Changeset 58980 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 1, 2012, 7:46:23 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (clevermail)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/clevermail/trunk/lang/clevermail_sk.php

  r58876 r58980  
  1212        'abonne' => 'abonent',
  1313        'abonne_ajoute' => 'Abonent pridaný',
  14         'abonne_aucune_lettre' => 'Neodoberať žiaden newsletter',
   14        'abonne_aucune_lettre' => 'Neodoberať žiaden informačný materiál',
  1515        'abonne_inconnu' => 'Neznámy abonent',
  16         'abonne_lettres' => 'Prihlásiť sa na odber newsletterov',
   16        'abonne_lettres' => 'Prihlásiť sa na odber informačných materiálov',
  1717        'abonne_maj' => 'údaje o abonentovi boli aktualizované',
  1818        'abonnes' => 'abonenti',
   
  3838        'aucun_resultat' => 'Žiaden výsledok',
  3939        'aucune_inscription' => 'Tieto údaje neobsahuje žiadne prihlásenie.',
  40         'aucune_liste' => 'Vyberte si, prosím, aspoň jeden newsletter',
   40        'aucune_liste' => 'Prosím, vyberte si aspoň jeden informačný materiál',
  4141        'auto_erreur_ce_jour_mois_existe_pas' => 'Tento deň v tomto mesiaci neexistuje.',
  4242        'auto_erreur_ce_jour_mois_pas_possible' => 'Výber tohto dňa nie je možný.',
   
  133133        'cree' => 'Vytvorený',
  134134        'creer' => 'Vytvoriť',
  135         'creer_lettre' => 'Vytvoriť newsletter',
   135        'creer_lettre' => 'Vytvoriť informačný materiál',
  136136        'creer_message' => 'Vytvoriť správu',
  137137        'creer_nouveau_message' => 'Vytvoriť novú správu',
  138138
  139139        // D
  140         'deja_inscrit' => 'Vous étiez déjà inscrit à la lettre « @lst_name@ ». Votre mode d\'inscription a été mis à jour.', # NEW
   140        'deja_inscrit' => 'Ak ste sa zaregistrovali na odoberanie informačného materiálu "@lst_name@". Váš spôsob registrácie bol aktualizovaný.',
  141141        'deja_validee' => 'Táto operácia už bola potvrdená. Je mi to ľúto.',
  142         'demande_transmise' => 'Votre demande d\'inscription à la lettre « @lst_name@ » va être examinée dans les plus brefs délais.', # NEW
   142        'demande_transmise' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu "@lst_name@" bude skontrolovaná tak skoro, ako to bude možné.',
  143143        'desabonner' => 'Odhlásiť z odoberania',
  144144        'desabonner2' => 'odhlásiť z odoberania',
  145145        'desabonner_abonnes' => 'Odhlásiť vybraných abonentov z odoberania',
  146         'desabonner_confirmer' => 'Êtes-vous certain de vouloir désabonner cette personne ?', # NEW
   146        'desabonner_confirmer' => 'Určite chcete odhlásiť tohto človeka z odoberania materiálov?',
  147147        'description' => 'Popis',
  148148        'desinscription_confirmation_debut' => 'Odhlásiť sa z odoberania materiálu',
  149         'desinscription_confirmation_fin' => 'demandée. Vous allez recevoir un message demandant confirmation.', # NEW
   149        'desinscription_confirmation_fin' => 'sa vyžaduje. Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie.',
  150150        'desinscription_validee' => 'Vaše odhlásenie z odoberania materiálu "@lst_name@" bolo potvrdené. Do skorého videnia.',
  151151
  152152        // E
  153         'editer_lettre' => 'Upraviť materiál',
  154         'email_administrateur' => 'E-mail administrateur', # NEW
  155         'email_expediteur' => 'E-mail expéditeur (from et reply-to)', # NEW
   153        'editer_lettre' => 'Upraviť informačný materiál',
   154        'email_administrateur' => 'E-mail administrátora',
   155        'email_expediteur' => 'E-mail odosielateľa (from a reply-to)',
  156156        'email_moderateur' => 'E-mail od moderátora',
  157157        'email_non_valide' => 'Adresa neplatná.',
  158         'email_return_path' => 'E-mail des retours d\'erreurs (return-path)', # NEW
   158        'email_return_path' => 'E-mail návratu pri chybách (return-path)',
  159159        'emails' => 'E-maily',
  160160        'envoye' => 'Odoslané',
   
