Changeset 49285 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jul 3, 2011, 12:38:27 PM (10 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

langues (spipbb)

Location:
_plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang/spipbb.xml

  r45808 r49285  
  2525        <langue code="pt" />
  2626        <langue code="ro" />
  27         <langue code="sk" />
   27        <langue code="sk">
   28                <traducteur nom="jaro" />
   29        </langue>
  2830        <langue code="tr" />
  2931</traduction>
 • _plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang/spipbb_sk.php

  r45808 r49285  
  99
  1010        // A
  11         'a_propos_auteur_dpt' => '<NEW>Všetko o:',
  12         'admin_action_01_configuration' => '<NEW>Nastaviť',
  13         'admin_action_02_etat' => '<NEW>Prehľad fór',
  14         'admin_action_ZZ_debug' => '<NEW>Ladiť',
  15         'admin_action_effacer' => '<NEW>Zamietnuté príspevky',
  16         'admin_action_fromphorum' => '<NEW>Import z Phorumu',
  17         'admin_action_fromphpbb' => '<NEW>Import z PhpBB',
  18         'admin_action_gere_ban' => '<NEW>Zakázať riadenie zoznamov',
  19         'admin_action_gestion' => '<NEW>Riadenie',
  20         'admin_action_inscrits' => '<NEW>Členovia',
  21         'admin_action_swconfig' => '<NEW>Nastaviť',
  22         'admin_action_swforum' => '<NEW>Označené príspevky',
  23         'admin_action_swlog' => '<NEW>Spamový denník',
  24         'admin_action_swwords' => 'Manage Words', # MODIF
  25         'admin_afficher_bouton_alerte_abus' => 'Show Abuse alert buttons', # MODIF
  26         'admin_afficher_bouton_rss' => 'Afficher les boutons RSS', # NEW
  27         'admin_age_forum' => '<NEW>Vek fóra rokov/mesiacov',
  28         'admin_avatar_affiche' => '<NEW>Akceptovať a zobrazovať avatary (po inštalácii je predvolená možnosť Áno)',
  29         'admin_avatar_taille_contact' => '<NEW>Veľkosť avatarov (v pixeloch) na stránke s kontaktom',
  30         'admin_avatar_taille_profil' => '<NEW>Veľkosť avatarov (v pixeloch) na stránke s vizitkou',
  31         'admin_avatar_taille_sujet' => '<NEW>Veľkosť avatarov (v pixeloch) na stránke s témami',
  32         'admin_average_posts' => '<NEW>Príspevkov denne v priemere',
  33         'admin_average_users' => 'Daily inscription average', # MODIF
  34         'admin_ban_email' => 'Banned email admin', # MODIF
  35         'admin_ban_email_info' => '<NEW>Ak chcete napísať viac ako jeden e-mail, e-mailové adresy oddeľte čiarkami. Ak chcete použiť žolíka namiesto používateľského mena, použite *, napr. *@hotmail.com',
  36         'admin_ban_email_none' => '<NEW>Žiadna zakázaná adresa',
  37         'admin_ban_ip' => 'Banned IP admin', # MODIF
   11        'a_propos_auteur_dpt' => 'Všetko o:',
   12        'admin_action_01_configuration' => 'Konfigurácia',
   13        'admin_action_02_etat' => 'Prehľad diskusných fór',
   14        'admin_action_ZZ_debug' => 'Ladiť',
   15        'admin_action_effacer' => 'Zamietnuté príspevky',
   16        'admin_action_fromphorum' => 'Import z Phorumu',
   17        'admin_action_fromphpbb' => 'Import z PhpBB',
   18        'admin_action_gere_ban' => 'Riadenie zákazov',
   19        'admin_action_gestion' => 'Riadenie',
   20        'admin_action_inscrits' => 'Členovia',
