Changeset 58876 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2012, 11:56:03 AM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (clevermail)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/clevermail/trunk/lang/clevermail_sk.php

  r58851 r58876  
  5555        'auto_mode_week' => 'Zásielok týždenne',
  5656        'auto_month_day' => 'Deň v mesiaci',
  57         'auto_month_day_explication' => 'Les jours proposés ne vont que de 1 à 28 pour éviter tout problème lors des mois de moins de 31 jours.', # NEW
   57        'auto_month_day_explication' => 'V ponuke sú iba dni od 1 do 28, aby sa predišlo problémom pri mesiacoch, ktoré majú menej ako 31 dní.',
  5858        'auto_subscribers' => 'Automatické pridávanie abonentov',
  59         'auto_subscribers_explication' => 'Les adresses contenus dans ce fichier distant seront automatiquement abonnées une fois par jour à cette lettre.', # NEW
  60         'auto_subscribers_mode' => 'Mode d\'abonnement', # NEW
   59        'auto_subscribers_explication' => 'Tento materiál bude automaticky raz denne odoslaný na adresy, ktoré sa nachádzajú v tomto vzdialenom súbore.',
   60        'auto_subscribers_mode' => 'Režim prihlásenia na odber',
  6161        'auto_subscribers_url' => 'URL súboru s adresami',
  6262        'auto_week_day_friday' => 'Piatok',
   
  8787        'confirmation_inscription_multiple' => 'Potvrdenie prihlásenia na odoberanie viacerých materiálov odoslané e-mailom',
  8888        'confirmation_votre_desinscription' => 'Potvrdenie vášho odhlásenia',
  89         'confirmation_votre_desinscription_text' => '
  90 Bonjour,
  91 
  92 Veuillez confirmer votre désinscription en cliquant sur ce lien :
  93 
  94  @@URL_CONFIRMATION@@
  95 
  96 Merci
  97 ', # NEW
   89        'confirmation_votre_desinscription_text' => 'Dobrý deň,
   90
   91Svoje odhlásenie, prosím, potvrďte kliknutím
   92na tento odkaz:
   93
   94 @@URL_CONFIRMATION@@
   95
   96Ďakujeme
   97',
  9898        'confirmation_votre_inscription' => 'Potvrdenie registrácie',
  9999        'confirmation_votre_inscription_multiple' => 'Potvrdenie registrácie',
   
  141141        'deja_validee' => 'Táto operácia už bola potvrdená. Je mi to ľúto.',
  142142        'demande_transmise' => 'Votre demande d\'inscription à la lettre « @lst_name@ » va être examinée dans les plus brefs délais.', # NEW
  143         'desabonner' => 'Désabonner', # NEW
  144         'desabonner2' => 'désabonner', # NEW
  145         'desabonner_abonnes' => 'Désabonner les abonnés selectionnés', # NEW
   143        'desabonner' => 'Odhlásiť z odoberania',
   144        'desabonner2' => 'odhlásiť z odoberania',
   145        'desabonner_abonnes' => 'Odhlásiť vybraných abonentov z odoberania',
  146146        'desabonner_confirmer' => 'Êtes-vous certain de vouloir désabonner cette personne ?', # NEW
  147147        'description' => 'Popis',
  148         'desinscription_confirmation_debut' => 'Désinscription de la lettre d\'information', # NEW
   148        'desinscription_confirmation_debut' => 'Odhlásiť sa z odoberania materiálu',
  149149        'desinscription_confirmation_fin' => 'demandée. Vous allez recevoir un message demandant confirmation.', # NEW
  150         'desinscription_validee' => 'Votre désinscription de la lettre « @lst_name@ » est validée. A bientôt.', # NEW
   150        'desinscription_validee' => 'Vaše odhlásenie z odoberania materiálu "@lst_name@" bolo potvrdené. Do skorého videnia.',
  151151
  152152        // E
  153         'editer_lettre' => 'Editer la lettre d\'information', # NEW
   153        'editer_lettre' => 'Upraviť materiál',
  154154        'email_administrateur' => 'E-mail administrateur', # NEW
  155155        'email_expediteur' => 'E-mail expéditeur (from et reply-to)', # NEW
   
  160160        'envoye' => 'Odoslané',
  161161        'envoyer' => 'Poslať',
  162         'envoyer_non_aucun_abonne' => 'Envoi impossible, aucun abonné', # NEW
   162        'envoyer_non_aucun_abonne' => 'Nedá sa odoslať, žiaden abonent',
  163163        'erreur' => 'Chyba',
  164         'erreur_contenu_vide' => 'Un nouveau message n\'a pas pu être créé faute de contenu.', # NEW
  165         'et_ou_saisir_des_adresses' => '...et/ou saisir des adresses.', # NEW
   164        'erreur_contenu_vide' => 'Novú správu nemožno vytvoriť kvôli nedostatku obsahu.',
   165        'et_ou_saisir_des_adresses' => '...a/lebo zadať adresy.',
  166166
  167167        // F
  168168        'front_clevermail_action_validation' => 'Potvrdenie operácie',
  169         'front_clevermail_unsubscription_query' => 'Demande de désinscription', # NEW
   169        'front_clevermail_unsubscription_query' => 'Žiadosť o odhlásenie z odoberania',
  170170
  171171        // I
   
