Changeset 51496 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 15, 2011, 7:45:00 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (statistiques)

Location:
_core_/plugins/statistiques/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/statistiques/lang/statistiques.xml

  r49275 r51496  
  1919                <traducteur nom="klaus" />
  2020        </langue>
  21         <langue code="en">
  22                 <traducteur nom="squonk" />
  23         </langue>
  2421        <langue code="en_hx" />
  2522        <langue code="eo" />
  2623        <langue code="es" />
  2724        <langue code="eu" />
  28         <langue code="fa" />
  2925        <langue code="fi" />
  3026        <langue code="fon" />
 • _core_/plugins/statistiques/lang/statistiques_sk.php

  r49275 r51496  
  99
  1010        // B
  11         'bouton_effacer_referers' => 'Effacer seulement les liens entrants', # NEW
  12         'bouton_effacer_statistiques' => 'Vymazať štatistiku', # MODIF
  13         'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'sauvegarde compressée sous @fichier@', # NEW
  14         'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'sauvegarde non compressée sous @fichier@', # NEW
   11        'bouton_effacer_referers' => 'Odstrániť len prichádzajúce odkazy',
   12        'bouton_effacer_statistiques' => 'Vymazať všetky štatistiky',
   13        'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'komprimovaná záloha v súbore @fichier@',
   14        'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'dekomprimovaná záloha v súbore @fichier@',
  1515
  1616        // C
  17         'csv' => 'csv', # NEW
   17        'csv' => 'csv',
  1818
  1919        // I
   
  2323        'icone_statistiques_visites' => 'Štatistika',
  2424        'info_affichier_visites_articles_plus_visites' => 'Zobraziť návštevy <b>najnavštevovanejších článkov od začiatku:</b>',
  25         'info_base_restauration' => 'La base est en cours de restauration.', # NEW
   25        'info_base_restauration' => 'Prebieha obnova databázy.',
  2626        'info_comment_lire_tableau' => 'Ako čítať tento graf',
  27         'info_erreur_restauration' => 'Erreur de restauration : fichier inexistant.', # NEW
   27        'info_erreur_restauration' => 'Chyba pri obnove: súbor neexistuje.',
  2828        'info_forum_statistiques' => 'Štatistika návštev',
  2929        'info_popularite_2' => 'popularita stránky:',
   
  3434        'info_question_vignettes_referer' => 'Keď sa pozriete do štatistiky, uvidíte ukážku každej stránky, z ktorej prišiel nejaký návštevník. ',
  3535        'info_question_vignettes_referer_oui' => 'Zobraziť obrázky odkazujúcich stránok',
  36         'info_restauration_sauvegarde_insert' => 'Insertion de @archive@ dans la base', # NEW
  37         'info_sauvegarde_articles' => 'Sauvegarder les articles', # NEW
  38         'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Sauvegarder les articles des sites référencés', # NEW
  39         'info_sauvegarde_auteurs' => 'Sauvegarder les auteurs', # NEW
  40         'info_sauvegarde_breves' => 'Sauvegarder les brèves', # NEW
  41         'info_sauvegarde_documents' => 'Sauvegarder les documents', # NEW
  42         'info_sauvegarde_echouee' => 'Si la sauvegarde a échoué («Maximum execution time exceeded»),', # NEW
  43         'info_sauvegarde_forums' => 'Sauvegarder les forums', # NEW
  44         'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Sauvegarder les groupes de mots', # NEW
  45         'info_sauvegarde_messages' => 'Sauvegarder les messages', # NEW
  46         'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Sauvegarder les mots-clés', # NEW
  47         'info_sauvegarde_petitions' => 'Sauvegarder les pétitions', # NEW
  48         'info_sauvegarde_refers' => 'Sauvegarder les referers', # NEW
  49         'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Sauvegarde réussie.', # NEW
  50         'info_sauvegarde_rubrique_reussi' => 'Les tables de la rubrique @titre@ ont été sauvegardée dans @archive@. Vous pouvez', # NEW
  51         'info_sauvegarde_rubriques' => 'Sauvegarder les rubriques', # NEW
  52         'info_sauvegarde_signatures' => 'Sauvegarder les signatures de pétitions', # NEW
  53         'info_sauvegarde_sites_references' => 'Sauvegarder les sites référencés', # NEW
  54         'info_sauvegarde_type_documents' => 'Sauvegarder les types de documents', # NEW
  55         'info_sauvegarde_visites' => 'Sauvegarder les visites', # NEW
   36        'info_restauration_sauvegarde_insert' => 'Vloženie archívu @archive@ do databázy',
   37        'info_sauvegarde_articles' => 'Zálohovať články',
   38        'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Zálohovať články odkazovaných stránok',
   39        'info_sauvegarde_auteurs' => 'Zálohovať autorov',
   40        'info_sauvegarde_breves' => 'Zálohovať novinky',
   41        'info_sauvegarde_documents' => 'Zálohovať dokumenty',
   42        'info_sauvegarde_echouee' => 'Ak sa zálohu nepodarí vytvoriť ("Prekročenie maximálneho času na vykonanie operácie"),',
   43        'info_sauvegarde_forums' => 'Zálohovať diskusné fóra',
   44        'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Zálohovať skupiny kľúčových slov',
   45        'info_sauvegarde_messages' => 'Zálohovať správy',
   46        'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Zálohovať kľúčové slová',
   47        'info_sauvegarde_petitions' => 'Zálohovať petície',
   48        'info_sauvegarde_refers' => 'Zálohovať referery',
   49        'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Záloha bola úspešne vytvorená.',
   50        'info_sauvegarde_rubrique_reussi' => 'Tabuľky v rubrike @titre@ boli uložené do archívu @archive@. Môžete',
   51        'info_sauvegarde_rubriques' => 'Zálohovať rubriky',
   52        'info_sauvegarde_signatures' => 'Zálohovať podpisy pod petície',
   53        'info_sauvegarde_sites_references' => 'Zálohovať odkazované stránky',
   54        'info_sauvegarde_type_documents' => 'Zálohovať typy dokumentov',
   55        'info_sauvegarde_visites' => 'Zálohovať návštevy',
  5656        'info_visites' => 'Návštev:',
  5757        'info_visites_plus_populaires' => 'Zobraziť návštevy <b>najčítanejších</b> a <b>najnovších publikovaných článkov:</b>',
   
