Changeset 57200 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 16, 2012, 9:54:07 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (soyezcreateurs)

Location:
_squelettes_/soyezcreateurs_net/plugins_2.1/plugins/soyezcreateurs/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/plugins_2.1/plugins/soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_sk.php

  r56274 r57200  
  1616        'accueil_site' => 'Späť na úvodnú stránku',
  1717        'agenda' => 'Kalendár',
  18         'agenda_exporter_ical' => 'Exportovať vo formáte in iCal',
   18        'agenda_exporter_ical' => 'Exportovať vo formáte iCal',
  1919        'agenda_fsd' => 'Od @djour_l@ @djour@ @dmois_l@ @dannee@ o @dheure@:@dminutes@ do  @fjour_l@ @fjour@ @fmois_l@ @fannee@ o @fheure@:@fminutes@',
  2020        'agenda_fsd_notime' => 'Od @djour_l@ @djour@ @dmois_l@ @dannee@ do @fjour_l@ @fjour@ @fmois_l@ @fannee@',
  2121        'agenda_proposer_evenement' => 'Odoslať udalosť',
  22         'agenda_proposer_evenement_explication' => 'Vous pouvez proposer un événement à l\'administrateur du site qui jugera bon de le publier ou non. Les événements les plus détaillés possibles ont le plus de chances d\'être validé.', # NEW
  23         'agenda_proposer_evenement_title' => 'Vous pouvez proposer un événement à l\'administrateur du site', # NEW
   22        'agenda_proposer_evenement_explication' => 'Informácie o udalosti môžete poslať administrátorovi stránky, ktorý posúdi, či je vhodné, aby ich publikoval, alebo nie. Čím podrobnejšie udalosť opíšete, tým je pravdepodobnejšie, jej publikovanie bude schválené.',
   23        'agenda_proposer_evenement_title' => 'Informácie o udalosti môžete poslať administrátorovi stránky',
  2424        'agenda_sd' => 'Dňa @djour_l@ @djour@ @dmois_l@ @dannee@ od @dheure@:@dminutes@ do @fheure@:@fminutes@',
  2525        'agenda_sd_h' => 'Dňa @djour_l@ @djour@ @dmois_l@ @dannee@ o @dheure@:@dminutes@',
   
  7979        'cfg_anonymatglobal' => 'Globálna anonymita',
  8080        'cfg_anonymatglobal_ex' => 'Používa sa na zatajenie mien autorov článkov',
  81         'cfg_anonymatglobal_label' => 'Global anonymity (can be enabled article by article with the "DévoilerIdentite" keyword)', # MODIF
   81        'cfg_anonymatglobal_label' => 'Globálna anonymita (dá sa aktivovať pri každom článku samostatne cez kľúčové slovo "DévoilerIdentite")',
  8282        'cfg_apparence_header' => 'Podobnosť hlavičky',
  8383        'cfg_bandeau_annonce' => 'Zobraziť pútač s oznamom',
   
  8686        'cfg_banniere_degrade' => 'Prechod pozadia',
  8787        'cfg_banniere_lentilles' => 'Efekt šošovky',
  88         'cfg_banniere_metal' => 'Brushed metal', # MODIF
   88        'cfg_banniere_metal' => 'Brúsený kov',
  8989        'cfg_bas_principale' => 'V spodnej časti navigačného menu',
  9090        'cfg_bulle_aide_label' => 'Bublinkovú nápoveď zobrazuje prehliadač štandardne',
   
