Changeset 50285 in spip-zone for _plugins_/forms


Ignore:
Timestamp:
Aug 5, 2011, 2:18:50 PM (10 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

langues (forms)

Location:
_plugins_/forms/forms_et_tables_1_9_1/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/forms/forms_et_tables_1_9_1/lang/forms.xml

  r45780 r50285  
  2929        <langue code="pt" />
  3030        <langue code="pt_br" />
  31         <langue code="sk" />
   31        <langue code="sk">
   32                <traducteur nom="jaro" />
   33        </langue>
  3234        <langue code="sv" />
  3335        <langue code="tr" />
 • _plugins_/forms/forms_et_tables_1_9_1/lang/forms_sk.php

  r45917 r50285  
  99
  1010        // A
  11         'activer_barre_typo' => 'Activate the typographical bar', # MODIF
  12         'adresse_invalide' => '<NEW>Táto adresa nie je platná',
  13         'afficher' => '<NEW>Zobraziť',
  14         'aide_contextuelle' => '<NEW>Kontextová nápoveda',
  15         'ajouter_champ' => '<NEW>Pridať pole',
  16         'ajouter_champ_type' => '<NEW>Vytvoriť pole typu:',
  17         'ajouter_choix' => '<NEW>Pridať výber',
  18         'apparence_formulaire' => '<NEW>Vzhľad formulára',
  19         'article_inserer_un_formulaire' => '<NEW>Vložiť formulár',
  20         'article_inserer_un_formulaire_detail' => '<NEW>Do článku môžete vkladať formuláre, aby ste umožnili návštevníkom poskytnúť informácie. Vyberte si, prosím, formulár zo zoznamu a do textu článku si skopírujte  vkladací kód. ',
  21         'article_recopier_raccourci' => '<NEW>Na vloženie tohto formulára skopírujte tento vkladací kód to textu článku',
  22         'articles_utilisant' => '<NEW>Články využívajúce tento formulár',
  23         'attention' => '<NEW>Upozornenie:',
  24         'aucune_reponse' => '<NEW>žiadne údaje',
  25         'avis_message_confirmation' => '<NEW>Na adresu @mail@ bola odoslaná potvrdzovacia správa',
   11        'activer_barre_typo' => 'Aktivovať panel s klávesovými skratkami',
   12        'adresse_invalide' => 'Táto adresa nie je platná.',
   13        'afficher' => 'Zobraziť',
   14        'aide_contextuelle' => 'Kontextová nápoveď',
   15        'ajouter_champ' => 'Pridať pole',
   16        'ajouter_champ_type' => 'Vytvoriť pole typu:',
   17        'ajouter_choix' => 'Pridať výber',
   18        'apparence_formulaire' => 'Vzhľad vstupného formulára',
   19        'article_inserer_un_formulaire' => 'Vložiť formulár',
   20        'article_inserer_un_formulaire_detail' => 'Do článku môžete vkladať formuláre, aby ste umožnili návštevníkom poskytnúť informácie. Vyberte si, prosím, formulár zo zoznamu a do textu článku si skopírujte kód na vloženie. ',
   21        'article_recopier_raccourci' => 'Na vloženie tohto formulára skopírujte do textu článku tento  kód',
   22        'articles_utilisant' => 'Články, ktoré využívajú tento formulár',
   23        'attention' => 'Pozor:',
   24        'aucune_reponse' => 'žiadne údaje',
   25        'avis_message_confirmation' => 'Na adresu @mail@ bola odoslaná potvrdzovacia správa',
  2626
  2727        // B
  28         'boite_info' => '<NEW>Kliknite na tieto ikony, aby ste mohli zobraziť údaje z formulára, upraviť formulár, kopírovať ho, exportovať ho, vyprázdniť ho alebo ho odstrániť.',
   28        'boite_info' => 'Kliknite na tieto ikony, aby ste mohli zobraziť údaje z formulára, upraviť formulár, kopírovať ho, exportovať ho, vyprázdniť ho alebo ho odstrániť.',
  2929
  3030        // C
