Changeset 57095 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 14, 2012, 10:34:38 AM (8 years ago)
Author:
kent1@…
Message:

langues (barreoutils)

Location:
_core_/plugins/porte_plume/lang
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/porte_plume/lang/barreoutils.xml

  r56442 r57095  
  22        <langue code="ar" />
  33        <langue code="de" />
  4         <langue code="en" />
   4        <langue code="en">
   5                <traducteur nom="kent1" lien="http://trad.spip.org/auteur/kent1" />
   6        </langue>
  57        <langue code="es" />
  68        <langue code="fr" />
 • _core_/plugins/porte_plume/lang/barreoutils_en.php

  r57020 r57095  
  99
  1010        // B
  11         'barre_a_accent_grave' => 'Insert a capital A with grave accent: À', # MODIF
   11        'barre_a_accent_grave' => 'Insert À',
  1212        'barre_adresse' => 'Address',
  1313        'barre_aide' => 'Use the typographic short cuts to refine your layout',
   
  1616        'barre_barre' => 'Strike through the text',
  1717        'barre_bulle' => 'Help bubble',
  18         'barre_c_cedille_maj' => 'Insert capital C cedilla', # MODIF
   18        'barre_c_cedille_maj' => 'Insert Ç',
  1919        'barre_cadre' => 'Put in a &lt;cadre&gt;textarea&lt;/cadre&gt;',
  2020        'barre_caracteres' => 'Special characters',
   
  2424        'barre_code' => 'Edit a &lt;code&gt;computer code&lt;/code&gt;',
  2525        'barre_desindenter' => 'Unindent a line',
  26         'barre_e_accent_aigu' => 'Insert a capital E with acute accent: É', # MODIF
  27         'barre_e_accent_grave' => 'Insert capital E grave', # MODIF
  28         'barre_ea' => 'Insert æ', # MODIF
  29         'barre_ea_maj' => 'Insert Æ', # MODIF
   26        'barre_e_accent_aigu' => 'Insert É',
   27        'barre_e_accent_grave' => 'Insert È',
   28        'barre_ea' => 'Insert æ',
   29        'barre_ea_maj' => 'Insert Æ',
  3030        'barre_encadrer' => '[(Frame)] the paragraph',
  31         'barre_eo' => 'Insert an oe-ligature: œ', # MODIF
  32         'barre_eo_maj' => 'Insert a capital OE-ligature: Œ', # MODIF
   31        'barre_eo' => 'Insert œ',
   32        'barre_eo_maj' => 'Insert Œ',
  3333        'barre_euro' => 'Insert the € symbol',
  3434        'barre_exposant' => 'Put the text in &lt;sup&gt;superscript&lt;/sup&gt;',
   
  4141        'barre_gestion_anc_nom' => 'Anchor name',
  4242        'barre_gestion_anc_pointer' => 'Point to an anchor',
  43         'barre_gestion_caption' => 'Caption and Summary', # MODIF
   43        'barre_gestion_caption' => 'Caption and Summary',
  4444        'barre_gestion_colonne' => 'No. of columns',
  4545        'barre_gestion_cr_casse' => 'Match case',
   
  5151        'barre_gestion_cr_remplacer' => 'Replace',
  5252        'barre_gestion_cr_tout' => 'Replace all',
  53         'barre_gestion_entete' => 'Header', # MODIF
   53        'barre_gestion_entete' => 'Header',
  5454        'barre_gestion_ligne' => 'No. of lines',
  5555        'barre_gestion_taille' => 'Fixed size',
   
  5959        'barre_guillemets_simples' => 'Place between “single quotes“',
  6060        'barre_indenter' => 'Indent a line',
  61         'barre_inserer_cadre' => 'Insert a preformatted code (cadre)', # MODIF
   61        'barre_inserer_cadre' => 'Insert a preformatted code (cadre)',
  6262        'barre_inserer_caracteres' => 'Insert special characters',
  6363        'barre_inserer_code' => 'Insert a computer code (code)',
   
  9191        provide toolbars in forums, public crayons or other plugins
  9292        if their respective configurations allow it.',
  93         'explication_barre_outils_public_2' => 'You can choose not to load
  94         these scripts in to lighten public pages.
  95         Therefore, whatever configuration the forums, crayons or plugins have,
  96         no Quill toolbar will show automatically in the public site.', # MODIF
   93        'explication_barre_outils_public_2' => 'You can choose not to load these scripts to lighten public pages.
   94Therefore, whatever configuration the forums, crayons or plugins have, no Quill toolbar will appear automatically in the public site.',
  9795
  9896        // I
 • _core_/plugins/porte_plume/lang/barreoutils_sk.php

  r57020 r57095  
  99
  1010        // B
  11         'barre_a_accent_grave' => 'Vložiť veľké A s opačným dĺžňom: À', # MODIF
   11        'barre_a_accent_grave' => 'Vložiť À',
  1212        'barre_adresse' => 'Adresa',
  1313        'barre_aide' => 'Na úpravu vzhľadu použite klávesové skratky',
   