   21        'admin_action_swconfig' => 'Konfigurácia',
   22        'admin_action_swforum' => 'Označené príspevky',
   23        'admin_action_swlog' => 'Spamový denník',
   24        'admin_action_swwords' => 'Riadiť kľúčové slová',
   25        'admin_afficher_bouton_alerte_abus' => 'Zobraziť tlačidlá výstrahy pred zneužitím',
   26        'admin_afficher_bouton_rss' => 'Pridať tlačidlá RSS',
   27        'admin_age_forum' => 'Vek fóra v rokoch/mesiacoch',
   28        'admin_avatar_affiche' => 'Akceptovať a zobrazovať avatary (po inštalácii je predvolená možnosť Áno)',
   29        'admin_avatar_taille_contact' => 'Veľkosť avatarov (v pixeloch) na stránke s kontaktom',
   30        'admin_avatar_taille_profil' => 'Veľkosť avatarov (v pixeloch) na stránke s vizitkou',
   31        'admin_avatar_taille_sujet' => 'Veľkosť avatarov (v pixeloch) na stránke s témami',
   32        'admin_average_posts' => 'Príspevkov denne v priemere',
   33        'admin_average_users' => 'Priemer prihlásení/deň',
   34        'admin_ban_email' => 'Správa zakázaných e-mailových adries',
   35        'admin_ban_email_info' => 'Ak chcete napísať viac ako jeden e-mail, e-mailové adresy oddeľte čiarkami. Ak chcete použiť žolíka namiesto používateľského mena, použite *, napr. *@hotmail.com',
   36        'admin_ban_email_none' => 'Žiadna zakázaná adresa',
   37        'admin_ban_ip' => 'Zakázané IP adresy',
  3838        'admin_ban_ip_info' => 'To write more than one IP or server names, separate them using commas. To specify IP intervals, separate the biginning and the end with a dash -, to specify a joker use a star *',
  39         'admin_ban_ip_none' => 'No banned address', # MODIF
  40         'admin_ban_user' => 'Banned logins admin', # MODIF
   39        'admin_ban_ip_none' => 'Žiadne zakázané IP adresy',
   40        'admin_ban_user' => 'Zakázané používateľské mená',
  4141        'admin_ban_user_info' => 'You can ban more than one user at a time using CTRL or UP combined with the mouse or the keyboard', # MODIF
  42         'admin_ban_user_none' => 'No banned login', # MODIF
  43         'admin_cat_01_general' => 'Administration', # MODIF
  44         'admin_cat_outils' => 'Tools', # MODIF
  45         'admin_cat_spam' => 'Spam Words', # MODIF
   42        'admin_ban_user_none' => 'Žiadne zakázané používateľské mená',
   43        'admin_cat_01_general' => 'Administrácia',
   44        'admin_cat_outils' => 'Nástroje',
   45        'admin_cat_spam' => 'Antispam',
  4646        'admin_config_prerequis' => 'Requirements',
  47         'admin_config_spam_words' => 'Anti-spam admin', # MODIF
  48         'admin_config_spipbb' => 'Enable SpipBB', # MODIF
  49         'admin_config_spipbb_info' => 'Choose Yes to enable SpipBB', # MODIF
  50         'admin_config_tables' => 'Configuration of SpipBB tables', # MODIF
   47        'admin_config_spam_words' => 'Nastavenie antispamu',
   48        'admin_config_spipbb' => 'Aktivácia SpipBB',
   49        'admin_config_spipbb_info' => 'Ak chcete aktivovať SpipBB, kliknite na Áno',
   50        'admin_config_tables' => 'Nastavenie tabuliek SpipBB',
  5151        'admin_config_tables_erreur' => 'Problem with SpipBB tables: @tables_erreur@ are incorrect (the tables @tables_ok@ seem to be all right).
