Changeset 57266 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jan 17, 2012, 7:28:54 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (tradlang)

Location:
_plugins_/trad-lang/trad-lang_spip2/lang
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/trad-lang/trad-lang_spip2/lang/tradlang_ar.php

  r57194 r57266  
  4747        'erreur_pas_langue_cible' => 'اختر لغة لتكون هدفاً',
  4848        'erreur_repertoire_local_inexistant' => 'تنبيه: مجلد "squelettes/lang" لحفظ النسخة المحلية غير موجود',
   49        'explication_comm' => 'Le commentaire est une information ajoutée dans le fichier de langue afin d\'expliciter par exemple un choix de traduction particulier.', # NEW
  4950        'explication_langue_cible' => 'اللغة التي تترجم اليها.',
  5051        'explication_langue_origine' => 'اللغة التي تترجم منها (اللغات الكاملة ١٠٠٪ هي الوحيدة المتوافرة).',
 • _plugins_/trad-lang/trad-lang_spip2/lang/tradlang_en.php

  r57194 r57266  
  4747        'erreur_pas_langue_cible' => 'Select a language',
  4848        'erreur_repertoire_local_inexistant' => 'Warning: the directory used to save files localy does not exist: "squelettes/lang"',
   49        'explication_comm' => 'The comment is an added information in the language file in order to explain for example a particular choice of translation.',
  4950        'explication_langue_cible' => 'The language into which you translate.',
  5051        'explication_langue_origine' => 'The language from which you translate (Only 100% complete languages ​​are available).',
   
  188189
  189190        // N
  190         'nb_item_langue_en_trop' => '1 item est en trop dans la langue "@langue_longue@" (@langue@).', # NEW
  191         'nb_item_langue_inexistant' => '1 item est inexistant dans la langue "@langue_longue@" (@langue@).', # NEW
  192         'nb_item_langue_mere' => 'La langue principale de ce module comporte 1 item.', # NEW
   191        'nb_item_langue_en_trop' => '1 item is too much in the language "@langue_longue@" (@langue@).',
   192        'nb_item_langue_inexistant' => '1 item doesn\'t exist in the language "@langue_longue@" (@langue@).',
   193        'nb_item_langue_mere' => 'The main language of this module includes 1 item.',
  193194        'nb_items_langue_cible' => 'The target language "@langue@" includes @nb@ items defined in the parent language.',
  194         'nb_items_langue_en_trop' => '@nb@ items are too much in the language "@langue@".', # MODIF
  195         'nb_items_langue_inexistants' => '@nb@ items does not exists in the language "@langue@".', # MODIF
   195        'nb_items_langue_en_trop' => '@nb@ items are too much in the language "@langue_longue@" (@langue@).',
   196        'nb_items_langue_inexistants' => '@nb@ items does not exists in the language "@langue_longue@" (@langue@).',
  196197        'nb_items_langue_mere' => 'The main language of this module includes @nb@ items.',
  197198
 • _plugins_/trad-lang/trad-lang_spip2/lang/tradlang_fr.php

  r57235 r57266  
  3030
  3131        // E
  32         'entrerlangue' => 'Ajouter un code langue', 
   32        'entrerlangue' => 'Ajouter un code langue',
  3333        'erreur_aucun_item_langue_mere' => 'La langue mère "@lang_mere@" ne contient aucun item de langue.',
  3434        'erreur_aucun_module' => 'Il n\'y a pas de modules disponibles dans la base.',
 • _plugins_/trad-lang/trad-lang_spip2/lang/tradlang_sk.php

  r57194 r57266  
  4747        'erreur_pas_langue_cible' => 'Vyberte si cieľový jazyk',
  4848        'erreur_repertoire_local_inexistant' => 'Pozor: priečinok, ktorý sa používa na ukladanie súborov lokálne, "squelettes/lang" neexistuje',
   49        'explication_comm' => 'Komentár je informácia v jazykovom súbore napríklad na vysvetlenie toho, prečo bol daný reťazec preložený určitým spôsobom.',
  4950        'explication_langue_cible' => 'Jazyk, do ktorého prekladáte.',
  50         'explication_langue_origine' => 'Jazyk, z ktorého prekladáte (dostupné sú iba jazyky doplnené na 100 %).',
   51        'explication_langue_origine' => 'Jazyk, z ktorého prekladáte (dostupné sú iba jazyky preložené na 100 %).',
  5152        'explication_langues_autorisees' => 'Používatelia budú môcť vytvárať nové preklady iba vo zvolených jazykoch.',
  5253        'explication_limiter_langues_bilan' => 'Podľa predvolených nastavení sa zobrazí @nb@ jazykov, ak si používatelia nezvolia preferované jazyky v svojom profile.',
   
  129130        'label_update_langues_cible_mere' => 'Aktualizovať tento jazyk v databáze',
  130131        'label_version_originale' => 'Originálny reťazec (@lang@)',
  131         'label_version_originale_comm' => 'Komentár originálnej verzie (@lang@)',
   132        'label_version_originale_comm' => 'Komentár k pôvodnej verzii (@lang@)',
  132133        'label_version_selectionnee' => 'Reťazec vo vybranom jazyku (@lang@)',
  133134        'label_version_selectionnee_comm' => 'Komentár vo vybranom jazyku (@lang@)',
   
  187188
  188189        // N
  189         'nb_item_langue_en_trop' => '1 item est en trop dans la langue "@langue_longue@" (@langue@).', # NEW
  190         'nb_item_langue_inexistant' => '1 item est inexistant dans la langue "@langue_longue@" (@langue@).', # NEW
  191         'nb_item_langue_mere' => 'La langue principale de ce module comporte 1 item.', # NEW
   190        'nb_item_langue_en_trop' => 'V jazyku "@langue_longue@" (@langue@) je 1 položka naviac.',
   191        'nb_item_langue_inexistant' => 'V jazyku "@langue_longue@" (@langue@) neexistuje 1 položka.',
   192        'nb_item_langue_mere' => 'Hlavný jazyk tohto modulu obsahuje 1 položku.',
  192193        'nb_items_langue_cible' => 'Cieľový jazyk "@langue@" obsahuje @nb@ položiek definovaných v jazyku autora.',
  193         'nb_items_langue_en_trop' => '@nb@ položiek je príliš veľa v jazyku "@langue@".', # MODIF
  194         'nb_items_langue_inexistants' => 'V jazyku "@langue@" neexistuje @nb@ položiek.', # MODIF
   194        'nb_items_langue_en_trop' => 'V jazyku "@langue_longue@" (@langue@) je @nb@ položiek naviac.',
   195        'nb_items_langue_inexistants' => 'V jazyku "@langue_longue@" (@langue@) neexistuje @nb@ položiek.',
  195196        'nb_items_langue_mere' => 'Hlavný jazyk tohto modulu obsahuje @nb@ položiek.',
  196197
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.