Changeset 57097 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 14, 2012, 10:34:40 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (sites)

Location:
_core_/plugins/sites/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/sites/lang/sites_en.php

  r57022 r57097  
  2626        'bouton_exporter' => 'Export',
  2727        'bouton_importer' => 'Import',
  28         'bouton_radio_modere_posteriori' => 'post-moderation', # MODIF
  29         'bouton_radio_modere_priori' => 'pre-moderation', # MODIF
   28        'bouton_radio_modere_posteriori' => 'post-moderation',
   29        'bouton_radio_modere_priori' => 'pre-moderation',
  3030        'bouton_radio_non_syndication' => 'No syndication',
  3131        'bouton_radio_syndication' => 'Syndication:',
   
  7474        'info_site_reference' => 'Referenced sites online',
  7575        'info_site_refuse' => 'Website rejected',
  76         'info_site_syndique' => 'This site is syndicated...', # MODIF
   76        'info_site_syndique' => 'This site is syndicated...',
  7777        'info_site_valider' => 'Sites awaiting validation',
  7878        'info_sites_referencer' => 'Reference a site',
   
  8181        'info_statut_site_2' => 'Published',
  8282        'info_statut_site_3' => 'Submitted',
  83         'info_statut_site_4' => 'In the dustbin', # MODIF
   83        'info_statut_site_4' => 'In the dustbin',
  8484        'info_syndication' => 'syndication:',
  8585        'info_syndication_articles' => 'article(s)',
   
  9696        'label_exporter_publie_seulement_1' => 'Export only the published Web sites',
  9797        'label_fichier_import' => 'HTML file',
  98         'label_importer_les_tags_1' => 'Import tags as keywords', # MODIF
   98        'label_importer_les_tags_1' => 'Import tags as keywords',
  9999        'label_importer_statut_publie_1' => 'Automatically publish the Web sites',
  100100        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Update now',
   
  122122        'texte_expliquer_export_bookmarks' => 'You can export a list of websites as bookmark HTML format, so you can then import it into your browser or an online service',
  123123        'texte_expliquer_import_bookmarks' => 'You can import a list of websites from bookmark HTML format, from your browser or an online service of bookmarks management.',
  124         'texte_liens_sites_syndiques' => 'Links from syndicated sites can
  125    be held for moderation.Below is
  126    the default setting of syndicated
  127    sites on their creation. In
  128    any case, it is possible to
  129    release each link individually, or to
  130    choose to block all future links
  131    from a particular site.', # MODIF
   124        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Links from syndicated sites can be held for moderation. Below is the default setting of syndicated sites on their creation. In any case, it is possible to release each link individually, or to choose to block all future links from a particular site.',
  132125        'texte_messages_publics' => 'Public Messages on this article:',
  133         'texte_non_fonction_referencement' => 'You can opt not to use this automated feature, and enter the elements for that site manually...', # MODIF
  134         'texte_referencement_automatique' => '<b>Automated site referencing</b><br />You can reference a website quickly by indicating its URL, or the location of its syndication file, below. SPIP will automatically retrieve information from that site (title, description etc.).', # MODIF
   126        'texte_non_fonction_referencement' => 'You can opt not to use this automated feature, and enter the elements for that site manually...',
   127        'texte_referencement_automatique' => '<b>Automated site referencing</b><br />You can reference a website quickly by indicating below its URL or the location of its syndication file. SPIP will automatically retrieve informations from that Web site (title, description etc.).',
  135128        'texte_referencement_automatique_verifier' => 'Please verify the information provided by <tt>@url@</tt> before saving.',
  136         'texte_syndication' => 'If a site permits, it is possible to retrieve the list of
  137    its latest articles automatically. To do this, you must activate syndication.
  138   <blockquote><i>Some hosts disable this function;
  139   in which case, you cannot use RSS content syndication
  140   from your site.</i></blockquote>', # MODIF
   129        'texte_syndication' => 'If a site permits it, it is possible to retrieve the list of its latest articles automatically. To do this, you must activate syndication.
   130  <blockquote><i>Some hosts disable this function; in this case, you cannot use RSS content syndication from your site.</i></blockquote>',
  141131        'titre_articles_syndiques' => 'Syndicated articles taken from this site',
  142132        'titre_dernier_article_syndique' => 'Latest syndicated articles',
 • _core_/plugins/sites/lang/sites_sk.php

  r57022 r57097  
  2626        'bouton_exporter' => 'Exportovať',
  2727        'bouton_importer' => 'Nahrať',
  28         'bouton_radio_modere_posteriori' => 'Kontrola po publikovaní', # MODIF
  29         'bouton_radio_modere_priori' => 'Kontrola pred publikovaním', # MODIF
   28        'bouton_radio_modere_posteriori' => 'Kontrola po publikovaní',
   29        'bouton_radio_modere_priori' => 'Kontrola pred publikovaním',
  3030        'bouton_radio_non_syndication' => 'Žiadna syndikácia',
  3131        'bouton_radio_syndication' => 'Syndikácia:',
   
