Changeset 59025 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2012, 10:43:34 AM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (notifications)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/notifications/trunk/lang/notifications_sk.php

  r58577 r59025  
  1818        'article_propose_titre' => 'Článok bol odoslaný
  1919        ---------------',
  20         'article_propose_url' => 'Vous êtes invité à venir le consulter et à donner votre opinion
  21         dans le forum qui lui est attaché. Il est disponible à l\'adresse :', # NEW
   20        'article_propose_url' => 'Pozvali vás, aby ste si prečítali tento článok a svoj názor naň napísali do diskusného fóra, ktoré je k nemu pripojené. Článok nájdete na adrese:',
  2221        'article_publie_detail' => 'Článok "@titre@" práve publikoval(a) @connect_nom@.',
  2322        'article_publie_sujet' => '[@nom_site_spip@] PUBLIKOVANÝ: @titre@',
   
  3736        'breve_propose_titre' => 'Novinka bola odoslaná
  3837        ---------------',
  39         'breve_propose_url' => 'Vous êtes invité à venir la consulter et à donner votre opinion
  40         dans le forum qui lui est attaché. Elle est disponible à l\'adresse :', # NEW
   38        'breve_propose_url' => 'Pozvali vás, aby ste si pozreli túto novinku a svoj názor na ňu napísali  do diskusného fóra, ktoré je k nej pripojené. Novinku nájdete na adrese:',
  4139        'breve_publie_detail' => 'Novinku "@titre@" práve publikoval(a) @connect_nom@.',
  4240        'breve_publie_sujet' => '[@nom_site_spip@] PUBLIKOVANÝ: @titre@',
   
  5351        'forums_prives' => 'Súkromné diskusné fóra',
  5452        'forums_public' => 'Verejné diskusné fóra',
  55         'forums_public_a_noter' => 'À noter : dans le cas des forums modérés à priori, seuls les auteurs ayant le droit de valider les forums sont notifiés lors de l\'envoi du forum ; les autres destinataires sont notifiés lors de la validation du message par le modérateur.', # NEW
   53        'forums_public_a_noter' => 'Poznámka: v prípade, že sa príspevky do diskusných fór kontrolujú pred ich zverejnením, o odoslaní príspevkov sú informovaní iba autori, ktorí majú právo schvaľovať príspevky; ostatní sú informovaní, až keď príspevky schvália títo moderátori.',
  5654        'forums_public_auteurs' => '<strong>Autori:</strong> autori dostávajú oznamy odoslané z diskusných fór pod ich článkami na verejne prístupnej stránke.',
  5755        'forums_public_moderateur' => 'Zadajte e-mailovú adresu moderátora verejných diskusných fór (alebo viac, oddelených čiarkami).',
   
  7270        'message_voir_configuration' => 'Zobraziť nastavenia oznamov',
  7371        'messagerie_interne' => 'Súkromný odkazovač',
  74         'messagerie_interne_signaler' => '<strong>Signaler les nouveaux messages privés</strong> : activer cette option pour que le site envoie une notification lorsqu\'un rédacteur n\'a pas vu un nouveau message dans sa messagerie. Le système attend 20 minutes avant de notifier le rédacteur, de manière à ne pas spammer un rédacteur déjà en ligne dans l\'espace privé.', # NEW
   72        'messagerie_interne_signaler' => '<strong>Označiť nové súkromné správy:</strong> aktivujte túto možnosť, ak chcete, aby stránka poslala oznam redaktorovi, v prípade, že si neprečítal novú správu vo svojej schránke. Systém počká 20 minút, predtým ako upozorní redaktora, a tak nespamuje redaktora, ktorý je už online v súkromnej zóne.',
  7573        'moderateur' => '<strong>Moderátor</strong>',
  7674
   
  8280        'signature_petition_moderateur' => 'Zadajte e-mailovú adresu moderátora petícií (alebo viac, oddelených čiarkami).',
  8381        'suivis_perso' => 'Prispôsobené sledovanie',
  84         'suivis_perso_activer_option' => 'Si vous activez cette option, chaque visiteur qui se connecte sur cet URL de suivi sera enregistré dans la table <code>spip_auteurs</code>, avec le statut <code>6visiteur</code>. Il pourra alors voir l\'ensemble des messages qu\'il a signés sur le forum, régler ses options de notification, etc.', # NEW
   82        'suivis_perso_activer_option' => 'Ak aktivujete túto možnosť, každý návštevník, ktorý sa prihlási na túto sledovaciu adresu, bude zapísaný do tabuľky <code>spip_auteurs</code> so stavom <code>6visiteur.</code> Potom si bude môcť prezrieť všetky príspevky, pod ktoré sa podpísal na diskusnom fóre, upraviť si nastavenia oznamov, atď.',
  8583        'suivis_perso_non' => 'Bez sledovania',
  8684        'suivis_perso_oui' => 'Sledovať aktivitu',
  87         'suivis_perso_url_suivis' => '<strong>Ajouter une URL de suivi personnalisé</strong> dans chacun des emails de notification. À partir de cette URL, l\'utilisateur pourra configurer ses préférences individuelles de notification.', # NEW
   85        'suivis_perso_url_suivis' => '<strong>Pridať vlastnú URL na sledovanie</strong> do každého oznamu e-mailom. Pomocou tejto adresy si môžu používatelia sami nastaviť vlastné predvoľby pre oznamy.',
  8886        'suivis_public_article_thread' => 'TREBA: zaškrtávacie políčko pri každom článku/vlákne',
  8987        'suivis_public_changer_email' => 'TREBA: zmeniť e-mail',
  90         'suivis_public_description' => 'Vous pourrez (quand ce sera fonctionnel...) y retrouver tous vos messages de forum, obtenir un fil RSS des réponses qui y seront apportées, choisir votre mode de notification, etc.', # NEW
   88        'suivis_public_description' => 'Môžete (ak to funguje) duplikovať a preniesť ich na inú stránku všetky svoje príspevky v diskusnom fóre, vytvoriť si kanál RSS s reakciami na ne, vybrať si spôsob oznámenia o reakcii, atď.',
  9189        'suivis_public_notif_desactiver' => 'TREBA: zaškrtávacie políčko na zastavenie prijímania oznamov',
  9290        'suivis_public_vos_forums' => 'Vaše diskusné fóra',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.