Changeset 57010 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 13, 2012, 8:23:39 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (dump)

Location:
_core_/plugins/dump/lang
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/dump/lang/dump_ar.php

  r55455 r57010  
  6262        // T
  6363        'texte_admin_tech_01' => 'يتيح لك هذا الخيار حفظمحتوى قاعدة البيانات في ملف يتم تخزينه في دليل @dossier@. لا تنسى أيضاً أن تسترد كامل دليل @img@، الذي يحتوي على الصور والمستندات المستخدمة في المقالات والأقسام.',
  64         'texte_admin_tech_02' => 'تحذير: لا يمكن إسترجاع هذه النسخة الاحتياطية إلا من خلال موقع تم تثبيته بالإصدار نفسه من SPIP . بالاخص لا يجب «تفريغ القاعدة» مع الامل بإعادة تثبيتها بعد التحديث... لمزيد من المعلومات راجع <a href="@spipnet@">دليل SPIP </a> .',
   64        'texte_admin_tech_02' => 'تحذير: لا يمكن إسترجاع هذه النسخة الاحتياطية إلا من خلال موقع تم تثبيته بالإصدار نفسه من SPIP . بالاخص لا يجب «تفريغ القاعدة» مع الامل بإعادة تثبيتها بعد التحديث... لمزيد من المعلومات راجع <a href="@spipnet@">دليل SPIP </a> .', # MODIF
  6565        'texte_restaurer_base' => 'إسترجاع محتوى النسخة الاحتياطية من القاعدة',
  6666        'texte_restaurer_sauvegarde' => 'يتيح لك هذا الخيار إسترجاع نسخة إحتياطية
   
  6868ان يكون قد حفظ في دليل @dossier@.
  6969توخى الحذر مع هذه الوظيفة: <b>اي تعديل أو فقدان في البيانات نهائي ولا يمكن
  70 التراجع عنه</b>.',
   70التراجع عنه</b>.', # MODIF
  7171        'texte_sauvegarde' => 'نسخ إحتياطي لمحتوى القاعدة',
  7272        'texte_sauvegarde_base' => 'إنشاء نسخة إحتياطية من القاعدة',
 • _core_/plugins/dump/lang/dump_en.php

  r55455 r57010  
  6262        // T
  6363        'texte_admin_tech_01' => 'This option letd you save the contents of the database as a file in the directory @dossier@. Do not forget to retrieve the whole @img@ directory, which contains the images and documents used in the articles and sections.',
  64         'texte_admin_tech_02' => 'Warning: this backup can ONLY be restored by the same version of SPIP that created it. You cannot "empty the database" and expect to reinstall the backup after an upgrade...  Refer to <a href="@spipnet@">SPIP documentation</a>.',
   64        'texte_admin_tech_02' => 'Warning: this backup can ONLY be restored by the same version of SPIP that created it. You cannot "empty the database" and expect to reinstall the backup after an upgrade...  Refer to <a href="@spipnet@">SPIP documentation</a>.', # MODIF
  6565        'texte_restaurer_base' => 'Restore a database content backup',
  6666        'texte_restaurer_sauvegarde' => 'This option allows you to restore a previous
   
  6868stored in the directory @dossier@.
  6969Be very careful with this feature: <b>any potential modifications or losses are
  70 irreversible.</b>',
   70irreversible.</b>', # MODIF
  7171        'texte_sauvegarde' => 'Backup database content',
  7272        'texte_sauvegarde_base' => 'Backup the database',
 • _core_/plugins/dump/lang/dump_sk.php

  r55740 r57010  
  6363        // T
  6464        'texte_admin_tech_01' => 'Táto možnosť vám umožňuje uložiť obsah databázy do súboru uloženého v priečinku @dossier@. Tiež nezabudnite obnoviť celý priečinok @img@, v ktorom sú obrázky a súbory, ktoré sa používajú v článkoch a rubrikách.',
  65         'texte_admin_tech_02' => 'Pozor: táto záloha môže byť obnovená IBA v takej verzii SPIPu, v ktorej bola vytvorená. Nemôžete "vyprázdniť databázu" a očakávať, že sa po aktualizácii preinštaluje zo zálohy. Viac informácii si môžete prečítať <a href="@spipnet@">v dokumentácii k SPIPu.</a>',
   65        'texte_admin_tech_02' => 'Pozor: táto záloha môže byť obnovená IBA v takej verzii SPIPu, v ktorej bola vytvorená. Nemôžete "vyprázdniť databázu" a očakávať, že sa po aktualizácii preinštaluje zo zálohy. Viac informácii si môžete prečítať <a href="@spipnet@">v dokumentácii k SPIPu.</a>', # MODIF
  6666        'texte_restaurer_base' => 'Obnoviť obsah databázy zálohy',
  6767        'texte_restaurer_sauvegarde' => 'Táto možnosť vám umožňuje obnoviť predchádzajúcu
   
  6969presunúť do priečinka @dossier@.
  7070Pri tejto funkcii buďte veľmi opatrní: <b>akékoľvek potenciálne zmeny ani straty
  71 sa nedajú odvolať.</b>',
   71sa nedajú odvolať.</b>', # MODIF
  7272        'texte_sauvegarde' => 'Záloha obsahu databázy',
  7373        'texte_sauvegarde_base' => 'Zálohovať databázu',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.