  1616        'barre_barre' => 'Prečiarknuť text',
  1717        'barre_bulle' => 'Bublinková nápoveď',
  18         'barre_c_cedille_maj' => 'Vložiť malé C s čiarkou', # MODIF
   18        'barre_c_cedille_maj' => 'Vložiť Ç',
  1919        'barre_cadre' => 'Dať do &lt;rámu&gt; textového poľa&lt;/rámu&gt;',
  2020        'barre_caracteres' => 'Špeciálne znaky',
   
  2424        'barre_code' => 'Upraviť &lt;kód&gt;počítačový kód&lt;/kód&gt;',
  2525        'barre_desindenter' => 'Zrušiť voľný riadok',
  26         'barre_e_accent_aigu' => 'Vložiť veľké dlhé E: É', # MODIF
  27         'barre_e_accent_grave' => 'Vložiť veľké E s opačným dĺžňom', # MODIF
  28         'barre_ea' => 'Vložiť æ', # MODIF
  29         'barre_ea_maj' => 'Vložiť Æ', # MODIF
   26        'barre_e_accent_aigu' => 'Vložiť É',
   27        'barre_e_accent_grave' => 'Vložiť È',
   28        'barre_ea' => 'Vložiť æ',
   29        'barre_ea_maj' => 'Vložiť Æ',
  3030        'barre_encadrer' => '[(Orámovať)] odsek',
  31         'barre_eo' => 'Vložiť zložku oe: œ', # MODIF
  32         'barre_eo_maj' => 'Vložiť veľkú zložku OE: Œ', # MODIF
   31        'barre_eo' => 'Vložiť œ',
   32        'barre_eo_maj' => 'Vložiť Œ',
  3333        'barre_euro' => 'Vložiť symbol €',
  3434        'barre_exposant' => 'Zmeniť text na &lt;sup&gt;horný index&lt;/sup&gt;',
   
  4141        'barre_gestion_anc_nom' => 'Názov kotvy',
  4242        'barre_gestion_anc_pointer' => 'Prepojiť s kotvou',
  43         'barre_gestion_caption' => 'Popisok a zhrnutie', # MODIF
   43        'barre_gestion_caption' => 'Legenda a zhrnutie',
  4444        'barre_gestion_colonne' => 'Počet stĺpcov',
  4545        'barre_gestion_cr_casse' => 'Rozlišovať malé a veľké písmená',
   
  5151        'barre_gestion_cr_remplacer' => 'Nahradiť',
  5252        'barre_gestion_cr_tout' => 'Nahradiť všetky',
  53         'barre_gestion_entete' => 'Hlavička', # MODIF
   53        'barre_gestion_entete' => 'Hlavička',
  5454        'barre_gestion_ligne' => 'Počet riadkov',
  5555        'barre_gestion_taille' => 'Pevná veľkosť',
   
  5959        'barre_guillemets_simples' => 'Dať do “jednoduchých úvodzoviek“',
  6060        'barre_indenter' => 'Vynechať riadok',
  61         'barre_inserer_cadre' => 'Vložiť predformátovaný kód (rám)', # MODIF
   61        'barre_inserer_cadre' => 'Vložiť predformátovaný kód (rám)',
  6262        'barre_inserer_caracteres' => 'Vložiť špeciálne znaky',
  6363        'barre_inserer_code' => 'Vložiť počítačový kód (kód)',
   
  9191 a poskytujú panely nástrojov v diskusných fórach, vo verejnom prostredí crayonov alebo iných zásuvných modulov
  9292 ak to ich nastavenia povoľujú.',
  93         'explication_barre_outils_public_2' => 'Môžete sa rozhodnúť, že nebudete spúšťať
  94  tieto skripty, aby ste odbremenili verejne prístupné stránky.
  95  Preto bez ohľadu na nastavenia diskusných fóra, crayonov alebo zásuvných modulov
  96  sa na verejne prístupnej stránke automaticky nezobrazí žiaden panel s nástrojmi Quill.', # MODIF
   93        'explication_barre_outils_public_2' => 'Môžete sa rozhodnúť, že nebudete spúšťať tieto skripty, aby ste odbremenili verejne prístupné stránky.
   94Preto bez ohľadu na nastavenia diskusných fóra, crayonov alebo zásuvných modulov
   95 sa na verejne prístupnej stránke automaticky nezobrazí žiaden panel s nástrojmi Porte Plume.',
  9796
  9897        // I
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.