Changeset 58978 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 1, 2012, 7:46:21 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (agenda)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/agenda/trunk/lang/agenda_sk.php

  r58846 r58978  
  1212        'activite_editoriale' => 'Redakčná činnosť',
  1313        'afficher_calendrier' => 'Zobraziť kalendár',
  14         'agenda' => 'Program',
   14        'agenda' => 'Kalendár udalostí',
  1515        'ajouter_mots_cles' => 'Pridať kľúčové slová',
  1616        'ajouter_repetition' => 'Pridať opakovania',
   
  1919        'annee_suivante' => 'ďalší rok',
  2020        'aucun_evenement' => 'žiadna udalosť',
  21         'aucune_rubrique_mode_agenda' => 'Podľa predvolených nastavení vám všetky rubriky umožňujú umožňujú využívať udalosti. Ak program aktivujete pre jednu rubriku alebo viacero rubrík, riadenie udalostí bude obmedzené na vetvy týchto rubrík.',
   21        'aucune_rubrique_mode_agenda' => 'Podľa predvolených nastavení vám všetky rubriky umožňujú umožňujú využívať udalosti. Ak kalendár udalostí aktivujete pre jednu rubriku alebo viacero rubrík, riadenie udalostí bude obmedzené na vetvy týchto rubrík.',
  2222
  2323        // B
   
  115115        'repetition' => 'Opakovanie',
  116116        'repetition_de' => 'Opakovanie',
  117         'rubrique_activer_agenda' => 'Aktivovať Program pre túto rubriku',
  118         'rubrique_dans_une_rubrique_mode_agenda' => 'Táto rubrika vám umožňuje využívať udalosti, keďže sa nachádza v rubrike, pre ktorú bol program aktivovaný',
  119         'rubrique_desactiver_agenda' => 'Deaktivovať Program pre túto rubriku',
   117        'rubrique_activer_agenda' => 'Aktivovať Kalendár udalostí pre túto rubriku',
   118        'rubrique_dans_une_rubrique_mode_agenda' => 'Táto rubrika vám umožňuje využívať udalosti, keďže sa nachádza v rubrike, pre ktorú bol Kalendár udalostí aktivovaný',
   119        'rubrique_desactiver_agenda' => 'Deaktivovať Kalendár udalostí pre túto rubriku',
  120120        'rubrique_liste_evenements_de' => 'Udalosti rubriky',
  121         'rubrique_mode_agenda' => 'Režim Program bol aktivovaný pre túto rubriku a jej vetvu',
  122         'rubrique_sans_gestion_evenement' => 'Režim Program nie je pre túto rubriku aktivovaný',
  123         'rubriques' => 'Rubriky s programom',
   121        'rubrique_mode_agenda' => 'Režim Kalendár udalostí bol aktivovaný pre túto rubriku a jej vetvu',
   122        'rubrique_sans_gestion_evenement' => 'Režim Kalendár udalostí nie je pre túto rubriku aktivovaný',
   123        'rubriques' => 'Rubriky s kalendárom udalostí',
  124124
  125125        // S
   
  128128        // T
  129129        'telecharger' => 'Stiahnuť',
  130         'texte_agenda' => 'PROGRAM',
   130        'texte_agenda' => 'KALENDÁR UDALOSTÍ',
  131131        'texte_evenement_statut' => 'Táto udalosť je:',
  132132        'titre_cadre_ajouter_evenement' => 'Pridať udalosť',
  133133        'titre_cadre_modifier_evenement' => 'Upraviť udalosť',
  134         'titre_sur_l_agenda' => 'Na programe',
   134        'titre_sur_l_agenda' => 'V Kalendári udalostí ',
  135135        'toutes_rubriques' => 'Všetky',
  136136
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.