  5252 Refer to the [documentation on Spip-Contrib->http://www.spip-contrib.net/SpipBB-le-forum] or [support on spipbb.spip-zone->http://spipbb.spip-zone.info/spip.php?article11]',
  5353        'admin_config_tables_ok' => 'The SpipBB database tables are installed correctly (@tables_ok@)',
  54         'admin_date_ouverture' => 'Openning date', # MODIF
  55         'admin_debug_log' => 'Log file @log_name@', # MODIF
  56         'admin_debug_metas' => 'SpipBB METAs', # MODIF
  57         'admin_form_action' => 'Action', # MODIF
   54        'admin_date_ouverture' => 'Dátum otvorenia',
   55        'admin_debug_log' => 'Súbor protokolu @log_name@',
   56        'admin_debug_metas' => 'Metaúdaje SpipBB ',
   57        'admin_form_action' => 'Akcia',
  5858        'admin_form_creer_categorie' => 'Create a category',
  5959        'admin_form_creer_forum' => 'Create a forum',
  6060        'admin_form_deplacer' => 'Move',
  61         'admin_form_descendre' => 'Down', # MODIF
  62         'admin_form_editer' => 'Edit', # MODIF
   61        'admin_form_descendre' => 'Nadol',
   62        'admin_form_editer' => 'Upraviť',
  6363        'admin_form_messages' => ' ',
  64         'admin_form_monter' => 'Up', # MODIF
   64        'admin_form_monter' => 'Nahor',
  6565        'admin_form_sujets' => ' ',
  6666        'admin_forums_affiche_membre_defaut' => 'Do you want to enable report the member names in the members list when they did not make their own choice ?<br />[ Default No ]',
  67         'admin_forums_configuration' => 'Configure SpipBB', # MODIF
   67        'admin_forums_configuration' => 'Nastavenie SpipBB',
  6868        'admin_forums_configuration_avatar' => 'General configuration of avatars',
  69         'admin_forums_configuration_options' => 'SpipBB Options', # MODIF
   69        'admin_forums_configuration_options' => 'Možnosti SpipBB',
  7070        'admin_forums_log_level' => 'Choice of the SpipBB log level.<br />[ Default 3 (maximum) ]',
  71         'admin_forums_log_level_0' => 'No logs', # MODIF
  72         'admin_forums_log_level_1' => 'Few logs', # MODIF
  73         'admin_forums_log_level_2' => 'Many logs', # MODIF
   71        'admin_forums_log_level_0' => 'Žiadne protokoly',
   72        'admin_forums_log_level_1' => 'Málo protokolov',
   73        'admin_forums_log_level_2' => 'Veľa protokolov',
  7474        'admin_forums_log_level_3' => 'Very verbose logs',
  7575        'admin_id_mjsc' => '#',
  7676        'admin_infos' => 'SpipBB - Admin - Summary',
  77         'admin_interface' => 'Public interface options', # MODIF
  78         'admin_nombre_lignes_messages' => 'Number of lines of messages', # MODIF
  79         'admin_plugin_requis_erreur' => 'The following required plugin is missing. Activate it!', # MODIF
   77        'admin_interface' => 'Možnosti rozhrania',
   78        'admin_nombre_lignes_messages' => 'Počet riadkov správy',
   79        'admin_plugin_requis_erreur' => 'Tento požadovaný zásuvný modul chýba. Aktivujte ho!',
  8080        'admin_plugin_requis_erreur_balisesession' => 'Install le "Balise SESSION" plugin  and activate it! [Documentation here->http://www.spip-contrib.net/?article1224], [ZIP file here->http://files.spip.org/spip-zone/balise_session.zip].',
  8181        'admin_plugin_requis_erreur_cfg' => 'Install the CFG plugin and activate it![Documentation here->http://www.spip-contrib.net/?article1605], [Zip file here->http://files.spip.org/spip-zone/cfg.zip].',
  82         'admin_plugin_requis_erreur_s' => 'The following required plugins are missing. Activate them!', # MODIF
   82        'admin_plugin_requis_erreur_s' => 'Tieto požiadované zásuvné moduly chýbajú. Aktivujte ich!',