  110110        'cfg_couleurs_css_lettre' => 'Nastavenie farieb bulletinu',
  111111        'cfg_datepublication' => 'Zobraziť dátum publikovania',
  112         'cfg_datepublication_ex' => ' (if disabled, it can de enabled article per article withe the "DevoilerDate" keyword)', # MODIF
   112        'cfg_datepublication_ex' => ' (ak je deaktivovaný, dá sa aktivovať pri každom článku samostatne cez kľúčové slovo "DevoilerDate")',
  113113        'cfg_datepublication_label' => 'Zobraziť dátum publikovania článku',
  114         'cfg_debut_contenu' => 'Au début du contenu (flottant en haut à droite)', # NEW
  115         'cfg_decalage_bas_label' => 'Shift downwards if the logo in the header (in pixels)', # MODIF
  116         'cfg_decalage_droite_label' => 'Shift to the right of the logo if present in the header (in pixels)', # MODIF
   114        'cfg_debut_contenu' => 'Na začiatku textu (niekde hore vpravo)',
   115        'cfg_decalage_bas_label' => 'Posúnúť na spodnú stranu loga, ak sa nachádza v hlavičke (v pixeloch)',
   116        'cfg_decalage_droite_label' => 'Posunúť na pravú stranu loga, ak sa nachádza v hlavičke (v pixeloch)',
  117117        'cfg_em' => ' <b>em</b>',
  118118        'cfg_entete_page' => 'Hlavička',
  119         'cfg_ephemeride' => 'Ephemeris', # MODIF
  120         'cfg_ephemeride_label' => 'Display the ephemeris', # MODIF
   119        'cfg_ephemeride' => 'Trhací kalendár',
   120        'cfg_ephemeride_label' => 'Zobraziť trhací kalendár',
  121121        'cfg_evenements_label' => 'Zobrazenie udalostí',
  122122        'cfg_exemple' => 'Príklad: <strong>tučné</strong> a <em>kurzíva</em>',
   
  124124        'cfg_explicationslogin' => 'Vysvetlenia pre prihlásenie na stránku s obmedzeným prístupom',
  125125        'cfg_feedflare' => 'FeedFlare',
  126         'cfg_fin_contenu' => 'À la fin du contenu, en bas', # NEW
   126        'cfg_fin_contenu' => 'Na konci textu, dole',
  127127        'cfg_fond' => 'Pozadie',
  128128        'cfg_fond_degrade' => 'Prechod',
   
  157157        'cfg_largeur_videoaccueil' => 'Šírka úvodnej obrazovky videa (0 pre automatické nastavenie veľkosti)',
  158158        'cfg_largeurs_colonnes' => 'Šírky stĺpcov',
  159         'cfg_layout_accueil' => 'Domov', # MODIF
   159        'cfg_layout_accueil' => 'Úvodná stránka',
  160160        'cfg_layout_agencement' => 'Rozmiestnenie',
  161161        'cfg_layout_defaut' => 'Predvolené',
  162162        'cfg_layout_gala' => 'Rozmiestnenie stĺpcov na stránke',
  163         'cfg_layout_gala_explications' => '<p>Layout of the site.<br />For articles and sections, the setting can be done on an individual by assigning a layout of keywords to them.</p>', # MODIF
  164         'cfg_layout_gala_intro' => '<p>Based on <a href="http://blog.html.it/layoutgala/" hreflang="en">Layout Gala</a></p>', # MODIF
   163        'cfg_layout_gala_explications' => '<p>Vzhľad stránky.<br />Pre články a rubriky, sa nastavenie môže vykonať samostatne, tak že im priradíte kľúčové slová určujúce vzhľad.</p>',
   164        'cfg_layout_gala_intro' => '<p>Podľa <a href="http://blog.html.it/layoutgala/" hreflang="en">vzhľadu Gala</a></p>',
  165165        'cfg_lien_clic' => 'Kliknite na odkaz',
  166166        'cfg_lien_non_visite' => 'Nenavštívený odkaz',
  167167        'cfg_lien_survol' => 'Prehľad odkazov',
  168168        'cfg_lien_visite' => 'Navštívený odkaz',
  169         'cfg_locale_menu' => 'Local to each area of the top menu', # MODIF
  170         'cfg_localement' => 'Only locally to the current section', # MODIF
   169        'cfg_locale_menu' => 'Lokálne každej oblasti horného menu',
   170        'cfg_localement' => 'Iba lokálne do aktuálnej rubriky',
  171171        'cfg_logo' => 'Logo',
  172172        'cfg_logolocal' => 'Kopírovať logá rubrík',
   
  195195        'cfg_mode_affichage' => 'Výber zobrazovacej stránky',
  196196        'cfg_mode_affichage_bandeau' => 'Zobraziť v hornom pútači',
  197         'cfg_mode_affichage_citations_label' => 'Display Mode citations (if present)', # MODIF
   197        'cfg_mode_affichage_citations_label' => 'Režim zobrazenia citácií (ak sa vyskytujú)',
  198198        'cfg_mode_affichage_dessus_contenu' => 'Zobraziť nad obsahom, rovnaká šírka',
  199199        'cfg_mode_affichage_haut_label' => 'Režim zobrazenia vrchého menu (ak existuje)',
   
