Changeset 57186 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 16, 2012, 9:53:41 AM (8 years ago)
Author:
george@…
Message:

langues (paquet-svp)

Location:
_core_/plugins/svp/lang
Files:
1 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/svp/lang/paquet-svp.xml

  r56449 r57186  
  11<traduction module="paquet-svp" gestionnaire="salvatore" url="http://trad.spip.org" source="svn://zone.spip.org/spip-zone/_core_/plugins/svp/lang/" reference="fr">
   2        <langue code="ar">
   3                <traducteur nom="George" lien="http://trad.spip.org/auteur/جورج-قندلفت" />
   4        </langue>
  25        <langue code="fr" />
  36        <langue code="sk">
 • _core_/plugins/svp/lang/paquet-svp_sk.php

  r57025 r57186  
  99
  1010        // S
  11         'svp_description' => 'Tento zásuvný modul poskytuje, po prvé, aplikáciu umožňujúcu zber, vykonávať vyhľadávania na základe viacerých kritérií a poskytnúť informácie
  12         zásuvným modulom SPIPu – funkčné moduly, farebné motívy i šablóny aj iné súčasti a po druhé nové rozhranie nastavení zásuvných modulov riadi závislosti medzi zásuvnými modulmi.', # MODIF
   11        'svp_description' => 'Tento zásuvný modul poskytuje, po prvé, aplikáciu umožňujúcu vykonávať vyhľadávania na základe viacerých kritérií, vyhľadať a zobraziť informácie o zásuvných moduloch SPIPu (funkčných moduloch, farebných motívoch i šablónach) a po druhé, nové rozhranie nastavení zásuvných modulov riadi závislosti medzi zásuvnými modulmi.',
  1312        'svp_slogan' => 'Server na zisťovanie informácií o zásuvných moduloch a ich sťahovanie'
  1413);
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.