  31         'cfg_activer' => '<NEW>Áno',
  32         'cfg_associer_donnees' => '<NEW>Priradiť údaje z tabuliek',
  33         'cfg_associer_donnees_articles' => '<NEW>Umožniť priraďovať dáta u článkov:',
  34         'cfg_associer_donnees_auteurs' => '<NEW>Umožniť priraďovať dáta autorov:',
  35         'cfg_associer_donnees_rubriques' => '<NEW>Umožniť priraďovať dáta u rubrík:',
  36         'cfg_bouton_type_image' => '<NEW>tlačidlo s obrázkom',
  37         'cfg_bouton_type_texte' => '<NEW>textové tlačidlo (poslať)',
  38         'cfg_bouton_valider' => '<NEW>tlačidlo potvrdiť',
  39         'cfg_bouton_valider_texte' => '<NEW>Môžete určiť, aký druh tlačidiel sa použije vo formulároch:',
  40         'cfg_desactiver' => '<NEW>Nie',
  41         'cfg_inserer_head' => '<NEW>Vložiť do &lt;hlavičky&gt;',
  42         'cfg_inserer_head_texte' => '<NEW>Do &lt;hlavičky&gt; nasledovných súborov stránky automaticky vkladať odkazy (odporúča sa):',
  43         'champ_descendre' => '<NEW>dole',
  44         'champ_email_details' => '<NEW>Prosím, zadajte platnú e-mailovú adresu (napr. vy@poskytovatel.sk).',
  45         'champ_listable_admin' => '<NEW>Toto pole zobraziť v zoznamoch súkromnej zóny',
  46         'champ_listable_publique' => '<NEW>Toto pole zobraziť v zoznamoch verejnej stránky',
  47         'champ_monter' => '<NEW>hore',
  48         'champ_necessaire' => '<NEW>Toto pole sa musí vyplniť.',
  49         'champ_nom' => '<NEW>Názov poľa',
  50         'champ_nom_bloc' => '<NEW>Názov bloku',
  51         'champ_nom_groupe' => '<NEW>Skupina',
  52         'champ_nom_texte' => 'Text', # MODIF
  53         'champ_public' => '<NEW>Toto pole sa zobrazí na verejnej stránke',
  54         'champ_saisie_desactivee' => '<NEW>Znemožniť úpravu tohto poľa',
  55         'champ_specifiant' => '<NEW>Toto pole vymedzuje dáta (triedenie, filter, popis)',
  56         'champ_table_jointure_type' => '<NEW>Typ tabuľky na pripojenie',
  57         'champ_type_date' => '<NEW>Dátum',
  58         'champ_type_email' => '<NEW>e-mailová adresa',
  59         'champ_type_fichier' => '<NEW>súbory na stiahnutie',
  60         'champ_type_joint' => '<NEW>Spojiť s inou tabuľkou',
  61         'champ_type_ligne' => '<NEW>riadok textu',
  62         'champ_type_monnaie' => '<NEW>Mena',
  63         'champ_type_mot' => '<NEW>kľúčové slová',
  64         'champ_type_multiple' => '<NEW>výber z viacerých možností',
  65         'champ_type_numerique' => '<NEW>Číselné',
  66         'champ_type_password' => '<NEW>Heslo',
  67         'champ_type_select' => 'unique choice', # MODIF
  68         'champ_type_separateur' => '<NEW>Nový blok otázok',
  69         'champ_type_texte' => 'text', # MODIF
  70         'champ_type_textestatique' => '<NEW>Vysvetlívka',
  71         'champ_type_url' => '<NEW>adresa webstránky',
  72         'champ_url_details' => '<NEW>Prosím, zadajte platnú www adresu (napr. http://www.mojastranka.sk/...).',
  73         'champs_formulaire' => '<NEW>Polia formulára',
  74         'changer_choix_multiple' => '<NEW>Zmeniť na výber z viac možností',
  75         'changer_choix_unique' => 'Change to unique choice', # MODIF
  76         'choisir_email' => '<NEW>Vyberte si e-mail podľa',
  77         'confirm_supprimer_champ' => '<NEW>Určite chcete odstrániť pole \'@champ@\'?',
  78         'confirm_supprimer_donnee' => '<NEW>Určite chcete odstrániť dáta \'@donnee@\'?',
  79         'confirm_vider_table' => '<NEW>Určite chcete odstrániť všetky dáta z tabuľky \'@table@\'?',