  203203        'cfg_mode_communiquant' => 'Zobraziť uvítaciu stránku ',
  204204        'cfg_mode_edito' => 'Zobraziť Úvodník',
  205         'cfg_mode_evenementiel' => 'Viewing home portal event-type', # MODIF
   205        'cfg_mode_evenementiel' => 'Zobrazenie úvodnej stránky portálu typu rozprávanie udalostí',
  206206        'cfg_mode_international' => 'Zobraziť uvítaciu stránku v medzinárodnom režime',
  207         'cfg_mode_mairie' => 'Affichage d\'un portail d\'accueil de type mairie', # NEW
   207        'cfg_mode_mairie' => 'Zobrazenie úvodnej stránky portálu typu radnica',
  208208        'cfg_mode_nouveautes' => 'Zobraziť ako výťah z najnovších noviniek',
  209209        'cfg_mode_portail' => 'Je zobrazená úvodná stránka portálu',
  210         'cfg_mode_portail_actu' => 'Viewing a portal oriented News Home', # MODIF
   210        'cfg_mode_portail_actu' => 'Zobrazenie úvodnej stránky portálu zameraného na správy',
  211211        'cfg_nav' => 'Navigácia',
  212212        'cfg_nav_p' => 'Hlavná navigácia',
   
  215215        'cfg_navigationtransversalelocale' => 'Priebežná lokálna navigácia',
  216216        'cfg_nombres_quoideneuf' => 'Počty pre stránku Čo je nové',
  217         'cfg_nombres_quoideneuf_lettres' => 'Les nombres quoi de neuf pour la NewsLetter', # NEW
   217        'cfg_nombres_quoideneuf_lettres' => 'Čísla pre bulletin "Čo je nové"',
  218218        'cfg_non_secondaire' => 'Nie zobraziť v spodnej časti druhej navigácie',
  219219        'cfg_numero_cnil' => 'Zobrazenie čísla CNIL',
   
  235235        'cfg_polices_affichage' => 'Zobrazenie nastavenia písma',
  236236        'cfg_polices_tailles' => 'Zobrazenie nastavenia veľkosti písma',
  237         'cfg_position_cartouche' => 'Position du cartouche de navigation', # NEW
   237        'cfg_position_cartouche' => 'Umiestnenie rámu s navigáciou',
  238238        'cfg_position_flux_rss' => 'Umiestnenie kanála RSS',
  239239        'cfg_position_flux_rss_label' => 'Umiestnenie ikony kanála RSS',
   
  254254        'cfg_sousmenulocaux_ex' => 'Zmeňte hlavné menu, aby sa nemuseli zobrazovať podrubriky mimo aktívnej vetvy',
  255255        'cfg_sousmenulocaux_label' => 'Podrubriky zobrazovať v hlavnom menu',
  256         'cfg_sponsor' => 'You like this template, you can show by using this identifier to pubs and research: @id@ (skeletons corresponding to download at <a href = "http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/extra/ads_column.html"> ads_column.html</a> and <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/navigation/ads_search.html"> ads_search.html</a> and install in your templates folder).', # MODIF
   256        'cfg_sponsor' => 'To, že sa vám páči táto šablóna, môžete ukázať použitím tohto identifikátora pre puby a vyhľadávanie: @id@ (šablóny určené na stiahnutie na <a href = "http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/extra/ads_column.html"> ads_column.html</a> a <a href="http://www.pyrat.net/squelettes/noisettes/navigation/ads_search.html"> ads_search.html</a> a nainštalovať ich do priečinka so šablónami).',
  257257        'cfg_systematiquement' => 'Systematicky',
  258258        'cfg_taille_logos_max' => 'Maximálna výška log vrchného menu',
  259         'cfg_taille_logos_max_contenu_automatique' => 'Taille maximum des logos des contenus automatiques centraux', # NEW
  260         'cfg_taille_logos_max_listes_sites' => 'Taille maximum des logos des sites affichés en liste dans le contenu central', # NEW
  261         'cfg_taille_logos_max_outils' => 'Taille maximum des logos de la boite à outil', # NEW
   259        'cfg_taille_logos_max_contenu_automatique' => 'Maximálna veľkosť obrázkov v automatických hlavných obsahoch',
   260        'cfg_taille_logos_max_listes_sites' => 'Maximálna veľkosť obrázkov stránok v zozname v hlavnom texte',
   261        'cfg_taille_logos_max_outils' => 'Maximálna veľkosť obrázkov v paneli s nástrojmi',
  262262        'cfg_texte_bandeau_annonce' => 'Text pútača s oznamom v hlavičke',
  263263        'cfg_texte_bandeau_label' => 'Text pútača s kontaktom',
   
