Changeset 57101 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 14, 2012, 10:34:44 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (urls)

Location:
_core_/plugins/urls_etendues/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/urls_etendues/lang/urls_en.php

  r57026 r57101  
  99
  1010        // A
  11         'actualiser_toutes' => 'Update all urls', # MODIF
   11        'actualiser_toutes' => 'Update all urls',
  1212
  1313        // B
   
  1616        // E
  1717        'erreur_arbo_2_segments_max' => 'You can\'t use more than two URL segments for an object',
  18         'explication_editer' => 'The advanced management of urls allows you to edit the url of the pages of each editorial object, and to manage the history of their evolution.', # MODIF
   18        'explication_editer' => 'The advanced management of URLs allows you to edit the URL of the pages of each editorial object, and to manage the history of their evolution.',
  1919
  2020        // I
   
  3232        'label_url' => 'New URL',
  3333        'label_url_minuscules_0' => 'Keep the title case',
  34         'label_url_minuscules_1' => 'Forcing lowercase urls', # MODIF
  35         'label_url_permanente' => 'Lock this URL (no update after modification of the object)', # MODIF
   34        'label_url_minuscules_1' => 'Forcing lowercase urls',
   35        'label_url_permanente' => 'Lock this URL (no update after modification of the object)',
  3636        'label_url_sep_id' => 'Character to separate the number added in case of duplicate',
  3737        'label_urls_activer_controle_oui' => 'Enable advanced management of URLs',
  3838        'label_urls_nb_max_car' => 'Maximum number of characters',
  3939        'label_urls_nb_min_car' => 'Minimum number of characters',
  40         'liberer_url' => 'Release', # MODIF
   40        'liberer_url' => 'Release',
  4141        'liste_des_urls' => 'All URLs',
  4242
   
  6060
  6161        // U
  62         'url_ajout_impossible' => 'An error has occurred. This URL couldn\'t be saved', # MODIF
   62        'url_ajout_impossible' => 'An error has occurred. This URL couldn\'t be saved',
  6363        'url_ajoutee' => 'The URL has been added',
  6464
  6565        // V
  66         'verifier_url_nettoyee' => 'The URL has been corrected, you can check before saving.', # MODIF
   66        'verifier_url_nettoyee' => 'The URL has been corrected, you can check before saving.',
  6767        'verrouiller_url' => 'Lock'
  6868);
 • _core_/plugins/urls_etendues/lang/urls_sk.php

  r57026 r57101  
  99
  1010        // A
  11         'actualiser_toutes' => 'Aktualizovať všetky adresy', # MODIF
   11        'actualiser_toutes' => 'Aktualizovať všetky URL',
  1212
  1313        // B
  14         'bouton_supprimer_url' => 'Odstrániť túto internetovú adresu',
   14        'bouton_supprimer_url' => 'Odstrániť túto URL',
  1515
  1616        // E
  1717        'erreur_arbo_2_segments_max' => 'Pre objekt nemôžete použiť viac ako dve zložky adresy',
  18         'explication_editer' => 'Pokročilé riadenie internetových adries vám umožňuje upravovať internetové adresy redakčných stránok každého objektu a spravovať históriu ich vývoja.', # MODIF
   18        'explication_editer' => 'Pokročilé riadenie internetových adries vám umožňuje upravovať internetové adresy (URL) redakčných stránok každého objektu a spravovať históriu ich vývoja.',
  1919
  2020        // I
  21         'icone_configurer_urls' => 'Nastaviť internetové adresy',
   21        'icone_configurer_urls' => 'Nastaviť URL',
  2222        'icone_controler_urls' => 'Zmysluplné adresy',
  23         'info_1_url' => '1 adresa',
   23        'info_1_url' => '1 URL',
  2424        'info_id_parent' => '#parent',
  25         'info_nb_urls' => '@nb@ internetových adries',
   25        'info_nb_urls' => '@nb@ URL',
  2626        'info_objet' => 'Objekt',
  2727
   
