Changeset 59105 in spip-zone for _plugins_/menus/trunk/lang/menus_sk.php


Ignore:
Timestamp:
Mar 6, 2012, 1:36:10 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (menus)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/menus/trunk/lang/menus_sk.php

  r58768 r59105  
  3636        'entree_afficher_articles' => 'Zaradiť články do menu? (na to využite možnosť "áno")',
  3737        'entree_afficher_item_suite' => 'Zaradiť články do menu? (použite na to možnosť "áno")',
  38         'entree_articles_max' => 'Si oui, afficher les articles seulement si la rubrique contient au maximum xx articles ? (mettre le nombre maximum d\'articles, laissez vide pour afficher tous les articles)', # NEW
  39         'entree_articles_max_affiches' => 'Si oui, limiter le nombre d\'articles listés à xx maximum (suivis d\'un item "... Tous les articles" comportant un lien vers la rubrique parente) ? (indiquer le nombre maximum d\'articles, laissez vide pour afficher tous les articles)', # NEW
   38        'entree_articles_max' => 'Ak áno, zobraziť články, len ak je v rubrike maximálne xx článkov? (zadajte maximálny počet článkov; ak chcete zobraziť všetky články, nechajte toto pole prázdne)',
   39        'entree_articles_max_affiches' => 'Ak áno, obmedziť počet článkov v zozname na maximálne xx (za položkou "...Všetky články" s odkazom na nadradenú rubriku)? (zadajte maximálny počet článkov; ak chcete zobraziť všetky články, nechajte toto pole prázdne)',
  4040        'entree_aucun' => 'Žiadny',
  4141        'entree_bloc' => 'Blok Zpipu',
  4242        'entree_choisir' => 'Vyberte typ položky, ktorú chcete pridať:',
  43         'entree_classe_parent' => 'Classe des liens des éléments parents. Cette classe sera rajoutée aux li>a ayant une suite ul/li. Par exemple, si vous saisissez "daddy", cela vous permet d\'utiliser le plugin menu deroulant 2 pour la mise en forme du menu.', # NEW
   43        'entree_classe_parent' => 'Trieda odkazov nadradených prvkov. Táto trieda bude pridaná na  li>v postupnosit ul/li. Napríklad, ak zadáte "daddy", umožní vám to využiť na formátovanie menu rozbaľovacie menu zásuvného modulu 2.',
  4444        'entree_connexion_objet' => 'Na zobrazenie objektu sa vyžaduje prihlásenie (vloženie "session") alebo odhlásenie (vloženie "nosession")',
  4545        'entree_contenu' => 'Obsah',
   
  6060        'entree_page' => 'Názov stránky',
  6161        'entree_parametres' => 'Zoznam parametrov',
  62         'entree_rubriques_max_affichees' => 'Si oui, limiter le nombre de rubriques listés à xx maximum (suivis d\'un item "... Toutes les rubriques" comportant un lien vers la rubrique parente) ? (indiquer le nombre maximum de rubriques, laissez vide pour afficher toutes les rubriques)', # NEW
   62        'entree_rubriques_max_affichees' => 'Ak áno, obmedziť počet rubrík v zozname na maximálne xx (po položke "...Všetky rubriky" s odkazom na nadradenú rubriku)? (zadajte maximálny počet rubrík; ak chcete zobraziť všetky rubriky, nechajte toto pole prázdne)',
  6363        'entree_sousrub_cond' => 'Zobrazovať len podrubriky aktuálnej rubriky (zadajte "oui" (áno), v opačnom prípade nevypĺňajte)',
  6464        'entree_sur_n_articles' => '@n@ zobrazených článkov',
   
  7171        'entree_traduction_objet' => 'Pri článku vyberajte preklad v závislosti od kontextu (na to, aby se to dosiahli, vložte "trad")',
  7272        'entree_tri_alpha' => 'Kritérium triedenia (abecedné)',
  73         'entree_tri_alpha_articles' => 'Critère de tri des articles (alphabétique). Si vous saisissez "date", le critère ajouté sera {par date} et les articles seront triés par date', # NEW
   73        'entree_tri_alpha_articles' => 'Kritérium triedenia článkov(abecedné). Ak zadáte "dátum", bude pridané kritérium {podľa dátumu} a články budú zotriedené podľa dátumu',
  7474        'entree_tri_alpha_articles_inverse' => 'Obrátiť poradie abecedného triedenia? (použite na to možnosť "áno")',
  7575        'entree_tri_alpha_inverse' => 'Obrátiť poradie abecedného triedenia? (použite na to možnosť "áno")',
  7676        'entree_tri_num' => 'Kritérium triedenia (číselné)',
  77         'entree_tri_num_articles' => 'Critère de tri des articles (numérique). Si vous saisissez "titre", le critère ajouté sera {par num titre} et les articles seront triés par numéro de titre', # NEW
   77        'entree_tri_num_articles' => 'Kritérium triedenia článkov (číselné). Ak zadáte "nadpis", bude pridané kritérium {podľa čísla nadpisu} a články budú zotriedené podľa čísla nadpisu',
  7878        'entree_tri_num_articles_inverse' => 'Obrátiť poradie číselného triedenia? (použite na to možnosť "áno")',
  7979        'entree_tri_num_inverse' => 'Obrátiť poradie číselného triedenia? (použite na to možnosť "áno")',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.