Changeset 51510 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Sep 15, 2011, 7:45:39 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (spipbb)

Location:
_plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang/spipbb.xml

  r49285 r51510  
  44        </langue>
  55        <langue code="bg" />
  6         <langue code="ca" />
   6        <langue code="ca">
   7                <traducteur nom="merce" />
   8        </langue>
  79        <langue code="cs" />
  810        <langue code="da" />
   
  1214        <langue code="en">
  1315                <traducteur nom="mark_baber" />
   16                <traducteur nom="davood" />
  1417        </langue>
  1518        <langue code="es" />
 • _plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang/spipbb_ca.php

  r45808 r51510  
  146146        'choix_squelettes' => 'Podeu escollir-ne altres, però els fitxers que substitueixen groupeforum.html i filforum.html han d\'existir!',
  147147        'citer' => 'Citar',
  148         'cocher' => 'cocher', # NEW
   148        'cocher' => 'marcar',
  149149        'col_avatar' => 'Avatar',
  150150        'col_date_crea' => 'Data registre',
 • _plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang/spipbb_en.php

  r45808 r51510  
  229229        'forums_categories' => 'Miscellaneous',
  230230        'forums_spipbb' => 'SpipBB forums',
  231         'forums_titre' => 'My first forum',
   231        'forums_titre' => 'My first forum', # MODIF
  232232        'fromphpbb_erreur_db_phpbb_config' => 'Impossible to read config value in phpBB database',
  233233        'fromphpbb_migre_categories' => 'Categories migration',
   
  332332        'mot_groupe_moderation' => 'Keywords group used for SpipBB moderation',
  333333        'mot_postit' => 'Post-it
  334  _ A post-it is placed underneath announcements, before ordinary messages. It only appears once in the list.',
   334 _ A post-it is placed underneath announcements, before ordinary messages. It only appears once in the list.', # MODIF
  335335
  336336        // N
 • _plugins_/spipBB/dev/2_1_0/lang/spipbb_sk.php

  r50306 r51510  
  316316        'messages_derniers' => 'Najnovšie príspevky',
  317317        'messages_laisser_nom' => 'dať meno',
  318         'messages_supprimer_titre_dpt' => 'For the posts:',
   318        'messages_supprimer_titre_dpt' => 'Pre príspevky:',
  319319        'messages_supprimer_tous' => 'Odstrániť',
  320320        'messages_voir_dernier' => 'Prejsť na posledný príspevok',
   
  454454        'sw_modo_can_spam' => 'Povoliť moderátorom posielať spamové slová',
  455455        'sw_nb_spam_ban_titre' => 'Počet urážok predtým, ako bude používateľ automaticky vylúčený',
  456         'sw_pm_spam_warning_message' => 'This is a warning. You have tried to post a word that is defined as spam on this website. Please stop.',
   456        'sw_pm_spam_warning_message' => 'Toto je varovanie. Pokúsili ste sa poslať slovo, ktoré je na tejto stránke definované ako spamové. Prosím, prestaňte.',
  457457        'sw_pm_spam_warning_titre' => 'Pozor.',
  458         'sw_send_pm_warning' => '<strong>Send a PM to the user</strong> to warn them when they submit a post containing a prohibited word',
   458        'sw_send_pm_warning' => '<strong>Poslať súkromnú správu používateľovi</strong> ako varovanie, keď pošle príspevok, v ktorom je zakázané slovo',
  459459        'sw_spam_forum_titre' => 'Riadenie podozrivých príspevkov',
  460460        'sw_spam_titre' => 'Filtrovanie spamu',
  461         'sw_spam_words_action' => 'From this control panel you can add, edit, and remove spam words. Wildcards (*) are accepted in the word field. For example, *test* will match detestable, test* would match testing, *test would match detest.',
  462         'sw_spam_words_mass_add' => 'Paste or type your spam words lists into the text area. Separate each spam word by either a comma, semi-colon, or line-break',
   461        'sw_spam_words_action' => 'V tomto ovládacom paneli môžete pridávať, upravovať a odstraňovať spamové slová. V poliach pre slová sa akceptujú zástupné znak *. Napríklad, {{*test*}} bude zastupovať slová ako {otestovať,} test* bude zastupovať slová ako {testovanie,} {{*test}} bude zastupovať slová ako {atest.}',
   462        'sw_spam_words_mass_add' => 'Prilepte alebo napíšte svoje zoznamy spamových slov do veľkého textového poľa. Každé spamové slovo oddeľte čiarkou, bodkočiarkou alebo prázdnym riadkom.',
  463463        'sw_spam_words_titre' => 'Filtrovanie slov v spamoch',
  464464        'sw_spam_words_url_add' => 'Napíšte www adresu súboru, ktorý obsahuje zoznam slov vo vyššie uvedenej forme. Príklad: http://spipbb.spip-zone.info/IMG/csv/spamwordlist.csv .',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.