Changeset 57029 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 13, 2012, 8:24:03 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (contact)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/contact/trunk/lang/contact_sk.php

  r56223 r57029  
  3636        'champ_ville' => 'Mesto',
  3737        'configuration_barre_forum' => 'Pridať klávesový panel do diskusných fór.',
  38         'configuration_barre_impossible' => 'Un autre plugin interdit l\'usage du porte-plume dans l\'espace public, les réglages ci-dessous seront sans effets.', # MODIF
  39         'configuration_barre_oui' => 'View the complete bar typo.', # MODIF
   38        'configuration_barre_impossible' => 'Ak iný zásuvný modul zakazuje používanie porte-plume na verejne prístupnej stránke, nastavenia uvedené nižšie sa nebudú používať.',
   39        'configuration_barre_oui' => 'Zobraziť celý typografický panel.',
  4040        'configuration_champs_message' => 'Nastavenie modulu porte-plume.',
  41         'configuration_champs_message_explication' => 'Typo toolbar settings, associated to the text\'s message.', # MODIF
   41        'configuration_champs_message_explication' => 'Nastavenia typografického panela s nástrojmi priradeného k textu správy.',
  4242        'configuration_description' => 'Upravte si kontaktný formulár.',
  4343        'configuration_destinataires' => 'Príjemcovia',
  44         'configuration_destinataires_explication' => 'Choose one or more authors recipients your visitors may contact. When not defined, the first author will be used (the person who installed the website).', # MODIF
  45         'configuration_destinataires_plusieurs' => 'Allow visitors to choose among <b>several</b> recipient authors', # MODIF
  46         'configuration_destinataires_plusieurs_et' => 'Allow visitors to choose among <b>several</b> recipients from the selected list above andadd those from the group of authors eventually passed to the form.', # MODIF
  47         'configuration_destinataires_plusieurs_ou' => 'Allow visitors to choose among <b>several</b> recipients from the selected list above or from the group of authors eventually passed to the form', # MODIF
   44        'configuration_destinataires_explication' => 'Vyberte jedného autora alebo viacerých ako príjemcov, ktorých môžu návštevníci kontaktovať. Ak nič nezadáte, uvedie sa prvý autor (človek, ktorý nainštaloval stránku).',
   45        'configuration_destinataires_plusieurs' => 'Umožniť návštevníkom vybrať si z <b>niekoľkých</b> autorov ako príjemcov',
   46        'configuration_destinataires_plusieurs_et' => '... prevažne autori, ktorí môžu by eventuálne pridaní do formulára,',
   47        'configuration_destinataires_plusieurs_ou' => '... alebo skupinu autorov, ktorí môžu by eventuálne pridaní do formulára',
  4848        'configuration_destinataires_tous' => 'Medzi príjemcov kontaktného e-mailu pridať <b>všetkých</b> autorov.',
  49         'configuration_destinataires_tous_et' => 'Make <b>all</b> these authors as recipients of the email and add the group of authors passed to the form', # MODIF
   49        'configuration_destinataires_tous_et' => '... pridať skupinu autorov, ktorí môžu byť presunutí do formulára',
  5050        'configuration_destinataires_tous_ou' => '...alebo len tí, eventuálne pridaní do formulára',
  5151        'configuration_destinataires_un' => 'Prinútiť návštevníkov vybrať si <b>jedného</b> jedného príjemcu z tohto zoznamu',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.