  275275        'cfg_url_xiti' => 'Internetová adresa vášho označovača Xiti',
  276276        'cfg_vignettes' => 'Režim miniatúr:',
  277         'cfg_vignettes_choix_auto' => 'Thumbnails automatically calculated', # MODIF
  278         'cfg_vignettes_choix_graphiste' => 'Thumbnails free (by a graphic designer)', # MODIF
   277        'cfg_vignettes_choix_auto' => 'Automaticky upravené miniatúry',
   278        'cfg_vignettes_choix_graphiste' => 'Bezplatné miniatúry (od grafického dizajnéra)',
  279279        'cfg_vignettesauto' => 'Miniatúry:',
  280280        'cfg_zone_forum' => 'Nastavenia textu diskusného fóra',
   
  300300        'deconnexion' => 'Odhlásenie',
  301301        'deconnexiontitle' => 'Odhlásiť sa',
  302         'deposer_intention' => 'Send a prayer intention', # MODIF
   302        'deposer_intention' => 'Poslať úmysel na modlitbu',
  303303        'derniereactualites' => 'Najnovšie novinky',
  304304        'dernieremaj' => 'Najnovšia aktualizácia stránky:',
   
  376376        'retoursommaire' => 'Späť na prehľad',
  377377        'retourtop' => 'Hore',
  378         'rubrique_securisee' => 'Accés réservé ouvert', # NEW
   378        'rubrique_securisee' => 'Obmedzený prístup otvorený',
  379379
  380380        // S
   
  387387        'soyezcreateurs_google' => 'Odkazovanie',
  388388        'soyezcreateurs_layout' => 'Umiestnenie',
  389         'syndiquer_agenda' => 'Syndicate the agenda', # MODIF
   389        'syndiquer_agenda' => 'Syndikovať kalendár',
  390390
  391391        // T
   
  408408        'wdcalendar_aug' => 'Aug',
  409409        'wdcalendar_cancel' => 'Zrušiť',
  410         'wdcalendar_current_date' => 'Cliquez pour voir la date courante', # NEW
   410        'wdcalendar_current_date' => 'Kliknite na zobrazenie aktuálneho dátumu',
  411411        'wdcalendar_day' => 'Deň',
  412412        'wdcalendar_day_letter' => 'd',
   
  419419        'wdcalendar_jul' => 'Júl',
  420420        'wdcalendar_jun' => 'Jún',
  421         'wdcalendar_loading_data' => 'Chargement des donnée...', # NEW
  422         'wdcalendar_loading_fail' => 'Désoler, nous ne pouvons charger vos données, merci d\'essayer plus tard', # NEW
   421        'wdcalendar_loading_data' => 'Nahrávajú sa dáta...',
   422        'wdcalendar_loading_fail' => 'Prepáčte, vaše dáta sa nedajú nahrať, ďakujeme, skúste to neskôr',
  423423        'wdcalendar_location' => 'Miesto',
  424424        'wdcalendar_mar' => 'Mar',
 • _squelettes_/soyezcreateurs_net/plugins_2.1/plugins/soyezcreateurs/lang/soyezcreateurs_uk.php

  r56274 r57200  
  115115        'cfg_decalage_bas_label' => 'Зрушення до низу логотипа, якщо він присутній в заголовку (у пікселях)',
  116116        'cfg_decalage_droite_label' => 'Перехід на право від логотипу, якщо він присутній в заголовку (у пікселях)',
  117         'cfg_em' => 'ет </ B>', # b
   117        'cfg_em' => 'ет </ B>', # MODIF
  118118        'cfg_entete_page' => 'Заголовок сторінки',
  119119        'cfg_ephemeride' => 'Ефемерід',
   
  243243        'cfg_position_panier' => 'Позиція кошика',
  244244        'cfg_position_panier_label' => 'Афішування (Дисплей ) у верхній частині колонки:',
  245         'cfg_px' => 'пікселів </ B>', # b
   245        'cfg_px' => 'пікселів </ B>', # MODIF
  246246        'cfg_quoideneuf_label' => 'Кількість "Що нового?"',
  247247        'cfg_rainette_ville' => 'Код міста (погоди)',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.