  80         'confirmer_champ_password' => 'Label for double (confirmation) field', # MODIF
  81         'confirmer_password' => '<NEW>Potvrdenie',
   31        'cfg_activer' => 'Áno',
   32        'cfg_associer_donnees' => 'Priradiť údaje z tabuliek',
   33        'cfg_associer_donnees_articles' => 'Umožniť priraďovať dáta k článkom:',
   34        'cfg_associer_donnees_auteurs' => 'Umožniť priraďovať dáta k autorom:',
   35        'cfg_associer_donnees_rubriques' => 'Umožniť priraďovať dáta k rubrikám:',
   36        'cfg_bouton_type_image' => 'tlačidlo s obrázkom',
   37        'cfg_bouton_type_texte' => 'textové tlačidlo (poslať)',
   38        'cfg_bouton_valider' => 'Tlačidlo potvrdiť',
   39        'cfg_bouton_valider_texte' => 'Môžete určiť, aký druh tlačidiel sa použije vo formulároch:',
   40        'cfg_desactiver' => 'Nie',
   41        'cfg_inserer_head' => 'Vložiť do &lt;hlavičky&gt;',
   42        'cfg_inserer_head_texte' => 'Do &lt;hlavičky&gt; nasledovných súborov stránky automaticky vkladať odkazy (odporúča sa):',
   43        'champ_descendre' => 'dole',
   44        'champ_email_details' => 'Prosím, zadajte platnú e-mailovú adresu (napr. vas@poskytovatel.sk).',
   45        'champ_listable_admin' => 'Toto pole zobraziť v zoznamoch súkromnej zóny',
   46        'champ_listable_publique' => 'Toto pole zobraziť vo verejných zoznamoch ',
   47        'champ_monter' => 'hore',
   48        'champ_necessaire' => 'Toto pole treba vyplniť.',
   49        'champ_nom' => 'Názov poľa',
   50        'champ_nom_bloc' => 'Názov bloku',
   51        'champ_nom_groupe' => 'Skupina',
   52        'champ_nom_texte' => 'Text',
   53        'champ_public' => 'Toto pole sa zobrazí na verejnej stránke',
   54        'champ_saisie_desactivee' => 'Znemožniť úpravu tohto poľa',
   55        'champ_specifiant' => 'Toto pole určuje dáta (triedenie, filter, popis)',
   56        'champ_table_jointure_type' => 'Typ tabuľky na pripojenie',
   57        'champ_type_date' => 'Dátum',
   58        'champ_type_email' => 'E-mailová adresa',
   59        'champ_type_fichier' => 'Súbory na stiahnutie',
   60        'champ_type_joint' => 'Spojiť s inou tabuľkou',
   61        'champ_type_ligne' => 'Riadok textu',
   62        'champ_type_monnaie' => 'Mena',
   63        'champ_type_mot' => 'Kľúčové slová',
   64        'champ_type_multiple' => 'Výber z viac možností',
   65        'champ_type_numerique' => 'Číselné',
   66        'champ_type_password' => 'Heslo',
   67        'champ_type_select' => 'Výber z dvoch možností',
   68        'champ_type_separateur' => 'Nový blok otázok',
   69        'champ_type_texte' => 'Text',
   70        'champ_type_textestatique' => 'Vysvetlivka',
   71        'champ_type_url' => 'Adresa internetovej stránky',
   72        'champ_url_details' => 'Prosím, zadajte platnú internetovú adresu (napr. http://www.mojastranka.sk/...).',
   73        'champs_formulaire' => 'Polia formulára',
   74        'changer_choix_multiple' => 'Zmeniť na výber z viac možností',
   75        'changer_choix_unique' => 'Zmeniť na výber z dvoch možností',
   76        'choisir_email' => 'Vyberte si e-mail podľa',
   77        'confirm_supprimer_champ' => 'Určite chcete odstrániť pole "@champ@"?',
   78        'confirm_supprimer_donnee' => 'Určite chcete odstrániť dáta "@donnee@"?',
   79        'confirm_vider_table' => 'Určite chcete odstrániť všetky dáta z tabuľky "@table@"?',
