Changeset 56940 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 11, 2012, 10:24:23 PM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (menus)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus_sk.php

  r55578 r56940  
  2626        'description_menu_rubriques_articles' => 'Zobrazí zoznam rubrík, v ktorom môžu byť podrubriky a články včlenené do rôznych úrovní. Podľa predvolených nastavení sa zobrazia všetky rubriky počnúc koreňovým adresárom stránky a budú zotriedené podľa názvu (najprv čísla, potom písmená). Články v danej rubrike budú vždy uvedené po jej podrubrikách.',
  2727        'description_menu_secteurlangue' => 'This entry can be used by sites which have one language per sector. It displays a menu which lists the sections of the sector corresponding to the language of the page, and if desired the subsections to several levels. By default, all sections are shown from the site root, sorted by title (numerically then alphabetically).',
  28         'description_menu_texte_libre' => 'Jednoducho text, ktorý chcete', # MODIF
   28        'description_menu_texte_libre' => 'Jednoducho text, ktorý chcete, alebo kód jazyka SPIP (<:...:>)',
  2929
  3030        // E
   
  8989        'erreur_parametres' => 'V parametroch stránky je chyba',
  9090        'erreur_type_menu' => 'Musíte si vybrať typ menu',
  91         'erreur_type_menu_inexistant' => 'Ce type de menu n\'est pas/plus disponible', # NEW
   91        'erreur_type_menu_inexistant' => 'Tento typ menu (už viac) nie je dostupný',
  9292
  9393        // F
   
  121121
  122122        // I
  123         'info_afficher_articles' => 'Les articles seront inclus dans le menu.', # NEW
  124         'info_articles_max' => 'Seulement si la rubrique contient au plus @max@ articles', # NEW
  125         'info_articles_max_affiches' => 'Affichage limité à @max@ articles', # NEW
  126         'info_classe_parent' => 'Classe des éléments parents : ', # NEW
   123        'info_afficher_articles' => 'Články budú zaradené do menu.',
   124        'info_articles_max' => 'Iba ak v rubrike nie je viac ako @max@ článkov',
   125        'info_articles_max_affiches' => 'Zobrazenie obmedzené na @max@ článkov',
   126        'info_classe_parent' => 'Trieda nadradených prvkov: ',
  127127        'info_connexion_obligatoire' => 'Vyžaduje sa prihlásenie',
  128128        'info_deconnexion_obligatoire' => 'Iba keď ste odhlásený',
  129         'info_masquer_articles_uniques' => 'Articles uniques masqués', # NEW
   129        'info_masquer_articles_uniques' => 'Unikátne články skryté',
  130130        'info_numero_menu' => 'MENU ČÍSLO:',
  131131        'info_page_speciale' => 'Odkaz na stránku "@page@"',
  132132        'info_page_speciale_zajax' => 'Modalbox pre stránku "@page@" bloku "@bloc@" ',
  133         'info_rubrique_courante' => 'Rubrique courante', # NEW
  134         'info_rubriques_exclues' => ' / sauf rubrique(s) @id_rubriques@', # NEW
  135         'info_rubriques_max_affichees' => 'Affichage limité à @max@ rubriques', # NEW
  136         'info_secteur_exclus' => ' / sauf secteur(s) @id_secteur@', # NEW
   133        'info_rubrique_courante' => 'Aktuálna rubrika',
   134        'info_rubriques_exclues' => ' /okrem rubriky (-ík) @id_rubriques@',
   135        'info_rubriques_max_affichees' => 'Zobrazenie obmedzené na @max@ rubrík',
   136        'info_secteur_exclus' => ' /okrem sektora (-ov) @id_secteur@',
  137137        'info_sousrub_cond' => 'Sú zobrazené iba podrubriky aktuálnej rubriky.',
  138138        'info_tous_groupes_mots' => 'Všetky skupiny kľúčových slov',
   
  140140        'info_tri' => 'Triedenie:',
  141141        'info_tri_alpha' => '(abecedné)',
  142         'info_tri_articles' => 'Tri des articles :', # NEW
   142        'info_tri_articles' => 'Roztriediť články:',
  143143        'info_tri_num' => '(číselné)',
  144144
   
  165165
  166166        // T
  167         'tous_les_articles' => '... Tous les articles', # NEW
  168         'toutes_les_rubriques' => '... Toutes les rubriques' # NEW
   167        'tous_les_articles' => '... Všetky články',
   168        'toutes_les_rubriques' => '... Všetky rubriky'
  169169);
  170170
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.