Changeset 58767 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Feb 22, 2012, 3:10:03 PM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (player)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/player/trunk/lang/player_sk.php

  r58555 r58767  
  3333        'label_buffermessage' => 'Správa pri nahrávaní do vyrovnávacej pamäte: ',
  3434        'label_buttoncolor' => 'Farby tlačidiel: ',
  35         'label_buttonovercolor' => 'Couleur des boutons au survol : ', # NEW
   35        'label_buttonovercolor' => 'Farba plávajúcich tlačidiel: ',
  3636        'label_config' => 'URL textového súboru s nastaveniami: ',
  3737        'label_configxml' => 'URL súboru XML s nastaveniami: ',
   
  4545        'label_loop' => 'Zapnúť',
  4646        'label_margin' => 'Okraj videa: ',
  47         'label_onclick' => 'Action click sur la vidéo (\'none\', \'playpause\' ou URL de la destination) : ', # NEW
  48         'label_onclicktarget' => 'Cible de l\'URL au click : ', # NEW
  49         'label_ondoubleclick' => 'Action double-click sur la vidéo (\'none\', \'fullscreen\', \'playpause\', ou URL à ouvrir) : ', # NEW
  50         'label_ondoubleclicktarget' => 'Cible de l\'URL au double click sur la vidéo : ', # NEW
   47        'label_onclick' => 'Akcia po kliknutí na video (žiadna, prehrať/pozastaviť alebo prechod na jeho internetovú adresu):',
   48        'label_onclicktarget' => 'Cieľ internetovej adresy po kliknutí: ',
   49        'label_ondoubleclick' => 'Akcia pri dvojkliku na videu (žiadna, na celú obrazovku, prehrávať/pozastaviť alebo prejsť na internetovú adresu a otvoriť): ',
   50        'label_ondoubleclicktarget' => 'Cieľ internetovej adresy pri dvojkliku na video: ',
  5151        'label_player_mp3' => 'Vyberte si umiestnenie, ktoré sa použije na súbory MP3',
  52         'label_player_mp3_dewplayer' => 'Dew player', # NEW
  53         'label_player_mp3_eraplayer' => 'Erational player', # NEW
   52        'label_player_mp3_dewplayer' => 'Dew player',
   53        'label_player_mp3_eraplayer' => 'Erational player',
  5454        'label_player_mp3_neoplayer' => 'Prehrávač Neolao',
  55         'label_player_mp3_pixplayer' => 'One pixel out player', # NEW
   55        'label_player_mp3_pixplayer' => 'Jeden pixel z prehrávača',
  5656        'label_playeralpha' => 'Priehľadnosť farby prehrávača: ',
  5757        'label_playercolor' => 'Farba prehrávača: ',
  58         'label_playertimeout' => 'Délai en millisecondes avant que le lecteur se cache : ', # NEW
   58        'label_playertimeout' => 'Oneskorenie v milisekundách predtým, ako sa načíta cache: ',
  5959        'label_playlisttextcolor' => 'Farba textu v zozname: ',
  6060        'label_playonload' => 'Prehrávať video pri nahrávaní',
  61         'label_scrollbarcolor' => 'Couleur de la barre de défilement : ', # NEW
  62         'label_scrollbarovercolor' => 'Couleur de la barre de défilement au survol : ', # NEW
  63         'label_scrollbarsize' => 'Taille de la barre de défilement : ', # NEW
   61        'label_scrollbarcolor' => 'Farba posúvacieho panela: ',
   62        'label_scrollbarovercolor' => 'Farba posúvacieho panela pri prejdení myšou: ',
   63        'label_scrollbarsize' => 'Veľkosť posúvacieho panela: ',
  6464        'label_shortcut' => 'Aktivovať klávesové skratky',
  6565        'label_showfullscreen' => 'Zobraziť tlačidlo na celú obrazovku',
  6666        'label_showiconplay' => 'Ikonu PREHRAŤ zobraziť v strede videa',
  6767        'label_showmouse' => 'Zobrazenie myšky: ',
  68         'label_shownext' => 'Afficher le bouton NEXT', # NEW
   68        'label_shownext' => 'Zobraziť tlačidlo ĎALŠIE',
  6969        'label_showopen' => 'Zobraziť tlačidlo OTVORIŤ (2 pre zoznam): ',
  7070        'label_showplayer' => 'Zobrazenie panelu s tlačidlami: ',
  71         'label_showprevious' => 'Afficher le bouton PREVIOUS', # NEW
   71        'label_showprevious' => 'Zobraziť tlačidlo PREDCHÁDZAJÚCE',
  7272        'label_showstop' => 'Zobraziť tlačidlo ZASTAVIŤ',
  7373        'label_showswitchsubtitles' => 'Zobraziť tlačidlo zobraziť/skryť titulky',
   
  8383        'label_slidercolor1' => 'Prvá farba farebného prechodu panela: ',
  8484        'label_slidercolor2' => 'Druhá farba farebného prechodu panela: ',
  85         'label_sliderovercolor' => 'Couleur de la barre au survol : ', # NEW
   85        'label_sliderovercolor' => 'Farba plávajúceho panelu: ',
  8686        'label_srt' => 'Používať titulky SRT',
  8787        'label_srtbgcolor' => 'Farba pozadia titulkov: ',
   
  9999
  100100        // M
  101         'maxi' => 'Maxi', # NEW
  102         'mini' => 'Mini', # NEW
  103         'multi' => 'Multi', # NEW
   101        'maxi' => 'Maxi',
   102        'mini' => 'Mini',
   103        'multi' => 'Multi',
  104104
  105105        // N
  106106        'never' => 'Nikdy',
  107         'normal' => 'Normal', # NEW
   107        'normal' => 'Normálna',
  108108
  109109        // P
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.