  171171        // I
  172172        'importer' => 'Nahrať',
  173         'info_parametres' => 'L\'e-mail de l\'administrateur est utilisé par défaut comme l\'e-mail du modérateur lors de la création d\'une newsletter', # NEW
  174         'infolettres' => 'Newslettery',
   173        'info_parametres' => 'E-mail administrátora sa používa ako predvolený e-mail moderátora pri vytváraní informačného materiálu',
   174        'infolettres' => 'Informačné materiály',
  175175        'informations' => 'Informácie',
  176         'inscription_deja_abonne_autre_mode' => 'Vous étiez déjà inscrit à la lettre « @lst_name@ » dans un autre mode, changement opéré.', # NEW
  177         'inscription_deja_abonne_meme_mode' => 'Vous étiez déjà inscrit à la lettre « @lst_name@ » dans ce même mode.', # NEW
  178         'inscription_encours' => 'Votre demande d\'inscription à la lettre @nom_lettre@ est en cours d\'examen. Merci de patienter.', # NEW
  179         'inscription_mok' => 'Votre demande d\'inscription à la lettre « @lst_name@ » a été soumise au modérateur. Vous serez informé de sa décision.', # NEW
   176        'inscription_deja_abonne_autre_mode' => 'Ak ste sa na odoberanie materiálu "@lst_name@" zaregistrovali iným spôsobom, nastala zmena.',
   177        'inscription_deja_abonne_meme_mode' => 'Ak ste sa na odoberanie materiálu "@lst_name@" zaregistrovali rovnakým spôsobom.',
   178        'inscription_encours' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu @nom_lettre@ sa kontroluje. Ďakujeme vám za trpezlivosť.',
   179        'inscription_mok' => 'Vaša žiadosť o registráciu na odoberanie materiálu "@lst_name@" bola odoslaná moderátorovi. O jeho rozhodnutí vás budeme informovať.',
  180180        'inscription_nok' => 'Na odoberanie tohto informačného materiálu nie je povolená registrácia',
  181         'inscription_ok' => 'Vous allez recevoir un message de demande de confirmation de votre inscription à la lettre « @lst_name@ ».', # NEW
  182         'inscription_ok_multiple' => 'Vous allez recevoir un message de demande de confirmation de votre inscription aux lettre « @lst_name@ ».', # NEW
   181        'inscription_ok' => 'Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie svojej registrácie na odoberanie materiálu "@lst_name@".',
   182        'inscription_ok_multiple' => 'Dostanete správu so žiadosťou o potvrdenie svojej registrácie na odoberanie materiálu "@lst_name@".',
  183183        'inscription_validee' => 'Vaša registrácia na odoberanie materiálu "@lst_name@" bola potvrdená. Ďakujeme.',
  184184
   
  196196        'lire_en_ligne' => 'Prečítať si správu na stránke.',
  197197        'liste_abonnes' => 'Zoznam abonentov',
  198         'liste_lettres' => 'Zoznam materiálov',
   198        'liste_lettres' => 'Zoznam informačných materiálov',
  199199        'liste_lettres_aucune' => 'Ešte ste nevytvorili informačný materiál.',
  200200        'liste_messages' => 'Správy',
  201201
  202202        // M
  203         'mail_info_desinscription_corps' => 'Alerte envoyée par le plugin CleverMail du site @nom_site@ ( @url_site@ ) :
  204 
  205 Désinscription de @sub_email@ de la lettre « @lst_name@ »', # NEW
  206         'mail_info_inscription_corps' => 'Alerte envoyée par le plugin CleverMail du site @nom_site@ ( @url_site@ ) :
  207 
  208 Inscription de @sub_email@ à la lettre « @lst_name@ »', # NEW
   203        'mail_info_desinscription_corps' => 'Varovanie odoslané cez zásuvný modul CleverMail zo stránky @nom_site@ (@url_site@):
   204
   205Odhlásenie @sub_email@ z odoberania materiálu "@lst_name@"',
   206        'mail_info_inscription_corps' => 'Varovanie odoslané cez zásuvný modul CleverMail zo stránky @nom_site@ (@url_site@):
   207
   208Registrácia @sub_email@ na odoberanie materiálu "@lst_name@"',
  209209        'mail_info_inscription_sujet' => 'Registrácia @sub_email@',
  210210        'mail_inscription_multiple' => 'Bonjour,
   
  228228        'messages' => 'správy',
  229229        'messages_attentes' => 'Čakajúce správy',
  230         'messages_attentes_text' => 'Ici sont listés les messages qui sont en file d\'attente pour être envoyés', # NEW
   230        'messages_attentes_text' => 'Tu je zoznam správ, ktoré zaradené na odoslanie',
  231231        'messages_cours_envoi' => 'Správy, ktoré sa posielajú',
  232         'messages_cours_envoi_text' => 'Ici sont listés les messages qui sont en cours d\'envoi par le facteur, lot par lot', # NEW
   232        'messages_cours_envoi_text' => 'Tu je zoznam správ, ktoré sú pripravené na odoslanie,  podľa príjemcu jedna za druhou',
  233233        'messages_envoyes' => 'Odoslané správy',
  234         'messages_envoyes_text' => 'Ici sont listés les messages qui ont été envoyés avec succès', # NEW
   234        'messages_envoyes_text' => 'Tu je zoznam správ, ktoré boli úspešne odoslané',
  235235        'messages_queue_attente' => 'Čakajúce správy',
  236236        'messages_queue_envoye' => 'odoslaných správ: @nb@',
   