  6565
  6666        // R
  67         'resume' => 'Resume', # NEW
   67        'resume' => 'Zhrnutie',
  6868
  6969        // S
  70         'sauvegarde_fusionner' => 'Fusionner la base actuelle et la sauvegarde', # NEW
  71         'sauvegarde_fusionner_depublier' => 'Dépublier les objets fusionnés', # NEW
  72         'sauvegarde_url_origine' => 'Eventuellement, URL du site d\'origine :', # NEW
   70        'sauvegarde_fusionner' => 'Zlúčiť aktuálnu databázu so zálohou',
   71        'sauvegarde_fusionner_depublier' => 'Zrušiť publikovanie zlúčených objektov',
   72        'sauvegarde_url_origine' => 'Pre prípad potreby pôvodná adresa stránky:',
  7373
  7474        // T
  7575        'texte_admin_effacer_stats' => 'Tento príkaz vymaže všetky štatistiky o návštevách na stránke, vrátane popularity článkov.',
  76         'texte_admin_effacer_toutes_stats' => 'Le premier bouton supprime toutes les statistiques : visites, popularité des articles et liens entrants.', # NEW
  77         'texte_admin_tech_03' => 'Vous pouvez choisir de sauvegarder le fichier sous forme compressée, afin
  78         d\'écourter son transfert chez vous ou sur un serveur de sauvegardes, et d\'économiser de l\'espace disque.', # NEW
  79         'texte_admin_tech_04' => 'Dans un but de fusion avec une autre base, vous pouvez limiter la sauvegarde à la rubrique: ', # NEW
   76        'texte_admin_effacer_toutes_stats' => 'Prvé tlačidlo vymaže všetky štatistiky: návštevy, údaje o popularite článkov a prichádzajúcich odkazoch.',
   77        'texte_admin_tech_03' => 'Môžete sa rozhodnúť, že súbor uložíte v komprimovanej podobe,
   78 aby ste skrátili čas jeho prenosu na server so zálohou alebo z neho a ušetrili miesto na disku.',
   79        'texte_admin_tech_04' => 'Cieľ zlúčenia s inou databázou, zálohu môžete obmedziť na nejakú rubriku:',
  8080        'texte_comment_lire_tableau' => 'Články sa hodnotia podľa popularity.
  8181 Ak prejdete myšou po názve nejakého článku,
   
  8383 návštev za deň, ktorý bude mať, ak bude pokračovať súčasný trend)
  8484  a počet návštev zaznamenaných odvtedy, čo bol prvýkrát publikovaný.',
  85         'texte_sauvegarde_compressee' => 'La sauvegarde sera faite dans le fichier non compressé @fichier@.', # NEW
   85        'texte_sauvegarde_compressee' => 'Záloha sa vytvorí v dekomprimovanom súbore @fichier@.',
  8686        'texte_signification' => 'Tmavé čiary znázorňujú kumulatívne vstupy (celkom za podrubriky), svetlé čiary znázorňujú počet návštev každej rubriky.',
  8787        'titre_evolution_visite' => 'Úroveň návštev',
   
  9191
  9292        // V
  93         'visites_journalieres' => 'Nombre de visites par jour', # NEW
  94         'visites_mensuelles' => 'Nombre de visites par mois' # NEW
   93        'visites_journalieres' => 'Počet návštev za deň',
   94        'visites_mensuelles' => 'Počet návštev za mesiac'
  9595);
  9696
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.