Changeset 57005 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 13, 2012, 8:23:33 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (compagnon)

Location:
_core_/plugins/compagnon/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/compagnon/lang/compagnon_ar.php

  r56858 r57005  
  3838        'c_rubrique_publier_texte' => 'لا يمكن ان يظهر اي قسم في الموقع العمومي
  3939                الا حين يكون فيه محتوى منشور. مثلاً مقال منشور.
  40                 قم اذاً بإنشاء مقال. يمكنك إنشاءه من هذه الصفحة، تحت وصف القسم.',
   40                قم اذاً بإنشاء مقال. يمكنك إنشاءه من هذه الصفحة، تحت وصف القسم.', # MODIF
  4141        'c_rubriques_creer' => 'إنشاء أول قسم!', # MODIF
  4242        'c_rubriques_creer_texte' => 'الأقسام هي البنية الأساسية للموقع.
  4343                يمكنك إنشاء مقالات في داخلها.
  44                 فابدأ بإنشاء القسم الأول.',
   44                فابدأ بإنشاء القسم الأول.', # MODIF
  4545
  4646        // E
 • _core_/plugins/compagnon/lang/compagnon_sk.php

  r56858 r57005  
  1919        'c_accueil_texte' => 'Práve ste sa dostali do súkromnej zóny SPIPu.',
  2020        'c_accueil_texte_revenir' => '          Táto stránka uvádza najnovšiu redakčnú aktivitu na vašej stránke.
  21                 Túto stránku môžete navštíviť kedykoľvek kliknutím na ikonu domčeka
  22                             na vrchu pod svojím menom.', # MODIF
   21                Na túto stránku sa môžete kedykoľvek vrátiť kliknutím na ikonu domčeka
   22                            na vrchu pod svojím menom.',
  2323        'c_article_redaction' => 'Článok sa upravuje',
  2424        'c_article_redaction_redacteur' => 'Článok sa upravuje',
  25         'c_article_redaction_redacteur_texte' => 'Pour proposer votre article aux administrateurs du site et aux autres rédacteurs,
  26                 dans le cadre sur le côté, changez « en cours de rédaction » par « proposé à la publication ».', # NEW
  27         'c_article_redaction_texte' => 'Pour publier le contenu de cet article sur le site public, il faut changer son statut.
  28                 Dans le cadre sur le côté, changez « en cours de rédaction » par « publié en ligne ».', # NEW
  29         'c_articles_creer' => 'Comment créer un article ?', # NEW
  30         'c_articles_creer_texte' => 'Vous ne pourrez créer un article depuis cette page
  31                 qu\'à partir du moment où il existe une rubrique dans votre site.
  32                 Vous pouvez la créer depuis le menu « Édition », puis « Rubriques ».', # NEW
   25        'c_article_redaction_redacteur_texte' => 'Na to, aby bol váš článok odoslaný administrátorom stránky a iným redaktorom,
   26                v ráme na boku zmeňte stav "upravuje sa" na "odoslaný na schválenie".',
   27        'c_article_redaction_texte' => 'Zmeňte stav spracovania článku, aby bol jeho text publikovaný na verejne prístupnej stránke.
   28                V ráme na boku zmeňte stav "upravuje sa" na "publikovaný online".',
   29        'c_articles_creer' => 'Vytvoriť komentár k článku?',
   30        'c_articles_creer_texte' => 'Vytvoriť článok môžete na tejto stránke, iba ak
   31                na vašej stránke existuje aspoň jedna rubrika.
   32                Môžete ho vytvoriť pomocou menu "Upraviť", potom "Rubriky".',
  3333        'c_job' => 'Čo treba urobiť…',
  34         'c_job_texte' => 'Cette page liste les prochaines tâches de maintenance
  35                 que doit effectuéer SPIP. Ces tâches sont exécutées à interval régulier
  36                 ou ponctuellement pour des traitements lourds demandés par des plugins,
  37                 tel que l\'envoi d\'email en masse.', # NEW
  38         'c_rubrique_publier' => 'Vytvorte článok', # MODIF
  39         'c_rubrique_publier_texte' => 'Une rubrique n\'est visible sur le site public
  40                 qu\'à partir du moment où elle contient au moins un contenu publié dedans. Par exemple, un article publié.
  41                 Créez donc un article. Vous pouvez le faire depuis cette page, sous le descriptif de votre rubrique.', # NEW
  42         'c_rubriques_creer' => 'Vytvorte prvú rubriku!', # MODIF
   34        'c_job_texte' => 'Na tejto stránke sú uvedené nabližšie úlohy údržby,
   35                ktoré SPIP musí vykonať. Tieto úlohy sa vykonávajú v pravidelných intervaloch
   36                alebo presne na spracovanie veľkých požiadaviek zásuvných modulov,
   37                ako odoslanie hromadných e-mailov.',
   38        'c_rubrique_publier' => 'Vytvorte článok',
   39        'c_rubrique_publier_texte' => 'Rubrika je publikovaná, len čo
   40                obsahuje nejaký publikovaný text. Napríklad publikovaný článok.
   41                Takže vytvorte článok. Môžete to urobiť na tejto stránke pod popisom svojej rubriky.', # MODIF
   42        'c_rubriques_creer' => 'Vytvorte prvú rubriku!',
  4343        'c_rubriques_creer_texte' => 'Rubriky tvoria základnú štruktúru stránky.
  4444                V nich môžete vytvárať články.
  45                 Začnite vytvárať prvú rubriku.',
   45                Začnite vytvárať prvú rubriku.', # MODIF
  4646
  4747        // E
  4848        'explication_activer_compagnon' => 'Asistent pridáva komentáre na niektoré stránky
  49                         súkromnej zóny na pomoc s ovládaním SPIPu. Chcete ho aktivovať?', # MODIF
   49                        súkromnej zóny, aby vám pomohol s ovládaním SPIPu. Chcete ho aktivovať?',
  5050        'explication_reinitialiser_compagnon' => 'Správy, ktoré autor videl, sa už viac nezobrazujú.                    Chcete obnoviť tieto správy?',
  5151
   
  6666        'reinitialiser' => 'Obnoviť',
  6767        'reinitialiser_moi' => 'Áno, len tie, ktoré som už prečítal(a)',
  68         'reinitialiser_tous' => 'Áno, ktokoľvek je autor', # MODIF
   68        'reinitialiser_tous' => 'Áno, nech je autor ktokoľvek',
  6969
  7070        // T
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.