Changeset 54099 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Nov 6, 2011, 2:42:53 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (csvimport)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/csv_import/lang/csvimport_sk.php

  r51463 r54099  
  2121        'champs_csv' => 'Polia v súbore CSV',
  2222        'champs_table' => 'Polia v tabuľke',
  23         'confirmation_ajout_base' => 'Le CSV a été correctement ajouté à la base !', # NEW
   23        'confirmation_ajout_base' => 'CSV bolo úspešne pridané do databázy!',
  2424        'correspondance_incomplete' => 'Súvzťažnosti v tabuľkách CSV sú neúplné.',
  2525        'correspondance_indefinie' => 'Súvzťažnosti v tabuľkách CSV nie sú definované.',
   
  3232        // E
  3333        'erreurs_ajout_base' => 'Pri vkladaní do databázy vzniklo @nb@ chýb.',
  34         'etape' => '(Étape @step@ sur 3)', # NEW
   34        'etape' => '(@step@. krok z 3)',
  3535        'export_classique' => 'štadardný CSV (,)',
  3636        'export_excel' => 'CSV Excelu (;)',
   
  3939        'export_tabulation' => 'CSV oddelený tabulátorom',
  4040        'exporter' => 'Exportovať',
  41         'extrait_CSV_importe' => 'Extrait du fichier CSV importé : ', # NEW
  42         'extrait_table' => 'Extrait de la table "@nom_table@" : ', # NEW
   41        'extrait_CSV_importe' => 'Extrahovať z nahratého súboru CSV:',
   42        'extrait_table' => 'Vypísať z tabuľky "@nom_table@":',
  4343
  4444        // F
   
  5959        // N
  6060        'nb_enregistrements' => '@nb@ uložených záznamov',
  61         'noms_colonnes_CSV' => 'Noms des colonnes (attendus) du fichier CSV à importer : ', # NEW
   61        'noms_colonnes_CSV' => '(Očakávané) názvy stĺpcov v súbore CSV, ktorý sa má nahrať:',
  6262
  6363        // P
  6464        'pas_importer' => 'Nenahrávať',
  6565        'premieres_lignes' => '@nb@ prvých riadkov v súbore.',
  66         'previsualisation_CSV_integre' => 'Prévisualisation des @nb@ premières lignes du fichier CSV intégrées à la table : ', # NEW
   66        'previsualisation_CSV_integre' => 'Ukážka prvých @nb@ riadkov zo súboru CSV začleneného do tabuľky:',
  6767        'probleme_chargement_fichier' => 'Problém pri spúšťaní súboru',
  6868        'probleme_chargement_fichier_erreur' => 'Problém pri spúšťaní súboru (chyba @erreur@).',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.