   80        'confirmer_champ_password' => 'Menovka pre dvojité pole (s potvrdením)',
   81        'confirmer_password' => 'Potvrdenie',
  8282        'confirmer_reponse' => 'Confirm reply by mail with:',
  83         'csv_classique' => 'Classic CSV (,)', # MODIF
  84         'csv_excel' => '<NEW>CSV pre Excel (;)',
  85         'csv_tab' => 'CSV with tabs', # MODIF
   83        'csv_classique' => 'Klasické CSV (,)',
   84        'csv_excel' => 'CSV pre Excel (;)',
   85        'csv_tab' => 'CSV s tabulátormi',
  8686
  8787        // D
  88         'date' => '<NEW>Dátum',
  89         'date_invalide' => '<NEW>Neplatný formát dátumu',
  90         'donnees_modifiable' => '<NEW>Dáta, ktoré môže používateľ upraviť.',
  91         'donnees_multiple' => '<NEW>Výber z viacerých možností.',
  92         'donnees_nonmodifiable' => '<NEW>Dáta, ktoré používateľ nemôže upraviť.',
   88        'date' => 'Dátum',
   89        'date_invalide' => 'Neplatný formát dátumu',
   90        'donnees_modifiable' => 'Dáta, ktoré môže používateľ upraviť.',
   91        'donnees_multiple' => 'Výber z viac možností.',
   92        'donnees_nonmodifiable' => 'Dáta, ktoré používateľ nemôže upraviť.',
  9393        'donnees_nonmultiple' => 'Single choice.',
  9494        'donnees_prot' => 'Protected form. The recorded data will be available from the private area only.',
  9595        'donnees_pub' => 'Public form. The recorded data will be available to the site visitors.',
  96         'dupliquer' => 'Duplicate', # MODIF
   96        'dupliquer' => 'Duplikovať',
  9797
  9898        // E
  99         'echec_upload' => '<NEW>Presun súboru sa nepodaril.',
  100         'edit_champ_obligatoire' => '<NEW>Toto pole je povinné',
  101         'editer' => '<NEW>Upraviť',
  102         'email_independant' => 'Email independent from reply', # MODIF
  103         'exporter' => 'Export', # MODIF
  104         'exporter_article' => 'Export in an article', # MODIF
   99        'echec_upload' => 'Presun súboru sa nepodaril.',
   100        'edit_champ_obligatoire' => 'Toto pole je povinné',
   101        'editer' => 'Upraviť',
   102        'email_independant' => 'E-mail nezávislý od odpovede',
   103        'exporter' => 'Exportovať',
   104        'exporter_article' => 'Exportovať do článku',
  105105
  106106        // F
  107         'fichier_trop_gros' => '<NEW>Tento súbor je príliš veľký.',
  108         'fichier_type_interdit' => '<NEW>Tento typ súborov je zakázaný.',
  109         'form_erreur' => '<NEW>Chyba:',
  110         'format_fichier' => '<NEW>Formát súboru:',
   107        'fichier_trop_gros' => 'Tento súbor je príliš veľký.',
   108        'fichier_type_interdit' => 'Tento typ súborov je zakázaný.',
   109        'form_erreur' => 'Chyba:',
   110        'format_fichier' => 'Formát súboru:',
  111111        'format_liste' => 'drop-down',
  112         'format_liste_ou_radio' => '<NEW>Formát zoznamu',
  113         'format_radio' => 'radio buttons', # MODIF
  114         'forms_obligatoires' => '<NEW>Formuláre potrebné na úpravu tohto:',
  115         'formulaire' => '<NEW>Formulár',
  116         'formulaire_aller' => '<NEW>Prejsť na formulár',
  117         'formulaires_copie' => '<NEW>Kópia @nom@',
  118         'formulaires_sondages' => '<NEW>Formuláre a ankety',
   112        'format_liste_ou_radio' => 'Formát zoznamu',
   113        'format_radio' => 'rádiové gombíky',
   114        'forms_obligatoires' => 'Formuláre potrebné na úpravu:',
   115        'formulaire' => 'Formulár',
