Changeset 51464 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 15, 2011, 7:43:59 PM (10 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

langues (dump)

Location:
_core_/plugins/dump/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/dump/lang/dump.xml

  r47490 r51464  
  5858        <langue code="ro" />
  5959        <langue code="ru" />
  60         <langue code="sk" />
   60        <langue code="sk">
   61                <traducteur nom="jaro" />
   62        </langue>
  6163        <langue code="sv" />
  6264        <langue code="tr" />
 • _core_/plugins/dump/lang/dump_sk.php

  r49259 r51464  
  1313
  1414        // B
  15         'bouton_restaurer_base' => 'Restore the database', # MODIF
   15        'bouton_restaurer_base' => 'Obnoviť databázu',
  1616
  1717        // C
   
  3737        'info_aucune_sauvegarde_trouvee' => 'Aucune sauvegarde trouvée', # NEW
  3838        'info_restauration_finie' => 'C\'est fini !. La sauvegarde @archive@ a été restaurée dans votre site. Vous pouvez', # NEW
  39         'info_restauration_sauvegarde' => 'restauration de la sauvegarde @archive@', # MODIF
  40         'info_sauvegarde' => 'Backup', # MODIF
  41         'info_sauvegarde_reussi_02' => 'The database has been saved in @archive@. You can', # MODIF
   39        'info_restauration_sauvegarde' => 'Obnova zálohy @archive@',
   40        'info_sauvegarde' => 'Záloha',
   41        'info_sauvegarde_reussi_02' => 'Databáza bola uložená do súboru @archive@. Môžete',
  4242        'info_sauvegarde_reussi_03' => 'return to the management',
  43         'info_sauvegarde_reussi_04' => 'of your site.', # MODIF
   43        'info_sauvegarde_reussi_04' => 'svojej stránky.',
  4444        'info_selection_sauvegarde' => 'Vous avez choisi de restaurer la sauvegarde @fichier@. Cette opération est irréversible.', # NEW
  4545
   
  6161
  6262        // T
  63         'texte_admin_tech_01' => 'This option allows you to save the content of the database in a file stored in the directory @dossier@. Also, remember to retrieve the whole @img@, directory, which contains the images and the documents used in the articles and sections.', # MODIF
  64         'texte_admin_tech_02' => 'Attention: cette sauvegarde ne pourra être restaurée QUE dans un site installé sous la même version de SPIP. Il ne faut donc surtout pas « vider la base » en espérant réinstaller la sauvegarde après une mise à jour... Consultez <a href="@spipnet@">la documentation de SPIP</a>.', # MODIF
  65         'texte_restaurer_base' => 'Restore the content of the database backup', # MODIF
  66         'texte_restaurer_sauvegarde' => 'This option allows you to restore a previous
  67 backup of the database. To achieve this, the file containing the backup should have been
  68 stored in the directory @dossier@.
  69 Be cautious with this feature: <b>Any potential modifications or losses are
  70 irreversible.</b>', # MODIF
  71         'texte_sauvegarde' => 'Backup the content of the database', # MODIF
  72         'texte_sauvegarde_base' => 'Backup the database', # MODIF
   63        'texte_admin_tech_01' => 'Táto možnosť vám umožňuje uložiť obsah databázy do súboru uloženého v priečinku @dossier@. Tiež nezabudnite obnoviť celý priečinok @img@, v ktorom sú obrázky a súbory, ktoré sa používajú v článkoch a rubrikách.',
   64        'texte_admin_tech_02' => 'Pozor: táto záloha môže byť obnovená IBA v takej verzii SPIPu, v ktorej bola vytvorená. Nemôžete "vyprázdniť databázu" a očakávať, že sa po aktualizácii preinštaluje zo zálohy. Viac informácii si môžete prečítať <a href="@spipnet@">v dokumentácii k SPIPu.</a>',
   65        'texte_restaurer_base' => 'Obnoviť obsah databázy zálohy',
   66        'texte_restaurer_sauvegarde' => 'Táto možnosť vám umožňuje obnoviť predchádzajúcu
   67zálohu databázy. Na to treba súbor so zálohou
   68presunúť do priečinka @dossier@.
   69Pri tejto funkcii buďte veľmi opatrní: <b>akékoľvek potenciálne zmeny ani straty
   70sa nedajú odvolať.</b>',
   71        'texte_sauvegarde' => 'Záloha obsahu databázy',
   72        'texte_sauvegarde_base' => 'Zálohovať databázu',
  7373        'tout_restaurer' => 'Restaurer toutes les tables', # NEW
  7474        'tout_sauvegarder' => 'Sauvegarder toutes les tables', # NEW
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.