  8383        'admin_plugin_requis_ok' => 'Installed and activated plugin(s):',
  8484        'admin_plugin_requis_ok_balisesession' => '[Plugin BALISE_SESSION->http://www.spip-contrib.net/?article1224] : gives information on visitors who are logged in.',
   
  9292        'admin_spip_mots_forums_ok' => 'Forum keywords are enabled',
  9393        'admin_spip_mots_forums_warn' => '<p>{{Beware}} : The keywords for public forums are not activated in SPIP, you won\'t be able to use them for the relevant advanced features.</p><p>It is recommended to activate them. ([see here->@configuration@]).</p>',
  94         'admin_spipbb_release' => 'SpipBB relase', # MODIF
  95         'admin_statistique' => 'Information', # MODIF
   94        'admin_spipbb_release' => 'Vydanie SpipBB',
   95        'admin_statistique' => 'Informácie',
  9696        'admin_surtitre' => 'Forums management',
  9797        'admin_temps_deplacement' => 'Amount of time before an admin can move',
  98         'admin_titre' => 'SpipBB Admin', # MODIF
  99         'admin_titre_page_spipbb_admin' => 'Forums admin', # MODIF
   98        'admin_titre' => 'Správca SpipBB',
   99        'admin_titre_page_spipbb_admin' => 'Správca diskusných fór',
  100100        'admin_titre_page_spipbb_admin_anti_spam_config' => 'Spam filter general admin',
  101101        'admin_titre_page_spipbb_admin_anti_spam_forum' => 'Marked Posts',
  102         'admin_titre_page_spipbb_admin_anti_spam_log' => 'Spam Logs', # MODIF
  103         'admin_titre_page_spipbb_admin_anti_spam_words' => 'Word Filter', # MODIF
  104         'admin_titre_page_spipbb_admin_debug' => 'Debug', # MODIF
   102        'admin_titre_page_spipbb_admin_anti_spam_log' => 'Spamové protokoly',
   103        'admin_titre_page_spipbb_admin_anti_spam_words' => 'Filter kľúčových slov',
   104        'admin_titre_page_spipbb_admin_debug' => 'Ladenie',
  105105        'admin_titre_page_spipbb_admin_etat' => 'SpipBB - Admin - Summary',
  106         'admin_titre_page_spipbb_admin_gere_ban' => 'Ban admin', # MODIF
  107         'admin_titre_page_spipbb_admin_migre' => 'Migration of @nom_base@', # MODIF
  108         'admin_titre_page_spipbb_configuration' => 'SpipBB configuration', # MODIF
   106        'admin_titre_page_spipbb_admin_gere_ban' => 'Správa zákazov',
   107        'admin_titre_page_spipbb_admin_migre' => 'Import @nom_base@',
   108        'admin_titre_page_spipbb_configuration' => 'Konfigurácia SpipBB',
  109109        'admin_titre_page_spipbb_effacer' => 'Admin blocked posts',
  110         'admin_titre_page_spipbb_inscrits' => 'Members admin', # MODIF
   110        'admin_titre_page_spipbb_inscrits' => 'Správa členov',
  111111        'admin_titre_page_spipbb_sujet' => 'Edit a thread',
  112         'admin_total_posts' => 'Total number of posts', # MODIF
  113         'admin_total_users' => 'Number of members', # MODIF
  114         'admin_total_users_online' => 'Online members', # MODIF
   112        'admin_total_posts' => 'Celkový počet príspevkov',
   113        'admin_total_users' => 'Počet členov',
   114        'admin_total_users_online' => 'Členov online',
  115115        'admin_unban_email_info' => 'You can reinstate multiple addresses at once using combined CTRL and UP with mouse or keyboard',
  116116        'admin_unban_ip_info' => 'You can reinstate multiple addresses at once using combined CTRL and UP with mouse or keyboard',
  117117        'admin_unban_user_info' => 'You can reinstate multiple users at once using combined CTRL and UP with mouse or keyboard',
  118         'admin_valeur' => 'Value', # MODIF
   118        'admin_valeur' => 'Hodnota',
  119119        'aecrit' => 'napísal',
  120         'alerter_abus' => 'Report this message as being abusive', # MODIF
