Changeset 51467 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 15, 2011, 7:44:04 PM (10 years ago)
Author:
jrynik@…
Message:

langues (fulltext)

Location:
_plugins_/fulltext/lang
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/fulltext/lang/fulltext.xml

  r49638 r51467  
  2424        <langue code="pt" />
  2525        <langue code="ro" />
  26         <langue code="sk" />
   26        <langue code="sk">
   27                <traducteur nom="jaro" />
   28        </langue>
  2729        <langue code="tr" />
  2830        <langue code="uk" />
 • _plugins_/fulltext/lang/fulltext_ar.php

  r50286 r51467  
  2525
  2626        // D
  27         'des_utilisations' => '@nb@ utilisations', # NEW
  28         'descriptif' => 'Descriptif', # NEW
  29         'documents_proteges' => 'Documents prot&eacute;g&eacute;s', # NEW
   27        'des_utilisations' => '@nb@ استخدام',
   28        'descriptif' => 'الوصف',
   29        'documents_proteges' => 'مستندات محمية',
  3030
  3131        // E
   
  3737        'enfants' => 'ولد',
  3838        'erreur_doc_bin' => 'يجب تحديد التطبيق المستخدم لاسترجاع ملفات doc.',
  39         'erreur_intervalle_cron' => 'Vous devez indiquer un intervalle sup&eacute;rieur &agrave; une seconde.', # NEW
  40         'erreur_nb_docs' => 'Vous devez indiquer un nombre de documents &agrave; traiter par it&eacute;ration sup&eacute;rieur &agrave; un.', # NEW
   39        'erreur_intervalle_cron' => 'يجب تحديد مدة تفوق الثانية',
   40        'erreur_nb_docs' => 'يجب تحديد عدد مستندات للمعالجة يفوق المستند الواحد.',
  4141        'erreur_pdf_bin' => 'يجب تحديد التطبيق المستخدم لاسترجاع ملفات pdf.',
  4242        'erreur_ppt_bin' => 'يجب تحديد التطبيق المستخدم لاسترجاع ملفات ppt.',
   
  5757
  5858        // I
  59         'id' => 'ID', # NEW
   59        'id' => 'الرقم التسلسلي',
  6060        'il_faut_myisam' => 'يجب ان يكون نوع الجداول MyISAM',
  6161        'incoherence_charset' => 'قد يؤدي عدم تجانس بين طقم أحرف موقعك وطقم أحرف جداول قاعدة البيانات الى تحريف نتائج البحث للعديد من الأحرف:',
  6262        'index_regenere' => 'فهارس الجدول المعاد إنتاجها',
  6363        'index_reinitialise' => 'تمت إعادة تأصيل المستندات الخاطئة',
  64         'index_reinitialise_ptg' => 'Les documents protégés ont tous été réinitialisés', # NEW
   64        'index_reinitialise_ptg' => 'تمت اعادة تأصيل المستندات المحمية',
  6565        'index_reinitialise_totalement' => 'تمت إعادة تأصيل كل المستندات',
  6666        'index_supprime' => 'تم حذف الفهرس',
  6767        'indiquer_chemin_bin' => 'تحديد مسار التطبيق الدي يعالج فهرسة',
  6868        'indiquer_options_bin' => 'تحديد خيارات فهرسة',
  69         'infos' => 'Informations', # NEW
  70         'infos_documents_proteges' => 'Vous trouverez ici la liste des documents protégés et donc non-indexés par Fulltext', # NEW
   69        'infos' => 'المعلومات',
   70        'infos_documents_proteges' => 'ستجد هنا قائمة بالمستندات المحمية والتي لم تتم فهرستها',
  7171        'infos_fulltext_document' => 'يمكن من هنا اختيار اي نوع من المستندات يخضع لفهرسة الملحق وإعداد التطبيقات المستخدمة وخياراتها.', # MODIF
  7272        'intervalle_cron' => 'Intervalle de temps entre deux passages du CRON (en secondes).', # NEW
 • _plugins_/fulltext/lang/fulltext_sk.php

  r50286 r51467  
  1010        // A
  1111        'accents_pas_pris' => 'Prízvuky sa neberú do úvahu ("článok" alebo "clanok", dá rovnaký výsledok, to isté "článok", "članok", "clánok"...)',
  12         'activer_indexation' => 'Activer l\'indexation des', # NEW
   12        'activer_indexation' => 'Aktivovať indexovanie',
  1313        'asie' => 'Ázia',
  1414        'asterisque_terminale' => 'nevyhľadá žiadne výsledky: hviezdička musí byť na konci',
   
  1717        // C
  1818        'casse_indifferente' => 'Spôsob písania písmen v slove (malé písmená/veľké písmená) nemá vplyv.',
  19         'configuration_indexation_document' => 'Configuration de l\'indexation des documents', # NEW
   19        'configuration_indexation_document' => 'Nastavenie indexovania dokumentov',
  2020        'configurer_egalement_doc' => 'Vous pouvez &eacute;galement configurer l\'indexation des documents :', # NEW
  2121        'convertir_myisam' => 'Konvertovať do MyISAM',
   