   116        'formulaire_aller' => 'Prejsť na formulár',
   117        'formulaires_copie' => 'Kópia @nom@',
   118        'formulaires_sondages' => 'Formuláre a ankety',
  119119
  120120        // H
  121         'html_wrapper' => '<NEW>Uzavrieť pole HTML kóde',
   121        'html_wrapper' => 'Uzavrieť pole v HTML kóde',
  122122
  123123        // I
  124         'icone_ajouter_donnees' => '<NEW>Pridanie odpovedí',
  125         'icone_creer_formulaire' => '<NEW>Vytvorenie nového formulára',
   124        'icone_ajouter_donnees' => 'Pridať odpovede',
   125        'icone_creer_formulaire' => 'Vytvoriť nový formulár',
  126126        'icone_creer_table' => 'Create a new form',
  127         'importer_form' => '<NEW>Importovať formulár',
  128         'info_apparence' => '<NEW>Toto je ukážka formulára, takto ho uvidia návštevníci verejnej stránky.',
  129         'info_articles_lies_donnee' => '<NEW>Články s odkazmi',
  130         'info_champs_formulaire' => '<NEW>Tu môžete vytvárať a upravovať polia, ktoré budú vypĺňať návštevníci.',
  131         'info_obligatoire_02' => '<NEW>[Povinné]',
  132         'info_rubriques_liees_donnee' => '<NEW>Rubriky s odkazmi',
  133         'info_sondage' => '<NEW>Ak je váš formulár anketou, výsledky výberových polí budú pridané a zobrazia sa.',
  134         'info_supprimer_formulaire' => '<NEW>Určite chcete odstrániť tento formulár?',
  135         'info_supprimer_formulaire_reponses' => '<NEW>Na tento formulár prišli odpovede. Určite ho chcete odstrániť?',
   127        'importer_form' => 'Importovať formulár',
   128        'info_apparence' => 'Toto je ukážka formulára, takto ho uvidia návštevníci verejnej stránky.',
   129        'info_articles_lies_donnee' => 'Odkazy na články',
   130        'info_champs_formulaire' => 'Tu môžete vytvárať a upravovať polia, ktoré budú vypĺňať návštevníci.',
   131        'info_obligatoire_02' => '[Povinné]',
   132        'info_rubriques_liees_donnee' => 'Odkazy na rubriky',
   133        'info_sondage' => 'Ak je váš formulár anketou, výsledky výberových polí budú pridané a zobrazia sa.',
   134        'info_supprimer_formulaire' => 'Určite chcete odstrániť tento formulár?',
   135        'info_supprimer_formulaire_reponses' => 'Na tento formulár prišli odpovede. Určite ho chcete odstrániť?',
  136136
  137137        // L
  138         'lien_apercu' => '<NEW>Ukážka',
  139         'lien_champ' => '<NEW>Polia',
  140         'lien_propriete' => '<NEW>Vlastnosti',
  141         'lien_retirer_donnee_liante' => '<NEW>Vymazať tento odkaz',
  142         'lien_retirer_donnee_liee' => '<NEW>Vymazať odkaz',
  143         'lier_articles' => '<NEW>Umožniť priraďovanie dát a článkov',
  144         'lier_documents' => '<NEW>Umožniť k dátam pripájať dokumenty',
  145         'lier_documents_mail' => '<NEW>Pripájať dokumenty k e-mailom',
  146         'liste_choix' => '<NEW>Zoznam dostupných výberov',
   138        'lien_apercu' => 'Zoznam',
   139        'lien_champ' => 'Polia',
   140        'lien_propriete' => 'Vlastnosti',
   141        'lien_retirer_donnee_liante' => 'Vymazať tento odkaz',
   142        'lien_retirer_donnee_liee' => 'Vymazať odkaz',
   143        'lier_articles' => 'Umožniť priraďovanie dát a článkov',
   144        'lier_documents' => 'Umožniť k dátam pripájať dokumenty',
   145        'lier_documents_mail' => 'Pripájať dokumenty k e-mailom',
   146        'liste_choix' => 'Zoznam dostupných výberov',
  147147
