Changeset 57088 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 14, 2012, 10:34:31 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (paquet-mediabox)

Location:
_core_/plugins/mediabox/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/mediabox/lang/paquet-mediabox_en.php

  r57013 r57088  
  1010        // M
  1111        'mediabox_description' => 'By default, all links to pictures (with a type attribute describing the mime/type of the picture) and
  12 links with the class <code>.mediabox</code> are enriched by multimedia box.
   12links with the CSS class <code>.mediabox</code> are enriched by multimedia box.
  1313
  1414You can configure each link on a case by case basis with additional classes:
   
  1717-* <code>boxHeight-90pc</code> enables to specify a height of 90% for the box
  1818
  19 A configuration panel lets you change the general settings to your liking, and the appearance of the box among the available skins.
   19A configuration panel lets you edit the general settings to your liking, and the appearance of the box among the available skins.
  2020
  21 This plugin works on skeletons which have the <code>#INSERT_HEAD</code> tag.', # MODIF
   21This plugin works on skeletons which have the <code>#INSERT_HEAD</code> tag.',
  2222        'mediabox_nom' => 'MediaBox',
  2323        'mediabox_slogan' => 'Media box'
 • _core_/plugins/mediabox/lang/paquet-mediabox_sk.php

  r57013 r57088  
  99
  1010        // M
  11         'mediabox_description' => 'Podľa predvolených nastavení všetky odkazy k obrázkom (s typom v parametre, ktorý uvádza mime/typ obrázka)
  12 
  13 a odkazy v triede <code>.mediabox</code> obohacuje multimediálny box.
  14 
  15 
   11        'mediabox_description' => 'Podľa predvolených nastavení všetky odkazy k obrázkom (s typom v parametre, ktorý uvádza mime/typ obrázka) a odkazy v triede <code>.mediabox</code> obohacuje multimediálny box.
  1612
  1713Každý odkaz môžete osobitne nastaviť pomocou doplnkových tried:
   
  2319-* <code>boxHeight-90pc</code> umožňuje zadať výšku poľa 90%.
  2420
   21Ovládací panel vám umožňuje všeobecné nastavenia podľa vašich želaní vybrať dizajn boxu z dostupných vzhľadov.
  2522
  26 
  27 Ovládací panel vám umožňuje všeobecné nastavenia podľa vašich želaní
  28 
  29 
  30 
  31 vybrať dizajn boxu z dostupných vzhľadov.
  32 
  33 
  34 
  35 
  36 
  37 Tento zásuvný modul funguje so šablónami, ktoré obsahujú tag <code>#INSERT_HEAD</code>', # MODIF
   23Tento zásuvný modul spolupracuje so šablónami, ktoré obsahujú tag <code>#INSERT_HEAD</code>',
  3824        'mediabox_nom' => 'Multimediálny box',
  3925        'mediabox_slogan' => 'Multimediálny box'
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.