Changeset 59030 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2012, 10:43:41 AM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (aveline)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/aveline/trunk/lang/aveline_sk.php

  r58987 r59030  
  8282        'explication_afficher_tri_alphabetique_nom' => 'Ak je zoznam zotriedený podľa názvu, zobrazenie abecedného registra umožňuje priamy prístup k prvkom, ktorých názov sa začína na požadované písmeno.',
  8383        'explication_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Ak zoznam zotriedite podľa nadpisu, zobrazí sa abecedný register, ktorý umožňuje priamy prístup k prvkom, ktorých nadpis sa začína na určité písmeno. <strong>POZOR:</strong> ak používate číslované nadpisy, nebude to fungovať správne.',
  84         'explication_choix_periode' => 'Ajoute des liens permettant au visiteur de modifier la période (évènements passés, en cours ou à venir). Les liens ne seront affichés que s\'il y a des évènements sur la période considérée.', # NEW
   84        'explication_choix_periode' => 'Pridá odkazy, ktoré umožnia návštevníkom zmeniť obdobie (minulé udalosti, aktuálne alebo nadchádzajúce udalosti). Odkazy sa zobrazia iba vtedy, ak je v danom období nejaká udalosť.',
  8585        'explication_choix_tri' => 'Ako na SPIP-Contrib, pridáva trvalé odkazy návštevníkom, aby mohli zmeniť zotriedenie zoznamu.',
  86         'explication_formulaire_reponse_volant' => 'Reproduis le fonction de SPIP-Contrib : lorsque le visiteur clique sur répondre à ce message, le formulaire de réponse vient se placer sous le message.', # NEW
  87         'explication_lien_page_auteurs' => 'Rajoute un lien vers une page \'auteurs\' où vous pourrez lister l\'ensemble des auteurs du site. Vous devrez créer cette page (composition du type \'page\' avec l\'identifiant \'auteurs\'.', # NEW
   86        'explication_formulaire_reponse_volant' => 'Reprodukuje funkciu SPIP-Contribu: keď návštevník klikne na tlačidlo "Odpovedať na správu", k správe sa zobrazí formulár na napísanie odpovede.',
   87        'explication_lien_page_auteurs' => 'Pridá odkaz na stránku "Autori", kde môžete nájsť zoznam všetkých autorov stránky. Túto stránku budete musieť vytvoriť (kompozície typu "page" s identifikátorom "auteurs".',
  8888        'explication_precedent_suivant_align' => 'Vyberte zarovnanie bloku s navigáciou vzhľadom k textu článku',
  8989        'explication_precedent_suivant_trouver' => 'Nájsť odkazy k predchádzajúcemu a ďalšiemu článku...',
   
  9191        'explication_raccourcis_typo' => 'Môžete používať klávesové skratky SPIPu.',
  9292        'explication_restreindre_langue' => 'V prípade viacjazyčnej stránky môžete chcieť obmedziť zobrazenie na objekty v rovnakom jazyku.',
  93         'explication_themes_anythingslider' => 'Vous pouvez disposer de plus de thèmes en les activant sur la <a href="./?exec=configurer_anythingslider">page de configuration d\'AnythingSlider</a>.', # NEW
   93        'explication_themes_anythingslider' => 'Môžete mať viac farebných motívov po aktivovaní <a href="./?exec=configurer_anythingslider">stránky s nastaveniami AnythingSlider.</a>',
  9494        'explication_tri_recherche' => 'Podľa predvolených nastavení budú výsledky zotriedené podľa relevantnosti. Ak aktivujete triedenie podľa úprav, možnosť "podľa relevantnosti" bude pridaná automaticky.',
  9595        'explication_utiliser_logo_evenement_article_rubrique' => 'Pre udalosti, ktoré môžu mať svoje vlastné logo musíte nainštalovať zásuvný modul "Dokumenty a logo pre kalendár udalostí".',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.