  239239        'mod_explication' => 'Nižšie sú popísané rôzne režimy spravovania.',
  240240        'mod_explication_closed' => 'Uzavretý: nikto sa nemôže zaregistrovať',
  241         'mod_explication_email' => 'E-mail : tout le monde peut s\'inscrire après confirmation par e-mail', # NEW
   241        'mod_explication_email' => 'E-mail: po overení e-mailu sa môže zaregistrovať každý',
  242242        'mod_explication_mod' => 'Moderovaný: registráciu musí potvrdiť moderátor',
  243243        'mod_explication_open' => 'Otvorený: každý sa môže zaregistrovať  bez potvrdzovania',
   
  254254        // N
  255255        'n_nouveaux_abonnes' => 'noví abonenti',
  256         'nettoyer_abonnement' => 'Vider les abonnements en attente depuis plus d\'un mois', # NEW
   256        'nettoyer_abonnement' => 'Vyprázdniť abonentov, ktorí čakajú viac ako mesiac',
  257257        'news1' => 'Novinky č. 1',
  258258        'news_depuis' => 'Novinky od',
  259259        'nom' => 'Meno',
  260         'nom_formulaire_clevermail' => 'Formulaire d\'abonnement aux listes de diffusion', # NEW
   260        'nom_formulaire_clevermail' => 'Registračný formulár do mailing listu',
  261261        'nombre_messages' => 'Počet správ na odoslanie',
  262262        'nouveau_message' => 'nová správa',
  263263        'nouveaux_abonnes_et' => ' a ',
  264264        'nouveaux_messages' => 'Nové správy',
  265         'nouveaux_messages_text' => 'Ici sont listés les messages qui ne sont pas encore envoyés', # NEW
   265        'nouveaux_messages_text' => 'Tu je zoznam správ, ktoré ešte neboli odoslané',
  266266
  267267        // P
   
  271271        'plusieurs_messages_envoyes' => 'odoslaných: @nb@',
  272272        'prefixer_messages' => 'Prefix',
  273         'prefixer_messages_explication' => 'Préfixer les sujets des messages avec le nom de la lettre d\'information', # NEW
   273        'prefixer_messages_explication' => 'Použiť názov informačného materiálu ako prvú časť predmetu správ',
  274274        'procedure_termine' => 'Na ukončenie operácie kliknite sem',
  275275        'proprietes' => 'Vlastnosti',
   
  280280        // S
  281281        'selection_des_listes' => 'Výber zoznamov',
  282         'send_error' => 'Erreur lors de l\'envoi du message de demande de confirmation, veuillez réessayer.', # NEW
   282        'send_error' => 'Chyba pri odosielaní správy so žiadosťou o potvrdenie registrácie, prosím, skúste to znova.',
  283283        'source_des_abonnes' => 'Vytvoriť zoznam abonentov',
  284284        'statistiques' => 'Štatistiky',
  285285        'sujet' => 'Predmet',
  286286        'sujet_mail_inscription_multiple' => 'Potvrdenie vašej registrácie',
  287         'sujet_mail_mod' => 'Modération de la lettre @nom_lettre@', # NEW
   287        'sujet_mail_mod' => 'Moderovanie materiálu @nom_lettre@',
  288288        'sujet_message' => 'Predmet správy',
  289289        'sujet_vide' => 'Predmet nemôže byť prázdny',
  290290        'supprimer' => 'Odstrániť',
  291         'supprimer_abonne_base' => 'Supprimer définitivement cet abonné de la base', # NEW
   291        'supprimer_abonne_base' => 'Natrvalo vymazať tohto abonenta z databázy',
  292292        'supprimer_abonnes' => 'Odstrániť vybraných abonentov',
  293293        'supprimer_confirmer' => 'Určite chcete odstrániť?',
  294294
  295295        // T
  296         'tags_specifiques' => 'Tags spécifiques', # NEW
   296        'tags_specifiques' => 'Špecifické tagy',
  297297
  298298        // U
   
  301301        'un_message_envoye' => '1 odoslaná',
  302302        'url_templates' => 'URL vygenerovaných šablón',
  303         'url_templates_explication' => 'Précisez l\'URL d\'une page distante, ou le nom d\'un squelette SPIP local, sans l\'extension .html. CleverMail propose le squelette par défaut <code>clevermail_nouveautes_html</code>.', # NEW
   303        'url_templates_explication' => 'Uveďte internetovú adresu vzdialenej stránky, alebo názov lokálnej šablóny SPIPu bez prípony .html. CleverMail ponúka predvolenú šablónu <code>clevermail_nouveautes_html.</code>',
  304304
  305305        // V
  306306        'version_html' => 'HTML verzia',
  307307        'version_txt' => 'Textová verzia',
  308         'version_txt_explication' => 'Si vous ne remplissez pas ce paramètre, la version texte sera obtenue automatiquement à partir de la version HTML. CleverMail propose le squelette par défaut <code>clevermail_nouveautes_text</code>.', # NEW
   308        'version_txt_explication' => 'Ak necháte tento parameter, textová verzia sa vytvorí automaticky z verzie HTML. CleverMail ponúka predvolenú šablónu <code>clevermail_nouveautes_text.</code>',
  309309        'veuillez_corriger_votre_saisie' => 'Prosím, opravte to, čo ste zadali.',
  310310        'vous_devez_choisir_au_moins_une_liste' => 'Musíte si vybrať aspoň jedno písmeno.',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.