Changeset 59020 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2012, 10:43:27 AM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (couteauprive)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_sk.php

  r58985 r59020  
  99
  1010        // 2
  11         '2pts_non' => ' : č.',
   11        '2pts_non' => ' : nie',
  1212        '2pts_oui' => ' : áno',
  1313
   
  128128        'categ:typo-corr' => '20. Text improvements',
  129129        'categ:typo-racc' => '30. Klávesové skratky',
  130         'certaines_couleurs' => 'Only the tags defined below @_CS_ASTER@:',
   130        'certaines_couleurs' => 'Len tagy definované nižšie @_CS_ASTER@:',
  131131        'chatons:aide' => 'Smajlíky: @liste@',
  132132        'chatons:description' => 'Nahradiť <code>názov</code> obrázkami smajlíkov.
   
  134134        'chatons:nom' => 'Smajlíky',
  135135        'citations_bb:description' => 'Na dodržanie HTML v spipovskom obsahu vašej stránky (články, rubriky, atď.) tento nástroj nahradí označenie <quote> označením <q> tam, kde je prázdny riadok. ',
  136         'citations_bb:nom' => 'Well delimited citations',
  137         'class_spip:description1' => 'Here you can define some SPIP shortcuts. An empty value is equivalent to using the default.[[%racc_hr%]]',
   136        'citations_bb:nom' => 'Dobre označené citácie',
   137        'class_spip:description1' => 'Tu môžete definovať niektoré skratky SPIPu. Prázdna hodnota znamená používanie predvolenej.[[%racc_hr%]]',
  138138        'class_spip:description2' => '@puce@ {{skratky SPIPU}}.
  139139
   
  265265        'devdebug:item_tout' => 'Celý SPIP',
  266266        'devdebug:nom' => 'Vývojový ladič',
  267         'distant_aide' => 'This tool requires remote files which must all be correctly installed in the library. Before activating this tool or updating this frame, make sure that the required files really are available on the remote server.', # NEW
   267        'distant_aide' => 'Tento nástroj si vyžaduje vzdialené súbory, ktoré musia byť správne nainštalované do knižnice. Pred aktivovaním tohto nástroja alebo aktualizovaním tohto rámu sa uistite, že sa požadované súbory naozaj nachádzajú na vzdialenom serveri.',
  268268        'distant_charge' => 'Súbor sa správne stiahol a nainštaloval do knižnice.',
  269269        'distant_charger' => 'Začať sťahovanie',
   
  300300[[%message_travaux%]][[%titre_travaux%]][[%admin_travaux%]][[%prive_travaux%]]', # MODIF
  301301        'en_travaux:nom' => 'Stránka v režime údržby',
  302         'erreur:bt' => '<span style=\\"color:red;\\">Warning:</span> the typographical bar appears to be an old version (@version@).<br />The Penknife is compatible only with version @mini@ or newer.', # MODIF
   302        'erreur:bt' => '<span style=\\"color:red;\\">Pozor:</span> zdá sa, že verzia typografického panela je stará(@version@).<br />Modul Vreckový nožík je kompatibilný iba s verziou @mini@ alebo s novšou.',
  303303        'erreur:description' => 'missing id in the tool\'s definition!',
  304304        'erreur:distant' => 'Vzdialený server',
   
  372372
  373373        // I
  374         'icone_visiter:description' => 'Replaces the standard "Visit" button (top right on this page) by the site logo, if it exists.
  375 
  376 To set this logo, go to the page "Site configuration" by clicking the "Configuration" button.', # MODIF
   374        'icone_visiter:description' => 'Nahradí štandardné tlačidlo  "Navštíviť" (vpravo hore na tejto stránke) logom stránky, ak existuje.
   375
   376Ak chcete toto logo nastaviť, choďte na "Konfiguráciu stránky" kliknutím na tlačidlo "Konfigurácia".',
  377377        'icone_visiter:nom' => 'Tlačidlo "Navštíviť"',
  378378        'insert_head:description' => 'Activate the tag [#INSERT_HEAD->http://www.spip.net/en_article2421.html] in all templates, whether or not this tag is present between <head> et </head>. This option can be used to allow plugins to insert javascript code (.js) or stylesheets (.css).',
   
  540540Pour forcer l\'affichage des contenus masqués, il suffit d\'ajouter le critère <code>{tout_voir}</code> aux boucles de votre squelette.', # NEW
  541541        'masquer:nom' => 'Šifrovanie odkazu',
  542         'meme_rubrique:description' => 'Define here the number of objects listed in the panel labelled "<:info_meme_rubrique:>" available on some of the private zone pages.[[%meme_rubrique%]]', # NEW
   542        'meme_rubrique:description' => 'Určte počet objektov vypísaných na paneli s názvom "<:info_meme_rubrique:>", ktorý sa nachádza na niektorých stránkach súkromnej zóny.[[%meme_rubrique%]]',
  543543        'message_perso' => 'Veľká vďaka prekladateľom, ktorí sa dostali až sem. Pat ;-)',
  544544        'moderation_admins' => 'authenticated administrators',
   
  650650        'simpl_interface:nom' => 'Simplification of the editing interface',
  651651        'smileys:aide' => 'Smajlíky: @liste@',
  652         'smileys:description' => 'Inserts smileys in texts containing a shortcut in this form <acronym>:-)</acronym>. Ideal for forums.
  653 _ A tag is available for displaying a table of smileys in templates: #SMILEYS.
  654 _ Images : [Sylvain Michel->http://www.guaph.net/]', # MODIF
   652        'smileys:description' => 'Vloží smajlíkov do textu, v ktorom sú skratky v podobe <acronym>:-)</acronym>. Ideálne pre diskusné fóra.
   653_ Tag je k dispozícii na zobrazenie tabuľky smajlíkov v šablónach: #SMILEYS.
   654_ Obrázky: [Sylvain Michel->http://www.guaph.net/]',
  655655        'smileys:nom' => 'Smajlíky',
  656656        'soft_scroller:description' => 'Gives a slow scroll effect when a visitor clicks on a link with an anchor tag. This helps the visitor to know where they are in a long text.
   
  694694        'spam_test_ko' => 'This message would be blocked by the anti-SPAM filter!',
  695695        'spam_test_ok' => 'This message would be accepted by the anti-SPAM filter!',
  696         'spam_tester_bd' => 'Also test your database and list the messages which have been blocked by the tool\'s current configuration settings.', # NEW
   696        'spam_tester_bd' => 'Tiež otestuje vašu databázu a vypíše správy, ktoré zablokovali aktuálne nastavenia tohto nástroja.',
  697697        'spam_tester_label' => 'Tu otestujte svoj zoznam zakázaných slov:',
  698698        'spip_cache:description' => '@puce@ The cache occupies disk space and SPIP can limit the amount of space taken up. Leaving empty or putting 0 means that no limit will be applied.[[%quota_cache% Mo]]
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.