  2929        'label_tri_date' => 'Dátum',
  3030        'label_tri_id' => 'ID',
  31         'label_tri_url' => 'Adresa',
  32         'label_url' => 'Nová adresa',
  33         'label_url_minuscules_0' => 'Nechať veľké/malé písmená podľa nadpisu',
  34         'label_url_minuscules_1' => 'V internetových adresách používať malé písmená', # MODIF
  35         'label_url_permanente' => 'Zamknúť túto adresu (žiadne aktualizácie po úprave objektu)', # MODIF
   31        'label_tri_url' => 'URL',
   32        'label_url' => 'Nová URL',
   33        'label_url_minuscules_0' => 'Veľké/malé písmená ako v nadpise',
   34        'label_url_minuscules_1' => 'V URL používať malé písmená',
   35        'label_url_permanente' => 'Zamknúť túto URL (žiadne aktualizácie po úprave objektu)',
  3636        'label_url_sep_id' => 'Znak na oddelenie čísla, ktoré sa pridá v prípade duplikátu',
  3737        'label_urls_activer_controle_oui' => 'Aktivovať pokročilé riadenie internetových adries',
  3838        'label_urls_nb_max_car' => 'Maximálny počet znakov',
  3939        'label_urls_nb_min_car' => 'Minimálny počet znakov',
  40         'liberer_url' => 'Potvrdiť', # MODIF
  41         'liste_des_urls' => 'Všetky internetové adresy',
   40        'liberer_url' => 'Potvrdiť',
   41        'liste_des_urls' => 'Všetky URL',
  4242
  4343        // T
  44         'texte_type_urls' => 'Môžete si vybrať, ako sa vytvoria adresy stránky.',
   44        'texte_type_urls' => 'Na tomto mieste si môžete vybrať spôsob, akým sa budú vytvárať adresy stránok.',
  4545        'texte_type_urls_attention' => 'Varovanie: toto nastavenie bude fungovať, iba ak je súbor @htaccess@ správne nainštalovaný v koreňovom adresári stránky.',
  4646        'texte_urls_nb_max_car' => 'Ak bude názov dlhší, bude skrátený.',
  4747        'texte_urls_nb_min_car' => 'Ak bude názov kratší, použije sa jeho identifikačné číslo.',
  4848        'titre_gestion_des_urls' => 'Riadenie internetových adries',
  49         'titre_type_arbo' => 'Stromovité adresy',
  50         'titre_type_html' => 'Adresy z objektov HTML',
  51         'titre_type_libres' => 'Voľné adresy',
  52         'titre_type_page' => 'Adresy podľa stránky',
  53         'titre_type_propres' => 'Čisté adresy',
  54         'titre_type_propres2' => 'Čisté adresy +<tt>.html</tt>',
  55         'titre_type_propres_qs' => 'Čisté adresy v požiadavke',
  56         'titre_type_simple' => 'Jednoduché internetové adresy',
  57         'titre_type_standard' => 'Historické internetové adresy',
   49        'titre_type_arbo' => 'Stromovité URL',
   50        'titre_type_html' => 'URL ako objekty HTML',
   51        'titre_type_libres' => 'Nezávislé URL',
   52        'titre_type_page' => 'URL podľa stránky',
   53        'titre_type_propres' => 'Vlastné URL',
   54        'titre_type_propres2' => 'Vlastné URL +<tt>.html</tt>',
   55        'titre_type_propres_qs' => 'Vlastné URL v reťazci požiadavky',
   56        'titre_type_simple' => 'Jednoduché URL',
   57        'titre_type_standard' => 'Historické URL',
  5858        'titre_type_urls' => 'Typ internetových adries',
  59         'tout_voir' => 'Zobraziť všetky internetové adresy',
   59        'tout_voir' => 'Zobraziť všetky URL',
  6060
  6161        // U
  62         'url_ajout_impossible' => 'Došlo k chybe. Táto adresa sa nedá zaregistrovať.', # MODIF
   62        'url_ajout_impossible' => 'Došlo k chybe. Táto URL sa nedá zaregistrovať.',
  6363        'url_ajoutee' => 'Internetová adresa bola pridaná',
  6464
  6565        // V
  66         'verifier_url_nettoyee' => 'Internetová adresa bola opravená, môžete ju pred uložením skontrolovať.', # MODIF
   66        'verifier_url_nettoyee' => 'URL bola opravená, môžete ju pred uložením skontrolovať.',
  6767        'verrouiller_url' => 'Zamknúť'
  6868);
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.