   58        'cfg_affichage_impression_label' => '<MODIF>Display entire section :',
  6059        'cfg_affichage_nouveautes_label' => 'Diplay the news by branch',
  6160        'cfg_affichage_plan_label' => 'Dispay the link to the antichronological map in the cartridge <i>What news ?</i>',
   
  9190        'cfg_colonne_date' => 'Display next to the date of update site',
  9291        'cfg_colonne_sec' => 'Diplay in the bottom of the secondary column',
  93         'cfg_contenu' => 'Content :',
   92        'cfg_contenu' => '<MODIF>Content :',
  9493        'cfg_couleurs_css' => 'Configuring CSS colors',
  9594        'cfg_couleurs_css_contenu' => 'Configuring CSS colors of the content',
   
  108107        'cfg_feedflare' => 'FeedFlare',
  109108        'cfg_fond' => 'Background',
  110         'cfg_footer' => 'Footer :',
   109        'cfg_footer' => '<MODIF>Footer :',
  111110        'cfg_formulaire_recherche' => 'Search Form',
  112111        'cfg_futur_seul' => 'Only in the future',
   
  115114        'cfg_haut_footer' => 'Display at the top of the footer',
  116115        'cfg_hauteur' => 'Height',
  117         'cfg_header' => 'Header :',
   116        'cfg_header' => '<MODIF>Header :',
  118117        'cfg_identifiant_addthis' => 'Identifiant <a href="http://www.addthis.com/">AddThis</a>',
  119118        'cfg_indexation' => 'Indexing',
   