  178178        'inscription_encours' => 'Votre demande d\'inscription à la lettre @nom_lettre@ est en cours d\'examen. Merci de patienter.', # NEW
  179179        'inscription_mok' => 'Votre demande d\'inscription à la lettre « @lst_name@ » a été soumise au modérateur. Vous serez informé de sa décision.', # NEW
  180         'inscription_nok' => 'Inscription non authorisée pour cette lettre d\'information', # NEW
   180        'inscription_nok' => 'Na odoberanie tohto informačného materiálu nie je povolená registrácia',
  181181        'inscription_ok' => 'Vous allez recevoir un message de demande de confirmation de votre inscription à la lettre « @lst_name@ ».', # NEW
  182182        'inscription_ok_multiple' => 'Vous allez recevoir un message de demande de confirmation de votre inscription aux lettre « @lst_name@ ».', # NEW
  183         'inscription_validee' => 'Votre inscription à la lettre « @lst_name@ » est validée. Merci.', # NEW
   183        'inscription_validee' => 'Vaša registrácia na odoberanie materiálu "@lst_name@" bola potvrdená. Ďakujeme.',
  184184
  185185        // L
   
  187187        'label_contenu_text' => 'Obyčajný text',
  188188        'label_inscription_email' => 'Vaša e-mailová adresa:',
  189         'label_inscription_lettres' => 'Choisissez parmi ces lettres d\'information :', # NEW
   189        'label_inscription_lettres' => 'Vyberte si z týchto informačných materiálov:',
  190190        'label_inscription_version' => 'Typ správy:',
  191         'le_format_des_adresses_email_ne_semble_pas_bon' => 'Le format des adresses e-mail ne semble pas bon.', # NEW
  192         'lettre_meme_nom' => 'Une lettre d\'information porte déjà ce nom', # NEW
  193         'lettre_sans_nom' => 'Une lettre d\'information doit avoir un nom', # NEW
  194         'lettres_information' => 'Newslettery',
  195         'lettres_non_classees' => 'Lettres non classées', # NEW
   191        'le_format_des_adresses_email_ne_semble_pas_bon' => 'Zdá sa, že formát e-mailových adries nie je správny.',
   192        'lettre_meme_nom' => 'Materiál s takým názvom už existuje',
   193        'lettre_sans_nom' => 'Materiál musí mať názov',
   194        'lettres_information' => 'Informačné materiály',
   195        'lettres_non_classees' => 'Nezotriedené materiály',
  196196        'lire_en_ligne' => 'Prečítať si správu na stránke.',
  197197        'liste_abonnes' => 'Zoznam abonentov',
  198198        'liste_lettres' => 'Zoznam materiálov',
  199         'liste_lettres_aucune' => 'Vous n\'avez pas encore créé de lettre d\'information.', # NEW
   199        'liste_lettres_aucune' => 'Ešte ste nevytvorili informačný materiál.',
  200200        'liste_messages' => 'Správy',
  201201
   
  207207
  208208Inscription de @sub_email@ à la lettre « @lst_name@ »', # NEW
  209         'mail_info_inscription_sujet' => 'Inscription de @sub_email@', # NEW
   209        'mail_info_inscription_sujet' => 'Registrácia @sub_email@',
  210210        'mail_inscription_multiple' => 'Bonjour,
  211211
   
  219219
  220220Merci', # NEW
  221         'maj_inscription' => 'inscription mise à jour', # NEW
  222         'maj_inscriptions' => 'inscriptions mise à jour', # NEW
  223         'mauvais_affichage' => 'Si vous ne visualisez pas cet email, lisez-le sur le site', # NEW
  224         'mauvais_identifiant_lettre' => 'Mauvais identifiant de lettre d\'information', # NEW
   221        'maj_inscription' => 'údaje o registrácii boli aktualizované',
   222        'maj_inscriptions' => 'údaje o registráciách boli aktualizované',
   223        'mauvais_affichage' => 'Ak sa vám tento e-mail nezobrazil správne, prečítajte si ho na stránke',
   224        'mauvais_identifiant_lettre' => 'Nesprávny identifikátor informačného materiálu',
  225225        'message' => 'správa',
  226226        'message_queue_attente' => 'čakajúca správa',
   
  259259        'nom' => 'Meno',
  260260        'nom_formulaire_clevermail' => 'Formulaire d\'abonnement aux listes de diffusion', # NEW
  261         'nombre_messages' => 'Nombre de messages par envoi', # NEW
   261        'nombre_messages' => 'Počet správ na odoslanie',
  262262        'nouveau_message' => 'nová správa',
  263263        'nouveaux_abonnes_et' => ' a ',
   
  270270        'plusieurs_messages_en_cours_envoi' => 'posiela sa: @nb@',
  271271        'plusieurs_messages_envoyes' => 'odoslaných: @nb@',
  272         'prefixer_messages' => 'Préfixe', # NEW
   272        'prefixer_messages' => 'Prefix',
  273273        'prefixer_messages_explication' => 'Préfixer les sujets des messages avec le nom de la lettre d\'information', # NEW
  274         'procedure_termine' => 'Cliquez ici pour terminer', # NEW
   274        'procedure_termine' => 'Na ukončenie operácie kliknite sem',
  275275        'proprietes' => 'Vlastnosti',
  276276
   
  284284        'statistiques' => 'Štatistiky',
  285285        'sujet' => 'Predmet',
  286         'sujet_mail_inscription_multiple' => 'Confirmation de votre inscription', # NEW
   286        'sujet_mail_inscription_multiple' => 'Potvrdenie vašej registrácie',
  287287        'sujet_mail_mod' => 'Modération de la lettre @nom_lettre@', # NEW
  288288        'sujet_message' => 'Predmet správy',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.