  148148        // M
  149         'moderation_donnees' => '<NEW>Skontrolovať dáta pred publikovaním:',
  150         'modifiable_donnees' => '<NEW>Dáta, ktoré sa dajú upravovať z verejnej stránky:',
  151         'monetaire_invalide' => '<NEW>Neplatné pole mena',
   149        'moderation_donnees' => 'Skontrolovať dáta pred publikovaním:',
   150        'modifiable_donnees' => 'Dáta, ktoré sa dajú upravovať z verejnej stránky:',
   151        'monetaire_invalide' => 'Neplatné pole Mena',
  152152        'monnaie_euro' => 'Euro (€)',
  153         'multiple_donnees' => '<NEW>Úprava dát z verejnej stránky:',
   153        'multiple_donnees' => 'Úprava dát z verejnej stránky:',
  154154
  155155        // N
  156         'nb_decimales' => '<NEW>Počet desatinných miest',
  157         'nombre_reponses' => '<NEW>@number@ odpovedí',
  158         'nouveau_champ' => '<NEW>Nové pole',
  159         'nouveau_choix' => '<NEW>Nový výber',
  160         'nouveau_formulaire' => '<NEW>Nový formulár',
  161         'numerique_invalide' => '<NEW>Neplatné číselné pole',
   156        'nb_decimales' => 'Počet desatinných miest',
   157        'nombre_reponses' => '@number@ odpovedí',
   158        'nouveau_champ' => 'Nové pole',
   159        'nouveau_choix' => 'Nový výber',
   160        'nouveau_formulaire' => 'Nový formulár',
   161        'numerique_invalide' => 'Neplatné číselné pole',
  162162
  163163        // P
  164         'page' => '<NEW>Stránka',
  165         'pas_mail_confirmation' => '<NEW>Žiadny potvrdzovací e-mail',
   164        'page' => 'Stránka',
   165        'pas_mail_confirmation' => 'Žiadny potvrdzujúci e-mail',
  166166        'probleme_technique' => 'technical problem. Your reply can not be taken into account.',
  167         'probleme_technique_upload' => '<NEW>technický problém. Presun súboru sa nepodaril.',
  168         'publication_donnees' => '<NEW>Publikácia dát',
   167        'probleme_technique_upload' => 'Technický problém. Presun súboru sa nepodaril.',
   168        'publication_donnees' => 'Publikovanie dát',
  169169
  170170        // R
  171         'rang' => '<NEW>Hodnotenie',
  172         'remplir_un_champ' => '<NEW>Prosím, vyplňte aspoň jedno pole.',
  173         'reponse' => '<NEW>odpoveď @id_reponse@',
  174         'reponse_depuis' => '<NEW>Zo stránky',
  175         'reponse_enregistree' => '<NEW>Vaša odpoveď bola zaregistrovaná.',
  176         'reponse_envoyee' => '<NEW>Odpoveď odoslaná',
  177         'reponse_envoyee_a' => '<NEW>na',
  178         'reponse_retrovez' => '<NEW>Nájsť túto odpoveď v administračnom rozhraní:',
  179         'reponses' => '<NEW>odpovede',
  180         'resultats' => '<NEW>Výsledky: ',
   171        'rang' => 'Hodnotenie',
   172        'remplir_un_champ' => 'Prosím, vyplňte aspoň jedno pole.',
   173        'reponse' => 'odpoveď @id_reponse@',
   174        'reponse_depuis' => 'Zo stránky',
   175        'reponse_enregistree' => 'Vaša odpoveď bola zaregistrovaná.',
   176        'reponse_envoyee' => 'Odpoveď odoslaná',
   177        'reponse_envoyee_a' => 'na',
   178        'reponse_retrovez' => 'Nájsť túto odpoveď v administračnom rozhraní:',
   179        'reponses' => 'odpovede',
   180        'resultats' => 'Výsledky: ',
  181181
  182182        // S
  183         'site_introuvable' => '<NEW>Táto webstránka sa nenašla.',
  184         'sondage_deja_repondu' => '<NEW>Na túto anketu ste už odpovedali',
  185         'sondage_non' => '<NEW>Tento formulár nie je anketa',