  157156        'cfg_mode_affichage_haut_label' => 'Display mode of the top menu (if present)',
  158157        'cfg_mode_affichage_label' => 'Display mode of the home page',
  159         'cfg_mode_affichage_logo_label' => '<NEW>Mode d\'affichage du logo (si pr&eacute;sent)',
  160         'cfg_mode_bandeau_contact_label' => '<NEW>Mode d\'affichage du bandeau de contact',
  161         'cfg_mode_edito' => '<NEW>Affichage de l\'Edito',
  162         'cfg_mode_evenementiel' => '<NEW>Affichage d\'un portail d\'accueil de type &eacute;v&eacute;nementiel',
  163         'cfg_mode_nouveautes' => '<NEW>Affichage sous forme d\'extrait des derni&egrave;res nouveaut&eacute;s',
  164         'cfg_mode_portail' => '<NEW>Affichage d\'un portail d\'accueil',
  165         'cfg_mode_portail_actu' => '<NEW>Affichage d\'un portail d\'accueil orient&eacute; actualit&eacute;s',
  166         'cfg_nav' => '<NEW>Navigation :',
  167         'cfg_nav_p' => '<NEW>Navigation principale',
  168         'cfg_nav_sec' => '<NEW>Navigation secondaire',
  169         'cfg_navigationtransversale_label' => '<NEW>Navigation transversale',
  170         'cfg_navigationtransversalelocale' => '<NEW>Navigation transversale locale',
  171         'cfg_nom_banniere' => '<NEW>Nom de la banni&egrave;re',
  172         'cfg_nombres_quoideneuf' => '<NEW>Les nombres quoi de neuf',
  173         'cfg_non_secondaire' => '<NEW>Non, l\'afficher en bas de la navigation secondaire',
   158        'cfg_mode_affichage_logo_label' => 'Display mode of the logo (if present)',
   159        'cfg_mode_bandeau_contact_label' => 'Display mode of the contact banner',
   160        'cfg_mode_edito' => 'Display Editorial',
   161        'cfg_mode_evenementiel' => 'Viewing home portal event-type',
   162        'cfg_mode_nouveautes' => 'Display as an extract of the latest news',
   163        'cfg_mode_portail' => 'Viewing Portal Home',
   164        'cfg_mode_portail_actu' => 'Viewing a portal oriented News Home',
   165        'cfg_nav' => '<MODIF>Navigation :',
   166        'cfg_nav_p' => 'Main navigation',
   167        'cfg_nav_sec' => 'Secondary Navigation',
   168        'cfg_navigationtransversale_label' => 'Transversale Navigation',
   169        'cfg_navigationtransversalelocale' => 'Transverse local navigation',
   170        'cfg_nom_banniere' => 'Banner name',
   171        'cfg_nombres_quoideneuf' => 'The what\'s new numbers',
   172        'cfg_non_secondaire' => 'No, display on the bottom of the secondary navigation',
  174173        'cfg_numero_cnil' => 'Display of the CNIL number',
  175174        'cfg_numero_cnil_label' => 'CNIL Number',
  176         'cfg_numero_xiti' => '<NEW>N&ordm; d\'inscription Xiti',
   175        'cfg_numero_xiti' => 'Registartion number Xiti',
  177176        'cfg_page' => 'Page',
  178         'cfg_parametres_addthis' => '<NEW>Param&egrave;tres AddThis',
  179         'cfg_parametres_google' => '<NEW>Param&egrave;tres Google',
  180         'cfg_parametres_xiti' => '<NEW>Param&egrave;tres XiTi',
  181         'cfg_pas_affichage_rss' => '<NEW>Ne pas l\'afficher (sauf comme logo du Flux RSS)',
  182         'cfg_pas_datepublication' => '<NEW>D&eacute;sactivation de la date de publication',
  183         'cfg_pas_ephemeride' => '<NEW>&Eacute;ph&eacute;m&eacute;ride non affich&eacute;',
  184         'cfg_pied' => '<NEW>Pied de page',
  185         'cfg_police_nav' => '<NEW>Police de la navigation :',
  186         'cfg_police_texte' => 'Text font :',
  187         'cfg_polices_affichage' => '<NEW>Configuration des polices d\'affichage',
  188         'cfg_polices_tailles' => '<NEW>Configuration de la taille des polices',
  189         'cfg_position_flux_rss' => '<NEW>Position du Flux RSS',
  190         'cfg_position_flux_rss_label' => '<NEW>Position de l\'icone de flux RSS',
   177        'cfg_parametres_addthis' => 'AddThis Settings',
   178        'cfg_parametres_google' => 'Google Settings',
   179        'cfg_parametres_xiti' => 'XiTi Settings',
   180        'cfg_pas_affichage_rss' => 'Do not display (except as logo RSS)',
   181        'cfg_pas_datepublication' => 'Deactivation of the date of publication',
   182        'cfg_pas_ephemeride' => 'Ephemeris not displayed',
   183        'cfg_pied' => 'Footer',
   184        'cfg_police_nav' => '<MODIF>Font for the navigation :',
   185        'cfg_police_texte' => '<MODIF>Text font :',
   186        'cfg_polices_affichage' => 'Font configuration display',
   187        'cfg_polices_tailles' => 'Font size configuration display',
   188        'cfg_position_flux_rss' => 'Position of the RSS feed',
   189        'cfg_position_flux_rss_label' => 'Position of the RSS feed icon',
  191190        'cfg_px' => 'in <b>px</b>',
  192         'cfg_quoideneuf_label' => '<NEW>Nombre quoi de neuf',
  193         'cfg_realisation' => '<NEW>R&eacute;alisation',
  194         'cfg_recherche_mot_label' => '<NEW>Activer la recherche par mot clef',
  195         'cfg_redirection_ancien_site' => '<NEW>Redirection vers l\'ancien site',
  196         'cfg_scolaire' => '<NEW>Scolaire (de septembre &agrave; d&eacute;cembre de l\'ann&eacute;e suivante)',
  197         'cfg_sousmenulocaux' => '<NEW>Sous-menu locaux',
  198         'cfg_sousmenulocaux_label' => '<NEW>Affichage des sous-menus syst&eacute;matiquement ou seulement si dans la rubrique en cours',
  199         'cfg_sponsor' => '<NEW>Vous appr&eacute;ciez ce squelette, vous pouvez le manifester en utilisant cet identifiant pour les pubs et la recherche : @id@ (les squelettes correspondant sont &agrave; t&eacute;l&eacute;charger sur <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/extra/ads_column.html">ads_column.html</a> et <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/navigation/ads_search.html">ads_search.html</a> et &agrave; installer dans votre dossier squelettes).',
  200         'cfg_systematiquement' => '<NEW>Syst&eacute;matiquement',
   191        'cfg_quoideneuf_label' => 'What\'s new numbers',
   192        'cfg_realisation' => 'Making',
   193        'cfg_recherche_mot_label' => 'Enable keyword search',
   194        'cfg_redirection_ancien_site' => 'Redirect to the old site',
   195        'cfg_scolaire' => 'School (from September to December of the following year)',
   196        'cfg_sousmenulocaux' => 'Submenu local',
   197        'cfg_sousmenulocaux_label' => 'Display submenus automatically or only in the current section',
   198        'cfg_sponsor' => 'You like this template, you can show by using this identifier to pubs and research: @id@ (skeletons corresponding to download at <a href = "http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/extra/ads_column.html"> ads_column.html</a> and <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/navigation/ads_search.html"> ads_search.html</a> and install in your templates folder).',
   199        'cfg_systematiquement' => 'Systematically',
  201200        'cfg_taille_logos_max' => 'Maximum height for logos of the header and the toolbox',
  202201        'cfg_texte_bandeau_annonce' => 'Text of the announcing banner in the header',
   
