Changeset 56216 in spip-zone for _plugins_/acces_restreint


Ignore:
Timestamp:
Jan 3, 2012, 11:04:11 AM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (accesrestreint)

Location:
_plugins_/acces_restreint/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/acces_restreint/trunk/lang/accesrestreint.xml

  r55501 r56216  
  1818                <traducteur nom="davood" />
  1919        </langue>
   20        <langue code="fr" />
  2021        <langue code="fr_tu">
  2122                <traducteur nom="beatnick" />
 • _plugins_/acces_restreint/trunk/lang/accesrestreint_sk.php

  r55501 r56216  
  99
  1010        // A
  11         'ajouter_droits_auteur' => 'Dať mi prístup do tejto zóny',
  12         'aucune_zone' => 'Žiadne zóny',
   11        'ajouter_droits_auteur' => 'Udeliť mi prístup do tejto oblasti',
   12        'aucune_zone' => 'Žiadne oblasti',
  1313        'auteurs' => 'autori',
  1414
  1515        // B
  16         'bouton_configurer_acces' => 'Configuration des accès .htaccess', # NEW
  17         'bouton_creer_la_zone' => 'Vytvoriť novú zónu',
   16        'bouton_configurer_acces' => 'Nastavenie prístupu cez .htaccess',
   17        'bouton_creer_la_zone' => 'Vytvoriť novú oblasť',
  1818
  1919        // C
  2020        'colonne_id' => 'Č.',
  21         'confirmer_ajouter_auteurs' => 'Určite chcete pridať tohto autora do tejto zóny?',
  22         'confirmer_retirer_auteur_zone' => 'Určite chcete odstrániť tohto autora z tejto zóny?',
  23         'confirmer_retirer_auteurs' => 'Určite chcete odstrániť všetkých autorov z tejto zóny?',
  24         'confirmer_retirer_rubrique_zone' => 'Êtes vous sûr de vouloir retirer cette rubrique de cette zone ?', # NEW
  25         'confirmer_supprimer_zone' => 'Určite chcete odstrániť túto zónu?',
  26         'creer_zone' => 'Vytvoriť novú zónu',
   21        'confirmer_ajouter_auteurs' => 'Určite chcete pridať tohto autora do tejto oblasti?',
   22        'confirmer_retirer_auteur_zone' => 'Určite chcete odstrániť tohto autora z tejto oblasti?',
   23        'confirmer_retirer_auteurs' => 'Určite chcete odstrániť všetkých autorov z tejto oblasti?',
   24        'confirmer_retirer_rubrique_zone' => 'Určite chcete odstrániť túto rubriku z tejto oblasti?',
   25        'confirmer_supprimer_zone' => 'Určite chcete odstrániť túto oblasť?',
   26        'creer_zone' => 'Vytvoriť novú oblasť',
  2727
  2828        // D
   
  3030
  3131        // E
  32         'explication_creer_htaccess' => 'Cette option interdit la lecture des documents joints si le texte auquel ils se rattachent n\'est pas publi&eacute', # NEW
   32        'explication_creer_htaccess' => 'Táto možnosť bráni čítaniu pripojeného súboru, ak text ku ktorému je pripojený, nie je publikovaný',
  3333
  3434        // I
  3535        'icone_menu_config' => 'Obmedzený prístup',
  36         'icone_supprimer_zone' => 'Odstrániť túto zónu',
  37         'info_1_zone' => '1 zone', # NEW
   36        'icone_supprimer_zone' => 'Odstrániť túto oblasť',
   37        'info_1_zone' => '1 oblasť',
  3838        'info_acces_restreint' => 'Prístup na túto stránku je obmedzený. Prosím, prihláste sa, aby ste mohli pokračovať',
  3939        'info_ajouter_auteur' => 'Pridať tohto autora',
  4040        'info_ajouter_auteurs' => 'Pridať všetkých autorov',
  41         'info_ajouter_zones' => 'Pridať všetky zóny',
   41        'info_ajouter_zones' => 'Pridať všetky oblasti',
  4242        'info_aucun_acces' => 'Nepovolený prístup',
  43         'info_aucun_auteur' => 'V tejto zóne nie sú žiadni autori',
  44         'info_aucune_zone' => 'Žiadne zóny',
  45         'info_auteurs_lies_zone' => 'Autori s prístupom do tejto zóny',
  46         'info_lien_action_proteger' => 'Obmedziť prístup do tejto zóny',
  47         'info_nb_zones' => '@nb@ zones', # NEW
  48         'info_page' => 'Táto stránka vám umožňuje vytvoriť na vašej stránke zóny s obmedzeným prístupom',
   43        'info_aucun_auteur' => 'V tejto oblasti nie sú žiadni autori',
   44        'info_aucune_zone' => 'Žiadne oblasti',
   45        'info_auteurs_lies_zone' => 'Autori s prístupom do tejto oblasti',
   46        'info_lien_action_proteger' => 'Obmedziť prístup do tejto oblasti',
   47        'info_nb_zones' => '@nb@ oblastí',
   48        'info_page' => 'Táto stránka vám umožňuje vytvoriť na vašej stránke oblasti s obmedzeným prístupom',
  4949        'info_retirer_auteurs' => 'Odstrániť všetkých autorov',
  50         'info_retirer_zone' => 'Odstrániť zo zóny',
  51         'info_retirer_zones' => 'Odstrániť zo všetkých zón',
  52         'info_rubrique_dans_zone' => 'Táto rubrika je v zóne:',
  53         'info_rubrique_dans_zones' => 'Táto rubrika je v zónach:',
   50        'info_retirer_zone' => 'Odstrániť z oblasti',
   51        'info_retirer_zones' => 'Odstrániť zo všetkých oblastí',
   52        'info_rubrique_dans_zone' => 'Táto rubrika sa nachádza v oblasti:',
   53        'info_rubrique_dans_zones' => 'Táto rubrika sa nachádza v oblastiach:',
  5454
  5555        // L
  56         'label_creer_htaccess' => 'Accès aux document joints par leur URL', # NEW
  57         'label_creer_htaccess_non' => 'autoriser la lecture', # NEW
  58         'label_creer_htaccess_oui' => 'interdire la lecture', # NEW
   56        'label_creer_htaccess' => 'Prístup k pripojeným súborom podľa ich adresy',
   57        'label_creer_htaccess_non' => 'Povoliť čítanie',
   58        'label_creer_htaccess_oui' => 'Zakázať čítanie',
  5959
  6060        // M
  61         'modifier_zone' => 'Upraviť zónu',
   61        'modifier_zone' => 'Upraviť oblasť',
  6262
  6363        // P
   