  186         'sondage_oui' => '<NEW>Tento formulár je anketa',
  187         'suivi_formulaire' => 'Form follow-up', # MODIF
  188         'suivi_formulaires' => 'Forms follow-up', # MODIF
   183        'site_introuvable' => 'Táto stránka sa nenašla.',
   184        'sondage_deja_repondu' => 'Na túto anketu ste už odpovedali',
   185        'sondage_non' => 'Tento formulár nie je anketa',
   186        'sondage_oui' => 'Tento formulár je anketa',
   187        'suivi_formulaire' => 'Sledovanie formulára',
   188        'suivi_formulaires' => 'Sledovanie formulárov',
  189189        'suivi_reponses' => 'Replies follow-up',
  190         'supprimer' => '<NEW>Odstrániť',
  191         'supprimer_champ' => '<NEW>Odstrániť toto pole',
  192         'supprimer_choix' => '<NEW>odstrániť tento výber',
  193         'supprimer_formulaire' => '<NEW>Odstrániť tento formulár',
  194         'supprimer_reponse' => '<NEW>Odstrániť túto odpoveď',
   190        'supprimer' => 'Odstrániť',
   191        'supprimer_champ' => 'Odstrániť toto pole',
   192        'supprimer_choix' => 'odstrániť tento výber',
   193        'supprimer_formulaire' => 'Odstrániť tento formulár',
   194        'supprimer_reponse' => 'Odstrániť túto odpoveď',
  195195
  196196        // T
  197         'tables' => '<NEW>Tabuľky',
  198         'taille_max' => '<NEW>Maximálna veľkosť (v kB)',
  199         'telecharger' => '<NEW>Uploadovať',
  200         'telecharger_reponses' => '<NEW>Stiahnuť odpovede',
  201         'titre_formulaire' => '<NEW>Názov formulára',
  202         'total_votes' => '<NEW>Celkom hlasov',
  203         'tous_formulaires' => '<NEW>Všetky formuláre',
  204         'tous_sondages' => '<NEW>Všetky ankety',
  205         'tous_sondages_proteges' => '<NEW>Všetky chránené ankety',
  206         'tous_sondages_public' => '<NEW>Všetky verejné ankety',
  207         'toutes_tables' => '<NEW>Všetky formuláre',
  208         'type_form' => '<NEW>Typ formulára',
   197        'tables' => 'Tabuľky',
   198        'taille_max' => 'Maximálna veľkosť (v kB)',
   199        'telecharger' => 'Stiahnuť',
   200        'telecharger_reponses' => 'Stiahnuť odpovede',
   201        'titre_formulaire' => 'Názov formulára',
   202        'total_votes' => 'Celkom hlasov',
   203        'tous_formulaires' => 'Všetky formuláre',
   204        'tous_sondages' => 'Všetky ankety',
   205        'tous_sondages_proteges' => 'Všetky chránené ankety',
   206        'tous_sondages_public' => 'Všetky verejné ankety',
   207        'toutes_tables' => 'Všetky formuláre',
   208        'type_form' => 'Typ formulára',
  209209
  210210        // U
  211         'une_reponse' => '<NEW>jedna položka dát',
  212         'unite_monetaire' => '<NEW>Menová jednotka',
   211        'une_reponse' => 'jedna položka dát',
   212        'unite_monetaire' => 'Menová jednotka',
  213213
  214214        // V
  215         'valider' => '<NEW>Overiť',
  216         'verif_web' => '<NEW>Skontrolovať existenciu webstránky',
  217         'vider' => '<NEW>Vyprázdniť',
  218         'voir_article' => '<NEW>Zobraziť článok',
  219         'voir_resultats' => '<NEW>Zobraziť výsledky'
   215        'valider' => 'Overiť',
   216        'verif_web' => 'Skontrolovať existenciu stránky',
   217        'vider' => 'Vyprázdniť',
   218        'voir_article' => 'Zobraziť článok',
   219        'voir_resultats' => 'Zobraziť výsledky'
  220220);
  221221
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.