  205204        'cfg_texte_police_choisie' => 'This text is displayed in the selected font',
  206205        'cfg_textesiplanvide' => 'Text if the map is empty',
  207         'cfg_textesiplanvide_label' => 'Text in the site map if the plan is empty of content: ',
   206        'cfg_textesiplanvide_label' => '<MODIF>Text in the site map if the plan is empty of content: ',
  208207        'cfg_titraille' => 'Title',
  209208        'cfg_tous_evenements' => 'All the events',
  210209        'cfg_type_agenda_label' => 'Agenda type',
  211         'cfg_url_date_label' => 'URL linked with the current date ',
  212210        'cfg_url_feedflare' => 'FeedFlare URL',
  213211        'cfg_url_redirection' => 'Old site URL (for 301 redirection if the article is not)',
  214212        'cfg_url_xiti' => 'URL of your Xiti marker',
  215         'cfg_vignettes' => 'Portail mode thumbnails :',
   213        'cfg_vignettes' => '<MODIF>Portail mode thumbnails :',
   214        'cfg_vignettes_choix_auto' => 'Thumbnails automatically calculated',
   215        'cfg_vignettes_choix_graphiste' => 'Thumbnails free (by a graphic designer)',
   216        'cfg_vignettesauto' => 'Thumbnails :',
  216217        'cfg_zone_recherche_label' => 'Display area for search',
  217218        'chapitre_complet' => 'Display complete chapter for printing',
   
  228229        'copyright_icra' => 'Labelled with <a href="http://www.icra.org/sitelabel">ICRA</a>',
  229230        'copyright_realisation' => 'Made by: ',
  230         'copyright_spip' => '<MODIF>This site uses the <a href=\'http://www.pyrat.net/\' title=\'Visiter le site du cr&eacute;ateur de ce squelette\'>Pyrat.net</a> template, powered by <a href=\'http://www.spip.net/\' title=\'Visiter le site de SPIP, logiciel de gestion de contenu web en licence libre GPL\'>SPIP</a>',
   231        'copyright_spip' => 'This site uses the <a href=\'http://www.pyrat.net/\' title=\'Visit the website of the creator of this template\'>Pyrat.net</a> template, powered by <a href=\'http://www.spip.net/\' title=\'Visit the SPIP website, Content Management System in GPL license\'>SPIP</a>',
  231232
  232233        // D
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/plugins_2.0/plugins/__soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_fr.php

  r31720 r31744  
  217217        'cfg_vignettesauto' => 'Vignettes :',
  218218        'cfg_zone_forum' => 'Configuration textes des forum',
   219        'cfg_zone_forum_invite' => 'Invite &agrave; participer aux Forum',
  219220        'cfg_zone_forum_laisser_vide' => 'Laisser vide pour utiliser le texte par d&eacute;faut.',
  220221        'cfg_zone_forum_titre' => 'Titre de l\'espace Forum',
  221         'cfg_zone_forum_invite' => 'Invite &agrave; participer aux Forum',
  222222        'cfg_zone_recherche_label' => 'Zone d\'affichage du formulaire de recherche',
  223223        'chapitre_complet' => 'Chapitre complet pour impression',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.