Ignore:
Timestamp:
Feb 22, 2012, 3:10:01 PM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (contacts)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts_sk.php

  r58527 r58765  
  2424        'cfg_activer_squelettes_publics_zpip1_explication' => 'Aktivovať verejné šablóny pre ZPIP vo verzii 1,
  2525                ktoré umožňujú prehliadať kontakty na ľudí a spoločnosti na verejne prístupnej stránke?',
  26         'cfg_afficher_infos_sur_auteurs' => 'Affichage détaillé des auteurs ?', # NEW
  27         'cfg_afficher_infos_sur_auteurs_explication' => 'Afficher les infos de contact ou d\'organisation
  28                 également sur les pages auteurs dans l\'espace privé ?', # NEW
  29         'cfg_associer_aux_auteurs' => 'Associer aux auteurs ?', # NEW
  30         'cfg_associer_aux_auteurs_explication' => 'Permettre d\'associer des contacts ou organisations
  31                 aux auteurs. Cela ajoute un formulaire pour associer un auteur sur les pages contact ou organisation,
  32                 et inversement cela ajoute un formulaire pour lier un contact ou une organisation sur les pages des auteurs.', # NEW
   26        'cfg_afficher_infos_sur_auteurs' => 'Podrobné zobrazenie autorov?',
   27        'cfg_afficher_infos_sur_auteurs_explication' => 'Zobraziť kontaktné údaje spoločnosti
   28                alebo aj na autorov v súkromnej zóne?',
   29        'cfg_associer_aux_auteurs' => 'Prepojiť s autormi?',
   30        'cfg_associer_aux_auteurs_explication' => 'Umožňuje prepájať kontakty na ľudí a spoločnosti
   31                s autormi. Pridá formulár na prepojenie autora na stránky s kontaktmi na ľudí alebo spoločnosti,
   32                a aj opačne pridá formulár na prepojenie kontaktov na ľudí alebo spoločnosti so stránku s autormi.',
  3333        'cfg_lier_organisations_rubriques' => 'Prepojiť s rubrikami',
  3434        'cfg_lier_organisations_rubriques_explication' => 'Umožniť prepájať spoločnosti s rubrikami?
   
  4545        'contact' => 'Kontakt',
  4646        'contact_ajouter' => 'Pridať kontakt',
  47         'contact_ajouter_lien' => 'Ajouter ce contact', # NEW
   47        'contact_ajouter_lien' => 'Pridať tento kontakt',
  4848        'contact_associe_a_auteur_numero' => 'Prepojiť s autorom číslo',
  4949        'contact_associer_a_auteur' => 'Prepojiť s autorom',
   
  135135        'organisation' => 'Spoločnosť',
  136136        'organisation_ajouter' => 'Pridať spoločnosť',
  137         'organisation_ajouter_lien' => 'Ajouter cette organisation', # NEW
   137        'organisation_ajouter_lien' => 'Pridať túto spoločnosť',
  138138        'organisation_associe_a_auteur_numero' => 'Prepojené s autorom číslo',
  139139        'organisation_associer_a_auteur' => 'Prepojiť s autorom',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.