  6969        // R
  7070        'rubriques' => 'rubriky',
  71         'rubriques_zones_acces' => 'Rubriky v tejto zóne',
   71        'rubriques_zones_acces' => 'Rubriky v tejto oblasti',
  7272
  7373        // S
  74         'selectionner_une_zone' => 'Vyberte zónu s obmedzeným prístupom',
   74        'selectionner_une_zone' => 'Vyberte oblasť s obmedzeným prístupom',
  7575
  7676        // T
  77         'texte_ajouter_zone' => 'Ajouter une zone', # NEW
  78         'texte_creer_associer_zone' => 'Créer et associer une zone', # NEW
   77        'texte_ajouter_zone' => 'Pridať oblasť',
   78        'texte_creer_associer_zone' => 'Vytvoriť a prepojiť oblasť',
  7979        'titre' => 'Názov',
  80         'titre_ajouter_zone' => 'Pridať zónu s obmedzeným prístupom',
   80        'titre_ajouter_zone' => 'Pridať oblasť s obmedzeným prístupom',
  8181        'titre_boite_protegee_non' => 'Neobmedzený prístup',
  8282        'titre_boite_protegee_oui' => 'Obmedzený prístup',
  83         'titre_cadre_modifier_zone' => 'Upraviť zónu',
   83        'titre_cadre_modifier_zone' => 'Upraviť oblasť',
  8484        'titre_page_config' => 'Nastaviť prístupové práva',
  85         'titre_table' => 'Všetky zóny s obmedzeným prístupom',
  86         'titre_zone_acces' => 'Zone d\'accès restreint', # NEW
  87         'titre_zones_acces' => 'Zóny s obmedzeným prístupom',
   85        'titre_table' => 'Všetky oblasti s obmedzeným prístupom',
   86        'titre_zone_acces' => 'Oblasť s obmedzeným prístupom',
   87        'titre_zones_acces' => 'Oblasti s obmedzeným prístupom',
  8888        'toutes' => 'Všetky',
  8989
  9090        // V
  91         'voir_toutes' => 'Zobraziť všetky zóny',
   91        'voir_toutes' => 'Zobraziť všetky oblasti',
  9292
  9393        // Z
  94         'zone_numero' => 'ZÓNA ČÍSLO:',
  95         'zone_restreinte_espace_prive' => 'Obmedzte prístup do tejto zóny v súkromnej zóne',
  96         'zone_restreinte_publique' => 'Obmedzte prístup do tejto zóny na verejnej stránke'
   94        'zone_numero' => 'OBLASŤ ČÍSLO:',
   95        'zone_restreinte_espace_prive' => 'Obmedzte prístup do tejto oblasti v súkromnej zóne',
   96        'zone_restreinte_publique' => 'Obmedzte prístup do tejto oblasti na verejne prístupnej stránke'
  9797);
  9898
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.