  2525
  2626        // D
  27         'des_utilisations' => '@nb@ utilisations', # NEW
  28         'descriptif' => 'Descriptif', # NEW
  29         'documents_proteges' => 'Documents prot&eacute;g&eacute;s', # NEW
   27        'des_utilisations' => '@nb@ použití',
   28        'descriptif' => 'Popis',
   29        'documents_proteges' => 'Chránené dokumenty',
  3030
  3131        // E
   
  5454
  5555        // G
  56         'general' => 'Général', # NEW
   56        'general' => 'Všeobecné',
  5757
  5858        // I
  59         'id' => 'ID', # NEW
   59        'id' => 'ID',
  6060        'il_faut_myisam' => 'Vyžaduje sa MyISAM',
  6161        'incoherence_charset' => 'Sada znakov na vašej stránke je nezlúčiteľná s tou v databáze. To môže viesť k nesprávnemu výsledku vo vyhľadávaní v prípade, že používate znaky s diakritikou:',
   
  6767        'indiquer_chemin_bin' => 'Indiquer le chemin vers le binaire traitant l\'indexation des', # NEW
  6868        'indiquer_options_bin' => 'Indiquer les options pour l\'indexation des', # NEW
  69         'infos' => 'Informations', # NEW
   69        'infos' => 'Údaje',
  7070        'infos_documents_proteges' => 'Vous trouverez ici la liste des documents protégés et donc non-indexés par Fulltext', # NEW
  7171        'infos_fulltext_document' => 'Vous pourrez ici choisir quels type de documents sont indexés par Fulltext et configurer les binaires utilisés et leurs options.', # NEW
   
  7474        // L
  7575        'liste_tables_connues' => 'Tu je zoznam tabuliek, ktoré vyhľadávanie zohľadňuje. Môžete vložiť viaceré prvky FULLTEXTu -- pozri dokumentáciu v',
  76         'logo' => 'Logo', # NEW
   76        'logo' => 'Logo',
  7777
  7878        // M
   
  8282
  8383        // N
  84         'nb_err' => 'En erreur d\'indexation', # NEW
  85         'nb_index' => 'Index&eacute;s', # NEW
  86         'nb_non_index' => 'Non-index&eacute;s', # NEW
  87         'nb_ptg' => 'Prot&eacute;g&eacute;s (non-index&eacute;s)', # NEW
   84        'nb_err' => 'Chyba indexovania',
   85        'nb_index' => 'Indexov',
   86        'nb_non_index' => 'Nezaindexovaných',
   87        'nb_ptg' => 'Chránených (nezaindexovaných)',
  8888        'necessite_version_php' => '(n&eacute;cessite PHP 5.2 au minimum, ainsi que l\'option -enable-zip)', # NEW
  8989        'nombre_caracteres' => 'Nombre de caract&egrave;res index&eacute;s (depuis le debut du document).', # NEW
   
  104104        'regenerer_tous' => 'Obnoviť všetky FULLTEXTové indexy ',
  105105        'reinitialise_index_doc' => 'Znovu spustiť indexáciu dokumentov, ktoré zaznamenali chybu ',
  106         'reinitialise_index_ptg' => 'Réinitialiser l\'indexation des documents protégés', # NEW
  107         'reinitialise_totalement_doc' => 'Réinitialiser l\'indexation de tous les documents', # NEW
   106        'reinitialise_index_ptg' => 'Znova začať indexovať chránené dokumenty',
   107        'reinitialise_totalement_doc' => 'Znova začať indexovanie všetkých dokumentov',
  108108        'reserve_webmestres' => 'Táto stránka je prístupná len správcovi webových stránok',
  109         'retour_configuration_fulltext' => 'Retour &agrave; la configuration de Fulltext', # NEW
   109        'retour_configuration_fulltext' => 'Návrat na nastavenie Fulltextu',
  110110        'retourne' => 'Vyhľadá text obsahujúci',
  111111
   
  113113        'sequence_exacte' => 'presný výraz',
  114114        'soit' => 'ALEBO',
  115         'statistiques_indexation' => 'Statistiques d\'indexation des documents :', # NEW
   115        'statistiques_indexation' => 'Štatistiky indexovania dokumentov:',
  116116        'supprimer' => 'Zmazať',
  117117
   
  123123
  124124        // U
  125         'une_utilisation' => '1 utilisation', # NEW
   125        'une_utilisation' => '1 použitie',
  126126        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Vyhľadávanie používa štandardné logické operátory ',
  127127
  128128        // V
  129         'voir_doc_ptg' => 'Voir les documents protegés' # NEW
   129        'voir_doc_ptg' => 'Zobraziť chránené dokumenty'
  130130);
  131131
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.