Changeset 58768 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Feb 22, 2012, 3:10:04 PM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (menus)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus_sk.php

  r58560 r58768  
  5050        'entree_id_objet' => 'Číslo',
  5151        'entree_id_rubrique' => 'Číslo nadradenej rubriky',
  52         'entree_id_rubrique_ou_courante' => 'Numéro de la rubrique parente ou "courante" si la rubrique parente est la rubrique courante du contexte', # NEW
   52        'entree_id_rubrique_ou_courante' => 'Číslo nadradenej alebo "aktuálnej" rubriky, ak nadradená rubrika je aktuálnou rubrikou kontextu',
  5353        'entree_id_rubriques_exclues' => 'Čísla rubrík, ktoré majú byť vylúčené, oddelené čiarkami',
  5454        'entree_id_secteur_exclus' => 'Čísla sektorov, ktoré majú byť vylúčené, oddelené čiarkami',
  5555        'entree_infini' => 'Do nekonečna',
  5656        'entree_mapage' => 'Moja stránka',
  57         'entree_masquer_articles_uniques' => 'Si oui et si une rubrique contient un seul article, le masquer ? (mettre "oui" pour cela)', # NEW
   57        'entree_masquer_articles_uniques' => 'Ak áno a ak je v rubrike jeden článok, schovať ju? (ak to tak chcete, označte možnosť "áno")',
  5858        'entree_niveau' => 'Úroveň podrubrík',
  5959        'entree_nombre_articles' => 'Maximálny počet článkov (predvolené 0)',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.