Changeset 57193 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 16, 2012, 9:53:57 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (saisies)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_sk.php

  r56257 r57193  
  2323        'construire_ajouter_champ' => 'Pridať pole',
  2424        'construire_attention_enregistrer' => 'Nezabudnite uložiť zmeny!',
  25         'construire_attention_modifie' => 'Le formulaire ci-dessous est différent du formulaire initial. Vous avez la possibilité de le réinitialiser à son état avant vos modifications.', # NEW
  26         'construire_attention_supprime' => 'Vos modifications comportent des suppressions de champs. Veuillez confirmer l\'enregistrement de cette nouvelle version du formulaire.', # NEW
   25        'construire_attention_modifie' => 'Tento formulár sa odlišuje od pôvodného. Máte možnosť ho obnoviť do stavu pred svojimi zmenami.',
   26        'construire_attention_supprime' => 'Medzi vašimi zmenami je vymazanie niekoľkých polí. Potvrďte, prosím, registráciu tejto verzie formulára.',
  2727        'construire_aucun_champs' => 'V tomto formulári nie je momentálne žiadne pole',
  2828        'construire_confirmer_supprimer_champ' => 'Chcete odstrániť toto pole?',
  29         'construire_info_nb_champs_masques' => '@nb@ champ(s) masqué(s) le temps de configurer le groupe.', # NEW
  30         'construire_position_explication' => 'Indiquez devant quel autre champ sera placé celui-ci.', # NEW
   29        'construire_info_nb_champs_masques' => '@nb@ skryté (-ých) pole (-í/-ia) času na nastavenie skupiny.',
   30        'construire_position_explication' => 'Uveďte akékoľvek ďalšie pole predtým, ako sa vloží.',
  3131        'construire_position_fin_formulaire' => 'Na koniec formulára',
  3232        'construire_position_fin_groupe' => 'Na koniec skupiny @groupe@',
  3333        'construire_position_label' => 'Umiestnenie poľa',
  34         'construire_reinitialiser' => 'Réinitialiser le formulaire', # NEW
  35         'construire_reinitialiser_confirmer' => 'Vous allez perdre toutes vos modifications. Êtes-vous sûr de vouloir revenir au formulaire initial ?', # NEW
   34        'construire_reinitialiser' => 'Znova načítať formulár',
   35        'construire_reinitialiser_confirmer' => 'Stratíte všetky svoje zmeny. Určite sa chcete vrátiť na pôvodný formulár?',
  3636        'construire_verifications_aucune' => 'Žiadne',
  3737        'construire_verifications_label' => 'Typ overenia, ktorý sa má vykonať',
  3838
  3939        // E
  40         'erreur_option_nom_unique' => 'Ce nom est déjà utilisé par un autre champ et il doit être unique dans ce formulaire.', # NEW
   40        'erreur_option_nom_unique' => 'Tento názov už používa iné pole, a v tomto formulári musí byť jedinečný.',
  4141
  4242        // I
   
  5858        'option_attention_label' => 'Varovanie',
  5959        'option_autocomplete_defaut' => 'Nechať ako predvolené',
  60         'option_autocomplete_explication' => 'Au chargement de la page, votre navigateur peut pré-remplir le champ en fonction de son historique', # NEW
   60        'option_autocomplete_explication' => 'Pri nahrávaní stránky môže váš prehliadač automaticky vyplniť polia podľa histórie',
  6161        'option_autocomplete_label' => 'Automaticky vyplniť pole',
  6262        'option_autocomplete_off' => 'Deaktivovať',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.