  121         'alerter_sujet' => 'Post reported as abusive', # MODIF
  122         'alerter_texte' => 'Please take a look at this post:', # MODIF
   120        'alerter_abus' => 'Nahlásiť tento príspevok ako podozrivý',
   121        'alerter_sujet' => 'Príspevok nahlásený ako podozrivý',
   122        'alerter_texte' => 'Prosím, pozrite sa na tento príspevok:',
  123123        'annonce' => 'Oznámenie',
  124124        'annonce_dpt' => 'Announcement: ',
  125125        'anonyme' => 'Anonym',
  126         'auteur' => 'Author', # MODIF
  127         'avatar' => 'Avatar', # MODIF
   126        'auteur' => 'Autor',
   127        'avatar' => 'Avatar',
  128128
  129129        // B
   
  134134        // C
  135135        'champs_obligatoires' => 'Fields marked with an * are compulsory.',
  136         'chercher' => 'Search', # MODIF
  137         'choix_mots_annonce' => 'Make an announce', # MODIF
   136        'chercher' => 'Vyhľadať',
   137        'choix_mots_annonce' => 'Napísať oznam',
  138138        'choix_mots_creation' => 'If you want to create the keywords dedicated to SpipBB  <strong>automatically</strong>B, click this button. These keywords can be modified or deleted later...',
  139         'choix_mots_creation_submit' => 'Automatic keywords configuration', # MODIF
  140         'choix_mots_ferme' => 'To close a thread', # MODIF
   139        'choix_mots_creation_submit' => 'Automatické nastavenie kľúčových slov',
   140        'choix_mots_ferme' => 'Zatvoriť niť',
  141141        'choix_mots_postit' => 'Set sticky', # MODIF
  142142        'choix_mots_selection' => 'This keyword group should at least contain 3 keywords. Usually, the plugin will create them while installing. SpipBB needs - in general - the {ferme} (closed), {annonce} (announce) and {postit} (postit) keywords, but you are allowed to choose another one.',
  143143        'choix_rubrique_creation' => 'If you want to create the main section containing the SpipBB forums and the first empty forum <strong>automatically</strong>, click this button. This forum is the created hierarchy can be modified or deleted later...',
  144         'choix_rubrique_creation_submit' => 'Main section automatic configuration', # MODIF
   144        'choix_rubrique_creation_submit' => 'Automatické nastavenie hlavnej rubriky',
  145145        'choix_rubrique_selection' => 'Select the section that will host the base of your forums. Inside, each sub-section will be a forum group, each published article will open a new forum.',
  146146        'choix_squelettes' => 'You are allowed to used other templates, but the selected files replacing groupeforum.html and filforum.html must already exist!', # MODIF
  147         'citer' => 'Quote', # MODIF
   147        'citer' => 'Citovať',
  148148        'cocher' => 'cocher', # NEW
  149         'col_avatar' => 'Avatar', # MODIF
  150         'col_date_crea' => 'Registration date', # MODIF
  151         'col_marquer' => 'Mark', # MODIF
  152         'col_signature' => 'Signature', # MODIF
  153         'config_affiche_champ_extra' => 'Show the field: <b>@nom_champ@</b>', # MODIF
  154         'config_affiche_extra' => 'Show below field in the templates', # MODIF
   149        'col_avatar' => 'Avatar',
   150        'col_date_crea' => 'Dátum registrácie',
   151        'col_marquer' => 'Označiť',
   152        'col_signature' => 'Podpis',
   153        'config_affiche_champ_extra' => 'Zobraziť pole: <b>@nom_champ@</b>',
   154        'config_affiche_extra' => 'Zobraziť pole v šablónach',
  155155        'config_champs_auteur' => 'SPIPBB Fields', # MODIF
  156156        'config_champs_auteurs_plus' => 'Author extra fields admin',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.