  7474        'info_site_reference' => 'Odkazované stránky online',
  7575        'info_site_refuse' => 'Zamietnutá stránka',
  76         'info_site_syndique' => 'This site is syndicated...', # MODIF
   76        'info_site_syndique' => 'Táto stránka je syndikovaná.',
  7777        'info_site_valider' => 'Stránky, ktoré čakajú na schválenie',
  7878        'info_sites_referencer' => 'Odkázať na stránku',
   
  8181        'info_statut_site_2' => 'Publikovaná',
  8282        'info_statut_site_3' => 'Odoslaná',
  83         'info_statut_site_4' => 'Do koša', # MODIF
   83        'info_statut_site_4' => 'Do koša',
  8484        'info_syndication' => 'syndikácia:',
  8585        'info_syndication_articles' => 'článok (-nky)',
   
  9696        'label_exporter_publie_seulement_1' => 'Exportovať iba publikované stránky',
  9797        'label_fichier_import' => 'Súbor HTML',
  98         'label_importer_les_tags_1' => 'Nahrať tagy vo forme kľúčových slov', # MODIF
   98        'label_importer_les_tags_1' => 'Nahrať tagy vo forme kľúčových slov',
  9999        'label_importer_statut_publie_1' => 'Automaticky publikovať stránky',
  100100        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Aktualizovať teraz',
   
  122122        'texte_expliquer_export_bookmarks' => 'Zoznam svojich záložiek môžete exportovať, aby ste ich nahrali do svojho prehliadača alebo internetovej služby na správu záložiek',
  123123        'texte_expliquer_import_bookmarks' => 'Zoznam záložiek vo formáte HTML môžete nahrať zo svojho prehliadača alebo internetovej služby na správu záložiek.',
  124         'texte_liens_sites_syndiques' => 'Links emanating from syndicated sites could
  125                         be blocked beforehand; the following
  126                         setting show the default setting of
  127                         syndicated sites after their creation. It
  128                         is, then, possible anyway to
  129                         block each link individually, or to
  130                         choose, for each site, to block the links coming
  131                         from any particular site.', # MODIF
   124        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Odkazy prichádzajúce zo syndikovaných stránok by mohli
   125                        byť zablokované dopredu; nasledujúce
   126                        nastavenie uvádza predvolené nastavenie
   127                        syndikovaných stránok po ich vytvorení. Potom
   128                        sa aj tak
   129                        dá zablokovať každý odkaz samostatne alebo
   130                        vybrať stránky, z ktorých sa budú prichádzajúce odkazy blokovať automaticky.',
  132131        'texte_messages_publics' => 'Verejné príspevky k článku:',
  133         'texte_non_fonction_referencement' => 'Môžete sa rozhodnúť nepoužívať túto automatizovanú funkciu a zadávať prvky z danej stránky manuálne.', # MODIF
  134         'texte_referencement_automatique' => '<b>Automatické odkazovanie na stránky</b><br />Na stránku môžete odkázať rýchlo uvedením jej adresy alebo adresy jej syndikačného súboru. SPIP automaticky získa údaje o stránke (názov, popis...).', # MODIF
   132        'texte_non_fonction_referencement' => 'Môžete sa rozhodnúť nepoužívať túto automatizovanú funkciu a zobrazovať prvky z danej stránky sami.',
   133        'texte_referencement_automatique' => '<b>Automatické odkazovanie na stránky</b><br />Na stránku môžete rýchlo odkázať uvedením jej adresy alebo adresy jej syndikačného súboru. SPIP automaticky získa údaje o stránke (názov, popis...).',
  135134        'texte_referencement_automatique_verifier' => 'Pred uložením, prosím, skontrolujte údaje z <tt>@url@</tt>.',
  136         'texte_syndication' => 'Zoznam nových funkcií sa dá získať automaticky, keď to stránka povoľuje
  137 Na to musíte aktivovať syndikáciu.
  138   <blockquote><i>Niektorí poskytovatelia hostingu deaktivujú túto funkciu;
   135        'texte_syndication' => 'Zoznam nových funkcií sa dá získať automaticky, keď to stránka povoľuje. Na to musíte aktivovať syndikáciu.
   136  <blockquote><i>Niektorí poskytovatelia webhostingu deaktivujú túto funkciu;
  139137 v tom prípade nemôžete využívať syndikáciu obsahu
  140    zo svojej stránky.</i></blockquote>', # MODIF
   138   zo svojej stránky.</i></blockquote>',
  141139        'titre_articles_syndiques' => 'Syndikované články stiahnuté z tejto stránky',
  142140        'titre_dernier_article_syndique' => 'Najnovšie syndikované články',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.